Một Mảnh Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 82M

     
*

Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 82m chiều rộng bởi 4/5chiều nhiều năm . Trên mảnh đất người ta dành ra 30 % diện tích để trồng cam ,45 % diện tích s để trồng táo bị cắn dở ,phần còn lại để trồng ổi .Tính diện tích trồng cam diện tích s trồng táo và mặc tích trồng ổi


*

Chiều rộng miếng vườn đó là:

82 x 4/5 = 65,6(m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

82 x 65,6 = 5379,2 (m2)

Diện tích trồng cam là: 5379,2 x 30% = 1613,76(m2)

Diện tích trồng táo apple là: 5379,2 x 45% = 2420,64(m2)

Diện tích trồng ổi là: 5379,2 - 1613,76 - 2420,64 = 1344,8(m2)


*

bài bác giải Chiều rộng miếng vườn là 82 x 4/5 = 65,6 m diện tích mảnh vườn là 82 x 65,5 = 5379,2 m diện tích trồng cam là 5379,2 ;100 x 30 = 1613,76 m2 diện tích trồng táo bị cắn dở là 5379,2 ; 100 x 45 = 2420,64 m2 diện tích trồng ổi là 5397,2 -1613,76 - 2420,64 = 1344,8 mét vuông Đáp số ; cam ......... ; táo khuyết ......... ; ổi ..........

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82m


Chiều rộng lớn là : 82 x 4/5 = 65,5 ( m )

Diện tích mảnh vườn là : 82 x 65,5 = 5379,2 ( m2 )

Số phần trăm diện tích trồng ổi là : 100% - 30% - 45% = 25%

Diện tích trồng cam là : 5379,2 : 100 x 30 = 1613,76 ( m2 )

Diện tích trồng apple là : 5379,2 : 100 x 45 = 2420,64 ( m2 )

Diện tích trồng ổi là : 5379,2 : 100 x 25 =1344,8 ( m2 ) 

Học giỏi ^ ^


một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 295,2m, chiều rộng bởi chiều dài. Trên mảnh đất nền đó tín đồ ta để dành ra 30% diện tích để trồng cam, 45% diện tích s để trồng táo, phần sót lại để trồng ổi. Tính diện tích trồng cam, diện tích trồng táo, diện tích trồng ổi


Bài 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 82m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất người ta bỏ ra 30% diện tích s để trồng cam, 45% diện tích để trồng táo, phần còn sót lại để trồng ổi. Tính diện tích s trồng cam, diện tích s trồng táo, diện tích s trồng ổi.Bài 2. Một hình trụ có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình trụ đó.Bài 3. Tính diện tích phần tô màu đậm vào hình dưới đây:Bài 4. Bạn ta làm một cái thùng tôn ko nắp mẫu thiết kế hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 56cm, chiều rộng 4 dm và...
Đọc tiếp

Bài 1. Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 82m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất nền người ta để dành ra 30% diện tích để trồng cam, 45% diện tích để trồng táo, phần còn lại để trồng ổi. Tính diện tích trồng cam, diện tích trồng táo, diện tích trồng ổi.

Bài 2. Một hình tròn có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình trụ đó.

Bài 3. Tính diện tích phần tô màu đậm trong hình dưới đây:

Bài 4. Người ta làm một cái thùng tôn ko nắp ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 56cm, chiều rộng lớn 4 dm và độ cao là 5dm. Tính diện tích tôn đề xuất dùng (coi như mép đống không đáng kể)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
Bài 3 một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 345 m vuông . Tín đồ ta sử dụng 135 m vuông để xây nhà ở còn lại để làm vườn . Diện tích đất làm cho nhà bởi bao nhiêu xác suất diện tích đất làm vườn ?Bài 4 một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 m , chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Fan ta sử dụng 30 % diện tích s đất để trồng hoả hồng ; 35,5 % diện tích để trồng quất còn sót lại để trồng rau . Tính diện tích s đất trồng rau .

Xem thêm: Giải Thích Nhan Đề Hoàng Lê Nhất Thống Chí "? Giải Thích Nhan Đề Hoàng Lê Nhất Thống Chí


Đọc tiếp
Bài 3 một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 345 m vuông . Người ta thực hiện 135 m vuông để xây nhà còn lại để triển khai vườn . Diện tích đất làm nhà bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất làm vườn ?Bài 4 một miếng vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 m , chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Người ta áp dụng 30 % diện tích s đất để trồng hoả hồng ; 35,5 % diện tích s để trồng quất còn sót lại để trồng rau củ . Tính diện tích đất trồng rau xanh .
Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
1

Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 41,5m; chiều rộng bởi chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

b) fan ta dành 20% diện tích s của mảnh vườn để gia công lối đi, phần còn sót lại để trồng cây. Tính diện tích phần đất để trồng cây.

Xem thêm: Top 3 Loại Phô Mai Làm Pizza Không Có Phô Mai Béo Ngậy, Ăn Ngon Đê Mê


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5Toán
2
0

Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 30 m chiều rộng bởi 3/5 chiều dài người ta dành 35% diện tích mảnh vườn để trồng hoa 15% diện tích s để trồng hoa lá cây cảnh Tính diện tích phần khu đất trồng hoa phần diện tích trồng cây cảnh

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18 m chiều rộng 1/3 chiều lâu năm trên miếng vườn đó tín đồ ta rước 27 mét vuông để trồng hoa diện tích còn lại để trồng apple Hỏi diện tích s trồng các chiếm bao nhiêu xác suất diện tích miếng vườn


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5Toán
2
1

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dùng 82m,chiều rộng 50m.Người ta dành riêng 30% diện tích đất nhằm trồng rau,diện tích còn sót lại để trồng hoa

a)tính diện tích mảnh sân vườn đó

b)tính diện tích đất nhằm trồng hoa


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 25m và chiều rộng lớn 15m . Người ta dành riêng 25% diện tích mảnh vườn trồng rau muống ,15% diện tích s vườn nhằm trồng rau xanh cải . Phần đất sót lại để trồng hoa .tính diện tích đất trồng hoa


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
8
0

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 32m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Fan ta dành 35% nhằm trồng rau.