Một Mảnh Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 82 M Chiều Rộng Bằng 4/5 Chiều Dài

     

Bài 1. Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 82m, chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất nền người ta để dành ra 30% diện tích s để trồng cam, 45% diện tích để trồng táo, phần còn sót lại để trồng ổi. Tính diện tích trồng cam, diện tích s trồng táo, diện tích trồng ổi.Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 82m

Bài 2. Một hình trụ có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình trụ đó.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82 m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài

Bài 3. Tính diện tích s phần tô color đậm trong hình bên dưới đây:


*

 Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 82m chiều rộng bởi 4/5 chiều nhiều năm . Trên mảnh đất người ta để dành ra 30 % diện tích để trồng cam ,45 % diện tích s để trồng táo khuyết ,phần sót lại để trồng ổi .Tính diện tích s trồng cam diện tích s trồng táo và ăn diện tích trồng ổi

Lớp 5 Toán 3 0
*

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

82 x 4/5 = 65,6(m)

Diện tích miếng vườn đó là:

82 x 65,6 = 5379,2 (m2)

Diện tích trồng cam là: 5379,2 x 30% = 1613,76(m2)

Diện tích trồng táo apple là: 5379,2 x 45% = 2420,64(m2)

Diện tích trồng ổi là: 5379,2 - 1613,76 - 2420,64 = 1344,8(m2)

Đúng 1 phản hồi (0)

bài xích giải Chiều rộng mảnh vườn là 82 x 4/5 = 65,6 m diện tích s mảnh sân vườn là 82 x 65,5 = 5379,2 m diện tích s trồng cam là 5379,2 ;100 x 30 = 1613,76 m2 diện tích s trồng hãng apple là 5379,2 ; 100 x 45 = 2420,64 m2 diện tích trồng ổi là 5397,2 -1613,76 - 2420,64 = 1344,8 m2 Đáp số ; cam ......... ; táo bị cắn ......... ; ổi ..........

Đúng 0
comment (0)

Chiều rộng lớn là : 82 x 4/5 = 65,5 ( m )

Diện tích mảnh vườn là : 82 x 65,5 = 5379,2 ( m2 )

Số xác suất diện tích trồng ổi là : 100% - 30% - 45% = 25%

Diện tích trồng cam là : 5379,2 : 100 x 30 = 1613,76 ( m2 )

Diện tích trồng táo khuyết là : 5379,2 : 100 x 45 = 2420,64 ( m2 )

Diện tích trồng ổi là : 5379,2 : 100 x 25 =1344,8 ( m2 ) 

Học giỏi ^ ^

Đúng 0
comment (0)

một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 295,2m, chiều rộng bởi chiều dài. Trên mảnh đất đó tín đồ ta bỏ ra 30% diện tích để trồng cam, 45% diện tích s để trồng táo, phần còn lại để trồng ổi. Tính diện tích trồng cam, diện tích s trồng táo, diện tích trồng ổi

Lớp 5 Toán 5 0 gởi Hủy

chiều rộng bằng chiều nhiều năm là hình vuông mà bn không nên đề bài rồi

Đúng 0
phản hồi (0)

sai đề nha bạn

Đúng 0
comment (0)

trồng đề bài của chính bản thân mình là bởi thế mà

Đúng 0
phản hồi (0)

một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 80m , chiều rộng bằng 4/5 chiều nhiều năm .trên mảnh đất nền người ta dành ra 30 % diện tích s trồng ngô ,45 % diện tích s trồng đậu , phần sót lại để trồng hoa .tính diện tích trồng cây mỗi loại

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy bài 3 một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 345 m vuông . Người ta áp dụng 135 m vuông để xây nhà còn lại để triển khai vườn . Diện tích s đất làm nhà bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất làm vườn ? bài 4 một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 25 m , chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Người ta thực hiện 30 % diện tích đất nhằm trồng huê hồng ; 35,5 % diện tích để trồng quất còn sót lại để trồng rau củ . Tính diện tích đất trồng rau củ . Lớp 5 Toán 0 1 gửi Hủy

Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 41,5m; chiều rộng bằng chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh sân vườn đó.

b) bạn ta dành 20% diện tích của mảnh vườn để gia công lối đi, phần còn sót lại để trồng cây. Tính diện tích s phần khu đất để trồng cây.

Xem thêm: Hãy Nêu Quá Trình Hình Thành Mưa Là Gì Và Quá Trình Tạo Thành Mưa Như Thế Nào?

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

Chiều rộng bằng... Chiều nhiều năm là bằng bao nhiêu hả bạn?

Đúng 0
phản hồi (0)

Đề thiếu thốn rồi bạn

Đúng 0
bình luận (0)

1. Một mảnh đất hình chữn nhật tất cả chiều lâu năm 36m , chiều rộng bằng 3 phần tư chiều lâu năm . Bạn ta dành riêng 30% diện tích để trồng rau củ . Hỏi diện tích s phần đất sót lại là bao nhiêu ?

a) tìm diện tích mảnh vườn 

b) Trên mảnh đất nền người ta trồng rau xanh . Cứ 1 m vuông người ta nhận được 3,8kg rau xanh . Tính lượng rau của miếng đất 

Lớp 5 Toán 4 0 giữ hộ Hủy

1 .

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

36 x (frac34) = 27 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

36 x 27 = 972 ( m2 )

Diện tích phần khu đất hình chữ nhật để trồng rau là :

972 x 30 : 100 = 291,6 ( m2 )

Diện tích phần khu đất hình chữ nhật sót lại là :

972 - 291,6 = 680,4 ( m2 )

Đáp số : 680,4 m2 .

2 . 

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

120 : 2 = 60 ( m )

Quy về câu hỏi Tổng - tỉ .

Ta gồm sơ vật dụng :

Chiều dài |____|____|____| Tổng là 60 m

Chiều rộng |____|

Giá trị 1 phần hay chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

60 : ( 3 + 1 ) x 1 = 15 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

15 x 3 = 45 ( m )

a, diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

45 x 15 = 675 ( m2 )

b, Lượng rau của mảnh đất hình chữ nhật là :

3,8 x ( 675 : 1 ) = 2565 ( kilogam )

Đáp số : a, 675 m2 .

Xem thêm: Ưu Nhược Điểm Của Dòng Máy Giặt Có Chế Độ Sấy Khô Quần Áo, Top 10 Máy Giặt Sấy Khô 2022 Giá Tốt

:D

Học tốt !

Đúng 1
comment (0)

1. Chiều rộng mảnh đất : 36 . 3/4 = 27m

Diện tích mảnh đất : 36 . 27 = 972m2

Diện tích đất trồng rau củ là : 972 . 30 : 100 = 291, 6m2

Diện tích đất còn lại : 972 - 291, 6 = 680, 4m2

2. Nửa chu vi mảnh đất : 120 : 2 = 60m

Ta tất cả sơ đồ

CD : /----/----/----/

CR : /----/

Tổng số phần đều bằng nhau : 1 + 3 = 4

Chiều nhiều năm mảnh đất : 60 : 4 . 3 = 45m

Chiều rộng mảnh đất : 60 - 45 = 15m

Diện tích mảnh đất : 45 . 15 = 675m2

Trên mảnh đất đó chiếm được : 675 : 1 . 3, 8 = 2565kg rau

Đúng 0
bình luận (0)

mot manh dat hinh chu nhat teo chieu dẻo la trăng tròn chieu rong ba ng 2phan5 chieu dẻo . Tinh dien h manh dat do

Đúng 0
phản hồi (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 30 m chiều rộng bởi 3/5 chiều dài bạn ta dành riêng 35% diện tích s mảnh vườn nhằm trồng hoa 15% diện tích s để trồng hoa lá cây cảnh Tính diện tích s phần khu đất trồng hoa phần diện tích s trồng cây cảnh

 

Lớp 5 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Chiều rộng của miếng vườn đó là: 30.3/5 = 18 (m)

Diện tích của miếng vườn kia là: 30.18 = 540 (m2)

Diện tích phần khu đất trồng hoa là: 540.35% = 189 (m2)

Diện tích phần khu đất trồng hoa là: 540.15% = 81 (m2)

Đúng 0
bình luận (0)

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18 m chiều rộng lớn 1/3 chiều dài trên mảnh vườn đó tín đồ ta rước 27 mét vuông để trồng hoa diện tích còn lại nhằm trồng táo bị cắn Hỏi diện tích s trồng những chiếm bao nhiêu tỷ lệ diện tích miếng vườn

Lớp 5 Toán 2 1 giữ hộ Hủy

Diện tích trồng hoa chiếm:

27:(18x6)=27:108=25%

Đúng 0
comment (0)

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa là:

18x 1/3 = 6

Diện tích miếng vườn là:

18 x 6 =108 ( m2)

Diện tích trồng hoa chiếm phần số % là:

27: 108= 0,25

0,25= 25%

Đ/s: 25%

Đúng 0
comment (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài . Tín đồ ta dành riêng 2/5 diện tích s mảnh vườn để trồng hoa . Phần diện tích còn lại trồng cây ăn quả. Tính diện tích trồng cây ăn uống quả.

Lớp 4 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chiều rộng:

45 x 1/3 = 15 ( m )

Diện tích:

45 x 15 = 675 ( m2 )

Diện tích trồng hoa có:

675 x 2/5 = 270 ( m2 )

Diện tích trồng cây ăn quả có:

675 - 270 = 405 ( m2 )

Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthogamize.vn