Một mảnh đất hình chữ nhật có

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dân Âm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng 20m và tất cả chu vi bằng chu vi mảnh đất nền hinh vuông cạnh 60m . Tính dienj tích mảnh đất hình chữ nhật kia ?


*

*

chu vi hình chữ nhật là

60 x 4 = 240m

nửa chu vi

240 : 2 = 120m

chiều lâu năm là

( 120 + trăng tròn ) : 2 = 70m

chiều rộng lớn là

70 - đôi mươi = 50m

diện tích hình chữ nhật là

70 x 50 = 3500 m2

tick nha


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi là 26m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 5m. Một miếng đất hình vuông vắn có diện tích bằng diện tích s mảnhđất hình chữ nhật đó. Tính chu vi mảnh đất hình vuông?


Nữa chu vi HCN đó là:

26 : 2= 13 (m)

Chiều nhiều năm HCN là:

(13 + 5) : 2 = 9 (m)

Chiều rộng HCN là:

13 - 9 = 4 (m)

Diện tích HCN là: 4 x 9 = 36 (m2)

Vậy Diện tích hình vuông là 36 m2

Suy ra cạnh hình vuông vắn là 6 (Vì 6 x 6= 36m2)

Nên Chu vi miếng đất hình vuông là:

6 x 4 = 24 (m)

Chúc bạn học tốt!


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 26:2=13(m)Chiều dàihình chữ nhật là: (13+5):2=9(m)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 13-9=4(m)Diện tích hình chữ nhật là 4x9=36(m2)Cạnh của hình vuông là: 36:6=6(m)Chu vi hình chữ nhật là: ...

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có


Nửa chu vi hình chữ nhật là:

26:2=13(m)

Chiều dàihình chữ nhật là: (13+5):2=9(m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 13-9=4(m)

Diện tích hình chữ nhật là 4x9=36(m2)

Cạnh của hình vuông là: 36:6=6(m)

Chu vi hình chữ nhật là: 6x4=24(m)


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi của mảnh đất hình vuông cạnh 44 m. Chiều dài hơn chiều rộng 22m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.


Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :(44 imes4=176left(m ight))Nửa chu vi mảnh đất là :(176div2=88left(m ight))Chiều dài mảnh đất là :(left(88+22 ight)div2=55left(m ight))Chiều rộng mảnh đất là :(88-55=33left(m ight))Diện tích mảnh đất là...

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(44 imes4=176left(m ight))

Nửa chu vi mảnh đất là :

(176div2=88left(m ight))

Chiều dài mảnh đất nền là :

(left(88+22 ight)div2=55left(m ight))

Chiều rộng mảnh đất nền là :

(88-55=33left(m ight))

Diện tích mảnh đất nền là :

(55 imes33=1815left(m^2 ight))


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 14m. Nếu kéo dãn mỗi cạnh thêm 2m ta được mảnh đất hình chữ nhật mới có chu vi bằnf 60m. Tính diện tích mảnh khu đất đó


ì cả mỗi cạnh đều tăng thêm 2 m đề nghị chiều lâu năm vẫn hơn chiều rộng là 14 mnửa chu mảnh đất nền lúc sau là : 60 : 2 = 30 ( m )chiều dài mảnh đất lúc sau là :( 30 + 14 ) : 2 = 22 ( m)chiều rộng ban sơ là : 22 - 2 - 14 = 6 ( m )chiều dài thuở đầu là :6 + 14 = đôi mươi (m )diện tích ban đầu là :6 x 14 = 84 ( m2) Đ/S : 84...

ì cả mỗi cạnh đều tăng lên 2 m buộc phải chiều dài vẫn hơn chiều rộng là 14 m

nửa chu mảnh đất lúc sau là :

60 : 2 = 30 ( m )

chiều dài mảnh đất nền lúc sau là :

( 30 + 14 ) : 2 = 22 ( m)

chiều rộng ban sơ là :

22 - 2 - 14 = 6 ( m )

chiều dài ban sơ là :

6 + 14 = 20 (m )

diện tích ban đầu là :

6 x 14 = 84 ( m2)

Đ/S : 84 m2


Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi bởi chu vi của một mảnh đất hình vuông vắn có cạnh là 32cm.Chiều rộng bằng1/3 chiều dài.Tính

a) Chiều dài cùng chiều rộng của mảnh đất nền hình chữ nhật.

b) diện tích s của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.


 câu này bạn hỏi rồiChu vi miếng đất hình vuông vắn ( bởi nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật ) là :32 x 4 = 128 ( m )Tổng số phần đều bằng nhau là :1 + 3 = 4 ( phần )Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :128 : 4 x 3 = 96 ( m )Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :128 - 96 = 32 ( m )Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :96 x 32 = 3072 ( m2)Đáp số : chiều lâu năm : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích :...

 

câu này các bạn hỏi rồi

Chu vi mảnh đất hình vuông ( bằng nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều dài : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích : 3072 m2


một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bằng chu vi của một miếng đất hình vuông vắn cócạnh 32m.Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính :chiều dài với chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật ,diên tích của mảnh đất hình chữ nhật.

Xem thêm: Thực Hư Việc Uống Sữa Ông Thọ Có Bị Nóng Không, Uống Sữa Ông Thọ Có Nóng Không Archives


Chu vi miếng đất hình vuông vắn ( bằng nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật ) là :32 x 4 = 128 ( m )Tổng số phần bằng nhau là :1 + 3 = 4 ( phần )Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :128 : 4 x 3 = 96 ( m )Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :128 - 96 = 32 ( m )Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :96 x 32 = 3072 ( m2)Đáp số : chiều nhiều năm : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích s : 3072...

Chu vi mảnh đất hình vuông ( bằng nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần đều nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều lâu năm : 96 m ; chiều rộng : 32 m ; diện tích : 3072 m2


nửa chu vi của một mảnh đất nền hinh chữ nhật laf123m.Chiều rông yếu chiều dài30m.Tính chiều dài,chiều rộng của mảnh đất nền đó


Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi của miếng đất hình vuông vắn có cạnh 16m chiều dài ra hơn chiều rộng 16m.tính diện tích s hình chữ nhật
Chu vi hình vuông vắn hay chu vi hình chữ nhật là:(16 imes4=64left(m ight))Nửa chu vi hình chữ nhật tốt tổng chiều dài với chiều rộng lớn là:(64div2=32left(m ight))Chiều dài hình chữ nhật là:(left(32+16 ight)div2=24left(m ight))Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(24-16=8left(m ight))Diện tích hình chữ nhật...

Chu vi hình vuông hay chu vi hình chữ nhật là:

(16 imes4=64left(m ight))

Nửa chu vi hình chữ nhật hay tổng chiều dài và chiều rộng lớn là:

(64div2=32left(m ight))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(left(32+16 ight)div2=24left(m ight))

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(24-16=8left(m ight))

Diện tích hình chữ nhật là:

(24 imes8=192left(m^2 ight))


một mảnh đất hình vuông có chu vi bởi chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 60m cùng chiều rộng lớn 25m. Trên mảnh đất đó gười ta cần sử dụng 3/5 diện tích s trồng hoa. Tính diện tích s trồng hoa


GiảiDiện tích tích mảnh đất nền hình chữ nhật đó là: 60 x 25 = 1500 (m2)Vì diện tích hình vuông bằng diện tích mảnh vườn hình chữ nhật yêu cầu diên tích hình vuông vắn là 1500 m2Diện tích trồng hoa là: (1500 imesfrac35=900)(m2) Đáp số:900...

Giải

Diện tích tích mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

60 x 25 = 1500 (m2)

Vì diện tích hình vuông vắn bằng diện tích mảnh vườn cửa hình chữ nhật đề xuất diên tích hình vuông là 1500 m2

Diện tích trồng hoa là:

(1500 imesfrac35=900)(m2)

Đáp số:900 m2


Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật tốt chu vi miếng đất hình vuông là : (left(60+25 ight) imes2=170)( m)Diện tíchmảnh khu đất hình chữ nhật tốt chu vi miếng đất hình vuông là : (60 imes25=1500)( m2)Diện tích trồng hoa là : (1500 imesfrac35=900)( m2) Đáp số :(900)m2 ...

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật tốt chu vi miếng đất hình vuông là :

(left(60+25 ight) imes2=170)( m)

Diện tíchmảnh đất hình chữ nhật hay chu vi mảnh đất hình vuông vắn là :

(60 imes25=1500)( m2)

Diện tích trồng hoa là :

(1500 imesfrac35=900)( m2)

Đáp số :(900)m2


Một hình mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi 156 m, chiều dài hơn nữa chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.


Nửa chu vi mảnh đất là:156:2=78(m)Chiều rộng mảnh đất là:(78-20):2=29(m)Chiều dài mảnh đất là :29+20=49(m)Diện tích mảnh đất là:29 x 49=1421(m2)Đáp số :1421 m2

một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bởi chu vi của một miếng đất hình vuông vắn có cạnh 32 m chiều rộng bằng 1/3 chiều nhiều năm .

Xem thêm: Giá Máy Bào Đá Bằng Tay - Máy Bào Đá Bằng Tay Giá Rẻ Doshisha Is

A ) tính size của mảnh đất nền hình chữ nhật

B ) tính diện tích s của mảnh đất hình chữ nhật .

ghi them loi giai


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên