Một Loại Phân Supephotphat Kép Có Chứa 69 62

     
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 5 rèn luyện Axit, bazơ với muối với Phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất điện li
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài bác 6 Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ với Phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất điện li

Câu hỏi :

Một các loại phân supephotphat kép gồm chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn sót lại gồm những chất không chứa photpho. Độ bổ dưỡng của một số loại phân lấn này là


*