MỘT LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ CÓ 10 ĐỘI

     

Câu hỏi :

Một liên đoàn nhẵn rổ tất cả 10 đội, mỗi nhóm đấu cùng với mỗi nhóm khác hai lần, một lần sinh sống sân nhà và một lần sinh sống sân khách. Số cuộc đấu được sắp xếp là:


*