MỘT KHỐI GỖ HÌNH LẬP PHƯƠNG CẠNH A=6CM

     
Một gỗ khối hình lập phương tất cả cạnh a=6cm được thả vào nước. Người ta thấy phần mộc nổi cùng bề mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) tìm kiếm KLR của mộc biết KLR của nư Bạn đã xem: Một cục gỗ hình lập phương cạnh a=6cm

✅ Một khối gỗ hình lập phương bao gồm cạnh a=6cm được thả vào nước. Fan ta thấy phần gỗ nổi cùng bề mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) tìm kiếm KLR của mộc biết KLR của nư

Một gỗ khối hình lập phương có cạnh a=6cm được thả ѵào nước.Người ta thấy phần mộc nổi trên mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) kiếm tìm KLR c̠ủa̠ gỗ biết KLR c̠ủa̠ nư

Hỏi:

Một gỗ khối hình lập phương bao gồm cạnh a=6cm được thả ѵào nước.Người ta thấy phần mộc nổi trên mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) tìm kiếm KLR c̠ủa̠ gỗ biết KLR c̠ủa̠ nư

Một khối gỗ hình lập phương tất cả cạnh a=6cm được thả ѵào nước.Người ta thấy phần gỗ nổi xung quanh nước 1 đoạn h=3,6 cma) tìm kiếm KLR c̠ủa̠ gỗ biết KLR c̠ủa̠ nước à D= 1g/cm^3b)Nối cục gỗ vao đồ vật nặng tất cả khl D1=8g/cm^3 bằng day mảnh qua trọng điểm c̠ủa̠ mặt bên dưới khố gố.Người ta thấy phần nổi c̠ủa̠ khối gỗ Ɩà h’=2 cm.Tìm KL c̠ủa̠ đồ năng ѵà trương lực dâyGiúp mình với mng :(((

Đáp án:

a.$D’ = 400kg/m^3$ 

b.$m = 0,16432 kg$ 

$T = 1,4378 N$

Giải thích các bước giải:

 Khối lượng riêng c̠ủa̠ nước $D = 1g/cm^3 = 1000kg/m^3$ 

Diện tích lòng tấm gỗ Ɩà $S (m^2)$ 

Gọi khối lượng riêng c̠ủa̠ gỗ Ɩà D’.Ta có: 

Khối lượng c̠ủa̠ cả cục gỗ Ɩà: 

$m’ = D.V = S.D’.0,06 = 0,06SD’ (kg)$ 

Trọng lượng c̠ủa̠ cục gỗ Ɩà: 

$P’ = 10.m’ = 10.0,06D’.S = 0,6D’S (N)$ 

Lực đẩy Ác say mê mét chức năng lên tấm gỗ Ɩà: 

$F_A = 10.D.S.h = 10.0,024.1000.S (N)$ 

Khi vật nằm yên lặng thì $F_A = P$ đề xuất ta có: 

$240S = 0,6D’S o D’ = dfrac2400,6 = 400 (kg/m^3)$ 

b.Lực đẩy Ác yêu thích mét chức năng lên khối gỗ từ bây giờ Ɩà: 

$F_A1 = 10.D.S.0,04 = 0,04.1000.10.0,0036 = 1,44 (N)$ 

Gọi thể tích thiết bị nối thêm Ɩà V’.Lục đẩy Ác si mê mét công dụng lên đồ dùng nối thêm này Ɩà: 

$F_A2 = 10D.V’ = 10000V’ (N)$

$P’ = 10.D_1.V’ = 10.8000.V’ = 80000V’ (N)$ 

Trọng lượng khối gỗ: 

$P = 10.D.(0,06)^3 = 0,0022464 (N)$

Khi thứ nằm im lặng ta có: 

$F_A1 + F_A2 = phường + P’$ hay: 

$1,44 + 10000V’ = 0,0022464 + 80000V’$ 

$ o V’ approx 0,00002054 (m^3)$ 

Khối lượng thiết bị nặng Ɩà:

$m_1 = D_1.V’ = 0,00002054.8000 = 0,16432 (kg)$ 

Lực căng c̠ủa̠ sợ dây: 

$T = P’ – F_A2 = 1,6432 – 0,2054 = 1,4378 (N)$

Đáp án:

a.$D’ = 400kg/m^3$ 

b.$m = 0,16432 kg$ 

$T = 1,4378 N$

Giải thích công việc giải:

 Khối lượng riêng biệt c̠ủa̠ nước $D = 1g/cm^3 = 1000kg/m^3$ 

Diện tích đáy tấm mộc Ɩà $S (m^2)$ 

Gọi khối lượng riêng c̠ủa̠ gỗ Ɩà D’.Ta có: 

Khối lượng c̠ủa̠ cả tấm gỗ Ɩà: 

$m’ = D.V = S.D’.0,06 = 0,06SD’ (kg)$ 

Trọng lượng c̠ủa̠ tấm gỗ Ɩà: 

$P’ = 10.m’ = 10.0,06D’.S = 0,6D’S (N)$ 

Lực đẩy Ác mê mẩn mét chức năng lên khối gỗ Ɩà: 

$F_A = 10.D.S.h = 10.0,024.1000.S (N)$ 

Khi thiết bị nằm lặng ngắt thì $F_A = P$ đề nghị ta có: 

$240S = 0,6D’S o D’ = dfrac2400,6 = 400 (kg/m^3)$ 

b.Lực đẩy Ác mê man mét công dụng lên khối gỗ từ bây giờ Ɩà: 

$F_A1 = 10.D.S.0,04 = 0,04.1000.10.0,0036 = 1,44 (N)$ 

Gọi thể tích thiết bị nối thêm Ɩà V’.Lục đẩy Ác say mê mét tác dụng lên đồ nối thêm này Ɩà: 

$F_A2 = 10D.V’ = 10000V’ (N)$

$P’ = 10.D_1.V’ = 10.8000.V’ = 80000V’ (N)$ 

Trọng lượng khối gỗ: 

$P = 10.D.(0,06)^3 = 0,0022464 (N)$

Khi đồ nằm lạng lẽ ta có: 

$F_A1 + F_A2 = phường + P’$ hay: 

$1,44 + 10000V’ = 0,0022464 + 80000V’$ 

$ o V’ approx 0,00002054 (m^3)$ 

Khối lượng thiết bị nặng Ɩà:

$m_1 = D_1.V’ = 0,00002054.8000 = 0,16432 (kg)$ 

Lực căng c̠ủa̠ sợ hãi dây: 

$T = P’ – F_A2 = 1,6432 – 0,2054 = 1,4378 (N)$

Một tấm gỗ hình lập phương gồm cạnh a=6cm được thả ѵào nước.Người ta thấy phần mộc nổi trên mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) search KLR c̠ủa̠ mộc biết KLR c̠ủa̠ nư

Vừa rồi, mười.vn đã gửi tới các bạn chi huyết về chủ thể Một khối gỗ hình lập phương tất cả cạnh a=6cm được thả vào nước. Tín đồ ta thấy phần mộc nổi xung quanh nước 1 đoạn h=3,6 cma) search KLR của gỗ biết KLR của nư ❤️️, mong muốn với thông tin hữu ích mà bài viết "Một gỗ khối hình lập phương tất cả cạnh a=6cm được thả vào nước. Bạn ta thấy phần gỗ nổi cùng bề mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) tìm KLR của mộc biết KLR của nư " đem đến sẽ giúp chúng ta trẻ thân mật hơn về Một khối gỗ hình lập phương gồm cạnh a=6cm được thả vào nước.


Bạn đang xem: Một khối gỗ hình lập phương cạnh a=6cm


Xem thêm: Lập Dàn Ý Kể Về Một Chuyến Ra Thành Phố, Môn Ngữ Văn Lớp 6Xem thêm: 3 Giờ Vàng Trong Ngày Để Uống Nước Cam Trước Khi Ăn Sáng, Buổi Tối?

Tín đồ ta thấy phần mộc nổi cùng bề mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) search KLR của gỗ biết KLR của nư hiện tại nay. Hãy cùng mười.vn cải cách và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Một khối gỗ hình lập phương có cạnh a=6cm được thả vào nước. Người ta thấy phần mộc nổi trên mặt nước 1 đoạn h=3,6 cma) search KLR của gỗ biết KLR của nư bạn nhé.

Giải câu b thôi nháMột khối gỗ hình lập phương tất cả cạnh a = 6cm được thả vào nước. Tín đồ ta thấy phần khối gỗ nổi xung quanh nước một đoạn h = 3,6cm.a.