MỘT HỢP CHẤT ION CẤU TẠO TỪ ION M+ VÀ ION X2-

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hợp hóa học ion tạo ra từ ion M+ với ion X2−. Vào phân tử M2X có tổng số những hạt là 140, trong các số đó số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 44. Số khối của M+ to hơn số khối của X2− là 23. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn thế nữa trong X2− là 31. Tìm năng lượng điện hạt nhân, số khối của M với X. Viết cách làm phân tử của vừa lòng chất.

Bạn đang xem: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion m+ và ion x2-


*

*

Đáp án A.


Một hợp chất ion tạo nên từ ion M+ và ion X2-.Trong phân tử M2X,tổng số phân tử cơ bạn dạng là 140 cùng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 44.Số khối của M+ to hơn số khối của X2- là 23.Tổng số phân tử cơ bạn dạng trong M+ nhiều hơn thế trong X2- là 31.Tìm năng lượng điện hạt nhân,số khối của M với X.Tìm công thức phân tử của M2X.

2(2PM+PX)+2NM+NX=140(1)

2(2PM+PX)-(2NM+NX)=44(2)

-Giải (1,2) bao gồm được:

2PM+PX=46 (3)

2NM+NX=48(4)

PM+NM-(PX+NX)=23( ightarrow)PM-PX+NM-NX=23(5)

2PM+NM-1-(2PX+NX+2)=31( ightarrow)2(PM-PX)+NM-NX=34(6)

-Giải (5,6) tất cả được:

PM-PX=11(7)

NM-NX=12(8)

-Giải (3,7) có được: PM=19(Kali: K) với PX=8(oxi: O)

- Giải (4,8) có được: NM=20 và NX=8

AM=19+20=39

AX=8=8=16

CTPT: K2O


Trong phân tử M2X tất cả tổng số phân tử là 140 , trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 44 phân tử . Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 . Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn nữa trong ion X2- là 31 phân tử . Tim CTPT của M2X.


Ta có: Tổng số phân tử của X: pX + nX + eX

Mà pX = eX, nên: 2pX + nX 

Tổng số phân tử của M: pM + nM + eM 

Mà pM = eM, nên: 2pM + nM

Mà ta gồm 2 nguyên tử M, nên: 4pM + 2nM

Ta có: Số khối bằng: phường + n

Theo đề, ta có: 

2pX + nX + 4pM + 2nM = 140 (1)

(2pX + 4pM) - (nX + 2nM) = 44 (2)

(pM + nM) - (pX + nX) = 23 (3)

Từ (1), (2) cùng (3), ta có HPT:

(left{eginmatrix2p_X+n_X+4p_M+2n_M=140\left(2p_X+4p_M ight)-left(n_X+2n_X ight)=44\left(p_M+n_M ight)-left(p_X+n_X ight)=23endmatrix ight.)

giải ra, ta được:

pX = eX = 8 hạt.

pM = eM = 19 hạt.

=> X là oxi (O)

M là kali (K)

=> CTPT là: K2O


Đúng 1
bình luận (0)

Trong phân tử M2X tất cả tổng số phân tử là 140 , trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 phân tử . Số khối của M to hơn số khối của X là 23 . Tổng số phân tử trong ion M+ nhiều hơn thế nữa trong ion X2- là 31 phân tử . Tim CTPT của M2X.


Lớp 10 Hóa học bài bác 11: luyện tập bảng tuần hoàn, những định luật pháp tu...
0
0
Gửi hủy

Trong phân tử M2X có tổng số hạt là 140 , trong các số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 44 hạt . Số khối của M to hơn số khối của X là 23 . Tổng số phân tử trong ion M+ nhiều hơn thế nữa trong ion X2- là 31 hạt . Tim CTPT của M2X.


Lớp 10 Hóa học bài 11: luyện tập bảng tuần hoàn, các định mức sử dụng tu...
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Trong phân tử M 2 X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong những số đó số hạt mang điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 44 hạt. Số khối của ion M + to hơn số khối của ion X 2 - là 23. Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong ion M + nhiều hơn trong ion X 2 - là 31 hạt. Thừa nhận xét nào sau đây không đúng?

B. Trong các phản ứng hóa học, M chỉ bộc lộ tính khử.


Lớp 10 hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

Chọn C

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Bài 10: Một hợp hóa học được chế tạo ra thành từ những ion M+ và X22-. Vào phân tử M2X2 bao gồm tổng số hạt cơ phiên bản là 164 trong các số đó số hạt có điện nhiều hơn số hạt không có điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt cơ phiên bản trong ion M+ to hơn trong ion X22- là 7 hạt. Khẳng định CTPT M2X2


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
Gửi hủy

Gọi p, e, n là số proton, số electron cùng số nơtron vào một nguyên tử M; p’, e’, n’ là số proton, số electron cùng số nơtron trong một nguyên tử X.

Trong nguyên tử số proton = số electron; các hạt với điện là proton với electron, hạt không với điện là nơtron.

+ trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron với electron là 164 đề nghị suy ra:

2(2p + n) + 2(2p’ + n’) = 164 (1)

+ trong những số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế hạt không sở hữu điện là 52 buộc phải suy ra:

 (4p + 4p’) - 2(n + n’) = 52 (2)

+ Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị chức năng nên ta có suy ra:

 (p + n) - (p’ + n’) = 23 (3)

+ Tổng số hạt electron trong M+ nhiều rộng trong X22- là 7 hạt phải suy ra:

(2p + n - 1) - 2(2p’ + n’) + 2 = 7 (4)

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được phường = 19 ⇒ M là kali; p’ = 8 ⇒ X là oxi.

Xem thêm: Bảng Nhận Biết Các Chất Kết Tủa Thường Gặp, Kết Tủa Là Gì

Công thức phân tử của hợp hóa học là K2O2.

*Tk


Đúng 0

bình luận (2)

Một hợp chất M2X ( được cấu trúc từ ion M+ với X2- ). Tổng số phân tử p,n,e trong phân tử M2X là 140 hạt, trong đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 44. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt p,n,e vào ion M+ nhiều hơn thế trong ion X2- là 31 hạt

a) Viết cấu hình electron của ion M+, X2-

b) xác minh công thức phân tử M2X


Lớp 10 Hóa học bài xích 5. Cấu hình electron nguyên tử
1
0
Gửi diệt

Gọi những hạt vào M là p1 , e1 , n1 ( p1 = e1 )

các hạt trong X là p2 , n2 , e2 ( p2 = e2 )

(Sigma hatM_2X=140)

(Leftrightarrowleft(2p_1+n_1 ight).2+2p_2+n_2=140)

(Leftrightarrow4p_1+2p_2+n_1+n_2=140left(1 ight))

Hạt với điện - phân tử không sở hữu diện = 44

(Leftrightarrow4p_1+2p_2-n_1-n_2=44left(2 ight))

Số khối của ion (M^+) - số khôi ion (X^2-) = 23

(Leftrightarrow p_1+n_1-p_2-n_2=23left(3 ight))

Tổng phân tử p,e,n trong ion (M^+) - tổng hạt p,n,e trong ion (X^2-=31)

(Leftrightarrow2p_1+n_1-1-(2p_2+n_2+2)=31)

(Leftrightarrow2p_1+n_1-2p_2-n_2=34left(4 ight))

Ta mang (1) + (2) => 8p1 + 4p2 = 184

(4) - (3) => p1 - p2 = 11

(Rightarrowleft{eginmatrixp1=19left(K ight)\p2=8left(O ight)endmatrix ight.)

a) (M^+:1s^22s^22p^63s^23p^6)

(X^2-:1s^22s^22p^6)

b) công thức phân tử của M2X là: (K_2O)


Đúng 0

comment (0)

Một hợp chất ion được cấu trúc từ M+ với X2- . Vào phân tử M2X tất cả tổng số hạt p,n,là 140 hạt. Trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion M2- là 23 hạt. Tổng số phân tử p,n,e trong ion M+ nhiều hơn thế nữa trong ion M2- là 31. Viết thông số kỹ thuật e của M cùng X .


Lớp 10 chất hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và...
0
0
Gửi diệt

A. Ô 12, chu kỳ luân hồi 3, team IIA.

B. Ô 20, chu kỳ 4, team IIA.

C. Ô 56, chu kỳ luân hồi 6, nhóm IIA.

D.

Xem thêm: Tuổi Ất Dậu 2022 Hợp Màu Gì Năm 2022 Để Gặp Nhiều May Mắn? Tuổi Ất Dậu 2005 Hợp Với Màu Gì 2022

 Ô 38, chu kỳ 5, đội IIA.


Lớp 10 chất hóa học
1
0
gửi Hủy

Đáp án C

*

Vậy, M ở ô 56, chu kì 6, team IIA


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn