MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ

     
*

*

*

Phương pháp: từ bỏ công thức tính diện tích S=a×h2 hoặc S=a×h:2, ta gồm công thức tính độ nhiều năm đáy như sau: a=S×2h hoặc a=S×2:h.

Bạn đang xem: Một hình tam giác có


Baì 1: Một tam giác có diện tích là 2240dm2, độ cao là 50dm. Tính độ dài đáy của tam giác đó?Bài 2: Một tam giác có diện tích là 240m2, đáy là 40m. Tính độ cao của tam giác đó?Bài 3: Một hình thang bao gồm đáy béo là 5m, đáy bé nhỏ 30dm và chiều cao 200cm. Tính diện tích của hình thang đó?Bài 4: Một hình thang bao gồm đáy khủng 22dm. Đáy mập gấp đôi đáy bé. Chiều cao bằng 3/2 lòng bé. Tính diện tích hình thang? 

Baì 1: Một tam giác có diện tích là 2240dm2, độ cao là 50dm. Tính độ lâu năm đáy của tam giác đó?

Bài 2: Một tam giác có diện tích là 240m2, đáy là 40m. Tính chiều cao của tam giác đó?

Bài 3: Một hình thang có đáy béo là 5m, đáy bé nhỏ 30dm và chiều cao 200cm. Tính diện tích của hình thang đó?

Bài 4: Một hình thang bao gồm đáy lớn 22dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Chiều cao bằng 3/2 lòng bé. Tính diện tích s hình thang?

 


một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là 3/5m,diện tích là 2/5m vuông . Tính độ cao của hình tam giác đó

 


Một hình tam giác có diện tích s 8,75m vuông và chiều cao là 5m. Tính độ dài đáy tương ứng của hình tam giác đó

 


a) Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ dài đáy là 37,5m và độ cao tương ứng cùng với đáy sẽ là 8,4mb) Một hình tam giác có diện tích là 450m2, chiều cao 25m. Hỏi cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó là bao nhiêuc) mang lại hình tam giác có diện tích s là 2162 và chiều cao là 1,8m. Tính độ lâu năm đáy của hình tam giác đóGiúp mk với mk bắt buộc gấp lắm


Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành gồm độ lâu năm đáy là 36cm, chiều cao tương ứng là 15cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác, biết chiều cao tương ứng với lòng của hình tam giác bằng23 độ nhiều năm đáy của hình bình hành đó. A. 25cm B. 11,25cm C. 22,5cm D. 45cm

Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích s hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy là 36cm, chiều cao tương ứng là 15cm. Tính độ lâu năm đáy của hình tam giác, biết độ cao tương ứng với đáy của hình tam giác bằng23  độ nhiều năm đáy của hình bình hành đó.

A. 25cm

B. 11,25cm

C. 22,5cm

D. 45cm


1.một hình tam giác tất cả đáy 2,5 dm độ cao 2,4 dm. Tính diện tích s hình tam giác 2.một hình thang gồm độ dài hai lòng lần lượt là 4cm cùng 7cm độ cao 8cm tính diện tích s hình thang3.một hình thang có trung bình cùng hai lòng 9,5 m và độ cao 6,8 m thì diện tích s hình thang 4.diện tích của một hình tam giác là 28,56dm2 độ dài đáy là 8,4 dm chiều ccao tương ứng5cho một hình tam giác có đáy dẻo hơn độ cao tương ứng là 5cm biết tổng cạnh đáy là độ cao 15cm tính diện tích s của hình tam giác6.một t...

1.một hình tam giác bao gồm đáy 2,5 dm độ cao 2,4 dm. Tính diện tích hình tam giác 

2.một hình thang bao gồm độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 4cm và 7cm chiều cao 8cm tính diện tích hình thang

3.một hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng 9,5 m và chiều cao 6,8 m thì diện tích hình thang 

4.diện tích của một hình tam giác là 28,56dm2 độ nhiều năm đáy là 8,4 dm chiều ccao tương ứng

5cho một hình tam giác bao gồm đáy dai hơn chiều cao tương ứng là 5cm biết tổng cạnh lòng là chiều cao 15cm tính diện tích s của hình tam giác

6.một thửa ruộng hình thang có diện tích 102,6 mét vuông chiều cao 7,2 m tính đáy béo của thửa ruộng kia biết đáy bé thửa ruộng là 8,5m

 


Một hình tam giác có diện tích s là 12,16dm2 và độ cao tương ứng với 1 cạnh đáy là 3,8dm. Vậy cạnh lòng của tam giác đó là dm.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)Một hình tam giác tất cả cạnh đáy là 5,4m ,chiều cao khớp ứng với cạnh đáy sẽ là 3,5m. Vậy diện tích s của tam giác kia là .Một khu đất hình thang có diện tích s là 1166,2m2 , độ nhiều năm đáy mập là 50,8m, độ nhiều năm đáy nhỏ tuổi là 32,5m. Vậy chiều cao khu đất nền đó là cmMột loại ao hình tam giác có độ cao là 14m với cạnh lòng gấp rưỡi chiều cao. Tí...

Xem thêm: Cho Các Phản Ứng Sau : (1) Nhiệt Phân Muối Cu(No3)2 Thu Được Sản Phẩm Là


Một hình tam giác có diện tích s là 12,16dm2 và độ cao tương ứng với một cạnh lòng là 3,8dm. Vậy cạnh đáy của tam giác đó là dm.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Một hình tam giác bao gồm cạnh lòng là 5,4m ,chiều cao tương xứng với cạnh đáy chính là 3,5m. Vậy diện tích của tam giác kia là .

Một khu đất hình thang có diện tích là 1166,2m2 , độ nhiều năm đáy bự là 50,8m, độ dài đáy nhỏ tuổi là 32,5m. Vậy chiều cao khu đất nền đó là cm

Một dòng ao hình tam giác có độ cao là 14m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao. Tính diện tích s cái ao.

Xem thêm: Nguyên Liệu Làm Phở Cuốn Thập Cẩm Với Nhiều Loại Nguyên Liệu


Các các bạn giúp mk giải 6 đề toán mk đang đề xuất gấp vào hôm nayBài 1: một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm hai cạnh góc vuông lần lượt là 26cm và 18cm. Hỏi diện tích s hình tam giác đó là bao nhiêu đề - xi-mét vuông?Bài 2: một hình tam giác có độ dài đáy là 40,5 cm, độ cao bằng 3/5 độ dài đáy. Tính diện tích s hình tam giác đó. Bài 3: một hình tam giác có diện tích là 220,5 cm2, chiều cao là 18cm2. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó. Bài 4: tính độ cao của hình tam giác có diện tích là 69,6 dm2,đô dài đ...
Các các bạn giúp mk giải 6 đề toán mk đang đề nghị gấp trong hôm nayBài 1: một hình tam giác bao gồm độ lâu năm hai cạnh góc vuông theo thứ tự là 26cm với 18cm. Hỏi diện tích s hình tam giác kia là từng nào đề - xi-mét vuông?Bài 2: một hình tam giác tất cả độ nhiều năm đáy là 40,5 cm, chiều cao bằng 3/5 độ lâu năm đáy. Tính diện tích s hình tam giác đó. Bài 3: một hình tam giác có diện tích là 220,5 cm2, độ cao là 18cm2. Tính độ nhiều năm đáy của hình tam giác đó. Bài 4: tính độ cao của hình tam giác có diện tích là 69,6 dm2,đô lâu năm đáy là 14,5 dm. Bài 5: một hình thang gồm đáy bé nhỏ là 12cm, đáy phệ là 16cm,chiều cao là 8,5 cm.Tính diện tích hình thang đó. 

Bài 6: một hình tròn có nửa đường kính là 5,5cm. Tính chu vi và diện tích của hình tròn trụ đó.