MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ ĐỘ DÀI HAI CẠNH LÀ 12 35

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 nhiều người đang xem: Một hình tam giác có độ nhiều năm hai cạnh là 12 35 nhiều người đang xem: Một hình tam giác gồm độ nhiều năm hai cạnh là 12 35Bạn đã xem: Một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm hai cạnh là 12 35


Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

*

một hình tam giác gồm độ dài hai cạnh là : 12,35 m với 15 m 65cm . Cảnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cùng của nhị cạnh tê . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là mét ?
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Wax Lông Nách Bằng Sáp Nóng Hay Lạnh Phù Hợp Với Bạn Nhất

*

1 hình tam giác có đôi nhiều năm hai cạnh là 12,35 m với 15m 65cm cánh sản phẩm 3 bao gồm độ lâu năm = trung bình cộng của độ nhiều năm haI cạnh tê tính chu vi hình tam giác kia có đơn vị là mét ?
Xem thêm: Một Hỗn Hợp Khí Gồm N2 Và H2 Có Tỉ Khối So Với Hidro Là 4 9

*

độ dài cạnh thứ cha là :

(12.35+15.65)/2=14 (m)

chu vi hình tam giác sẽ là :

12.35+15.65+14=42 (m)

Tick đến mik nha (-)3(-)

Một hình tam giác tất cả độ nhiều năm hai cạnh là 12,35m va 15m 65cm. Cạnh thứ ba có độ bằng trung bình cùng của độ lâu năm hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là ....m?

Một hình tam giác gồm đọ nhiều năm 2 cạnh là : 12,35 m cùng 15m65cm .Cạnh trang bị 3 gồm độdài bởi trung bình cộng của 2 cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

15 m 65 cm = 15,65 m

Canh thứ cha dài : (12,35 + 15,65) : 2 = 14 m

Chu vi tam giác : 12,35 + 15,65 + 14 = 42 m

giúp mk bài bác này

một hình tam giác tất cả độ nhiều năm cạnh là 12,35 centimet và 15m 65cm . Cạnh thứ bố có độ dài bởi trung bình cộng của hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác đó

đổi:15m 65cm=1565cm

Trung bình của cạnh 12,35 cm và cạnh 1565 cm là ;

(12,35+1565):2=788,675(cm)

Chu vi tam giác sẽ là :

788,675+12,35+1565=1577,35

15m 65 cm = 1565 cm

cạnh sản phẩm 3 lâu năm số cm là :

(1565 + 12 , 35 ) : 2 = 788,675 ( cm )

Chu vi hình tam giác chính là :

788,675 + 1565 + 12 , 35 = 2366.025 ( centimet )

đáp số 2366,025 cm

1/- Một hình tam giác tất cả độ dài hai canh là 12,35m với 15m65cm . Cạnh thứ tía có độ dài bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh tê . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

Một hình tam giác gồm độ dài hai cạnh là 12cm cùng 24cm. Biết độ lâu năm cạnh thứ cha bằng trung bình cùng của độ lâu năm hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị chức năng m.

Chu vi hình tam giác là ............. M

Một hình tam giác tất cả độ dài hai cạnh là 12cm với 24cm. Biết độ dài cạnh thứ ba bằng trung bình cộng của độ nhiều năm hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là .....0,54........ M

1/- Một hình tam giác gồm độ lâu năm hai canh là 12,35m với 15m65cm . Cạnh thứ bố có độ dài bằng trung bình cộng của độ nhiều năm hai cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

1.Một hình tam giác bao gồm độ dài hai cạnh là 12,35 và 15m 65 cm.Cạnh thứ tía có đọ dài bằng trung bình cộng của đọ nhiều năm hai cạnh tê .Tính chu vi hình tam giác đó

Cạnh thiết bị 3 nhiều năm là :

(left(12,35+15,65 ight):2=14left(m ight))

Chu vi hình tam giác là :

(14+12,35+15,65=42left(m ight))

Đáp số :(42left(m ight))

Trong violympic vòng 6 bạn nhé . Bạn nên chép(12,35m)và(15,65m)cho đúng đề bài nha . Chúc học giỏi !

một hình tam giác gồm độ dài 2 cạnh là 12,35 m với 15m 65cm cạnh sản phẩm công nghệ 3 bởi trung bình cùng 2 giải pháp kia tính chu vi hình tam giác