Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ

     
Bài 110. Thể tích của một hình – SBT Toán lớp 5: Giải bài bác 1, 2, 3 trang 30 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: mang lại hai hình A cùng B như hình bên dưới đây; Một hình lập phương được tạo vì chưng 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm với một hình lập phương không giống được tạo do 27 tấm gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi rất có thể xếp toàn bộ các gỗ khối của nhì hình lập phương trên thành một hình lập phương new không…

1: mang đến hai hình A cùng B như hình dưới đây:

*

Hình A có bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương bé dại ?

Hình nào hoàn toàn có thể tích lớn hơn ?

2: Viết tiếp vào khu vực trống cho thích hợp 

*

a. Hình vỏ hộp chữ nhật C tất cả ………. Hình lập phương nhỏ.

Bạn đang xem: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ

b. Hình lập phương D có ………… hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D ……………… thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

3: Một hình lập phương được tạo vị 8 cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương không giống được tạo do 27 cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp toàn bộ các gỗ khối của hai hình lập phương bên trên thành một hình lập phương mới không ?

*

1:

Hướng dẫn


Quảng cáo - Advertisements


Số hình lập phương nhỏ tuổi ở hình A là :

4 ⨯ 3 ⨯ 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là :

1 ⨯ 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương bé dại ở hình B là :

5 ⨯ 4 ⨯ 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là :

1 ⨯ 40 = 40 (cm3)

Hình A có 36 hình lập phương nhỏ.


Hình B có 40 hình lập phương nhỏ

Hình B có thể tích to hơn hình A

2:

a. Hình hộp chữ nhật C tất cả 24 hình lập phương nhỏ.

Xem thêm: Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Có Mấy Nhiệm Vụ Cụ Thể?

b. Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D to hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

3:

Cách 1: 

8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng những khối mộc là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên và thoải mái nào để: axaxa = 35

Không thể xếp được.

Cách 2:

Không thể chế tạo ra thành một hình lập phương mới được.Giải thích: bởi khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ sở hữu số ô vuông vào một mặt là 3×3=9(nhẩm tính thôi) mỗi khía cạnh của khối lập phương đó tất cả 9 khối lập phương nhỏ dại cạnh 1cm. Vậy nếu thêm vào đó 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo nên một khối lập phương mới.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Dẫn Điện Tốt Nhất ? Biết Chúng Đều Có Cùng N Dung Dịch Có Nồng Độ Dẫn Điện Tốt Nhất

Cách 3

+ Hình lập phương tạo vị 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo vị 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo vì chưng 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vị 5 hoặc 7 cục gỗ không đối xứng nhau đề nghị không ghép được một phương diện của hình lập phương). Do đó không thể xếp toàn bộ các tấm gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.