Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp 3 Lần Chiều Rộng Va Dien Tich La 108

     

một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó


*

bài giải

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

108 : 3 : (3 + 1) x 2 = 18 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

(18 + 6) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Một hình chữ nhật có chiều dàigấp 3 lần chiều rộng và ăn diện tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó .Bạn vẫn xem: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng lớn va dien tich la 108

Gọi A là chiều nhiều năm , B là chiều rộng . Ta tất cả : diện tích = A x B = 3B x B = 108 cm2

2. BxB = 108 : 3 = 36 = 6x6 . Vậy B = 6 cm , A = 6 x 3 = 18 cm

Chu vi hình chữ nhật chính là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đ/S : .. ..

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng lớn . Tính chu vi hình chữ nhật kia , biết diện tích s của nó là 108 cm2

chiều nhiều năm hcn là :

108 : 2 : 3 = 18 (cm)

chiều rộng lớn hcn là :

18 : 3 = 6 ( cm)

chu vi hcn là :

(18 + 6) x 2 = 48 (cm)

bài giải:

Cách làm cho 1.Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cm

Cách làm 2

gọi chiều rộng là a ; chiều nhiều năm là 3a

ta có : 3a xa = 108

3 xa xa = 108

a xa = 108 : 3

a xa = 36

Mà 6 . 6 = 36

=> chiều rộng HCN là 6 cm

chiều lâu năm HCN là : 6 x 3 = 18 ( centimet )

chu vi HCN là : ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cm

một hình chữ nhật tất cả chiều dai gấp 3 lần chiều rộng cùng có diện tích s là 108 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108 cmvuong .tính chu vi hình chữ nhật

Gọi chiều dài là a và chiều rộng là b

Diện tích sẽ là a x b = 108 cm vuông

Ta có chiều dài gấp 3 lần rộng suy ra a = b x 3

Thay a vào diện tích ( tức bỏ a trong a x b = 108 và nạm vào đó là (b x 3) x b = 108

Suy ra b x b = 36

Ta thấy có mỗi 6 x 6 = 36

Vậy b = 6

a = 18

Chu vi = (a+b) x 2 = 48 cm

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là a ; chiều rộng lớn hình chữ nhật là b (a;b > 0 )

Vì diện tích s hình chữ nhậtđó là 108 cm2nên ta gồm :

a x b = 108 cm2 (1)

Mà chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng yêu cầu : a = 3 x b (2)

Thay (2) vào (1) tađược : (3 x b) x b = 108 (cm2)

b x b = 36

=> b = 6 (cm) (vì 6 x 6 =36)

=> a = 3 x b = 3 x 6 = 18 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhậtđó là : (6+18) x 2 = 24 x 2 =48 (cm)

Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng với có diện tích s là 75 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật

75cm2 là tổng diện tích của 3 hình vuông bằng nhau.

Vì 25 = 5 x 5 bắt buộc cạnh hình vuônghay chiều rộng lớn HCN là 5cm.

Xem thêm: Những Mẫu Gương Trang Điểm Để Bàn Giá Rẻ Nhất Hiện Nay, +100 Mẫu Gương Trang Điểm Được Chị Em Thích Nhất

chiều dài HCN là 3 x 5 = 15cm.

CHu vi HCN là (15 + 5) x 2 = 40cm

1) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng cùng có diện tích là 128 cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật?

2) Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 2 lần chiều rộng. Nếu kéo dãn dài chiều rộng lớn thêm 2 centimet thì diện tích s tăng 24 cm2. Tìm diện tích hình chữ nhật thuở đầu là?

1. Trường hợp ta coi chiều lâu năm là một phần thì chiều rộng lớn là nhì phần như thế.

Xem thêm: Mẫu Tóc Hot Nhất Hiện Nay Cho Nam, Nữ, 50+ Kiểu Tóc Nữ Đẹp Nhất 2022

Lúc này hình chữ nhật được tạo thành các hình vuông nhỏ dại bằng nhau với tổng số hình vuông vắn là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông vắn là: 128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông vắn là 8 centimet (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là: (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích tăng thêm đó là diện tích hình chữ nhật gồm một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều lâu năm hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật ban sơ là: 24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ban sơ là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Đúng 0 bình luận (0)

hình vuông có diện tích s bằng 9 cm2.Một hình chữ nhật gồm chu vi cấp 3 lần chu vi hình vuông vắn đó cùng chiều dài ra hơn chiều rộng 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Lớp 4 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

hình vuông có diện tích bằng 9 cm2 => cạnh của hình vuông đó là 3 cm

chu vi của hình chữ nhật đó là : 3 x 4 = 12 ( cm )

chu vi của hình chữ nhật chính là : 12 x 3 = 36 ( centimet )

nửa chu vi tuyệt tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là :

36 : 2 = 18 ( centimet )

chiều nhiều năm của hình chữ nhật chính là :

( 18 + 4 ) : 2 = 11 ( centimet )

chiều rộng của hình chữ nhật đó là : 11 - 4 = 7 ( cm )

diện tích của hình chữ nhật sẽ là : 11 x 7 = 77 ( cm2 )

Đáp số 77 cm2

tính chiều dài và chiều rộng dựa vào cách kiếm tìm 2 số khi biết tổng với hiệu bạn nhé !

tk mk na, thanks những !

Đúng 0
phản hồi (0)

1 hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và mặc tích là 108.tính chu vi hình chữ nhật

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

108 : 2 : 3 = 18 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

18 : 3 = 6 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( m )

Đúng 0
phản hồi (0)

Chiều nhiều năm hình chữ nhaatk là :

108 : 2 : 3 = 10 ( m )

chiều rộng hình chữ nhật là:

10 : 3 = 6 ( m )

chu vi hình chữ nhật

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( m )

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

gamize.vn