Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m

*

Một hình chữ nhật cóchiều lâu năm 16m ,chiều rộng 10m . Giả dụ chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật tăng lên bao nhiêu phần trăm?


*

Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu xác suất ?


*

Diện tích hình chữ nhật cho lúc đầu là :

16 ⨯ 10 = 160 ( m 2 )

Sau khi tăng thêm 4m thì chiều dài mới là :

16 + 4 = 20 (m)

Diện tích của hình chữ nhật new là :

20 ⨯ 10 = 200  ( m 2 )

Tỉ số xác suất giữa diện tích s hình chữ nhật new và hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tạo thêm :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%
Xem thêm: Dịch Vụ Khôi Phục Tin Nhắn Đã Xóa Trên Iphone Nhanh Chóng, Hiệu Quả

Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật tạo thêm bao nhiêu phần trăm?


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%


Diện tích HCN trước lúc tăng là:

16x10=160(m*)

Diện tích HCN lúc tăng là:

(16+4)x10=200(m*)

Diện tích HCN trước lúc tăng nhỏ hơn diện tích khi tăng là:

200-160=40(m)

Nếu chiều lâu năm tăng 4m thì diện tích tăng số tỷ lệ là:

40:160=0,25

đ/số: 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m , chiều rộng lớn 10m . Nếu như chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm


lê quốc gia nhật

Diện tích hình chữ nhật:

16 x 10 = 160 ( mét vuông )

Chiều dài của hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm 4m là:

16 + 4 = trăng tròn ( m )

Diện tích hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng lên 4m là:

20 x 10 = 200 ( m2 )

Tỉ số phần trăm giữa diện tích s hình chữ nhật mới và ăn diện tích hình chữ nhật ban đầu:

200 : 160 x 100 = 125%

Diện tích hình chữ nhật tăng thêm số phần trăm:

125% - 100% = 25%

đ/s: 25%

tk mk mk tk lại hứa lun


Diện tích ban đầu: 16 x 10 = 160 (m2)

Chiều dài sau thời điểm tăng: 16 + 4 = trăng tròn (m)

Diện tích sau khi tăng: 20 x 10 = 200 (m2)
Xem thêm: Triac Là Gì? Phân Loại, Nguyên Lý Làm Việc Và Ứng Dụng Của Tirixto Trong Thực Tế

bài xích giải :

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4 m thì chiều dài lúc sau là :

16 + 4 = trăng tròn ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

đôi mươi x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích bắt đầu hơn diện tích cũ là :

200 - 160 = 40 ( m2 )

Diện tích tăng lên số phần trăm là :

40 : 160 x 100 = 25 %

Đáp số : 25 %

mik nah tốt nhất nha


Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 16m, chiều rộng 10m. Trường hợp chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu xác suất ?