Một gia đình gồm bố mẹ và hai con

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mái ấm gia đình gồm 4 bạn (bố, bà bầu và nhì con). Trung bình thu nhập hàng tháng là 1780000 đồng một người. Nếu tổng các khoản thu nhập của gia đình không biến đổi và mái ấm gia đình có thêm một nhỏ nữa thì bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi cá nhân giảm đi bao nhiêu?


*

một gia đình gồm 4 người( bố, bà bầu và hai bé ), bình quân thu nhập các tháng là 1780000 đồng một người. Nếu như tổng tích lũy của mái ấm gia đình không thay đổi và gia đình có thêm một bé nữa thì trung bình thu nhập mỗi tháng của từng người giảm đi bao nhiêu ?


*

Cả mái ấm gia đình đó bình quân thu nhập các tháng là:

1780000 x 4 = 7120000 ( đồng )

Nếu có thêm 1 con nữa thì gia đình đó gồm số bạn là:

4 + 1 = 5 (người)

 Như vậy trung bình thu nhập các tháng của mái ấm gia đình đó không đổi khác và khi mái ấm gia đình đó tất cả 5 tín đồ thì bình quân thu nhập các tháng của mọi cá nhân là:

7120000 : 5 = 1424000 (đồng)

Nếu tổng các khoản thu nhập của gia đình không chuyển đổi và mái ấm gia đình có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mọi người giảm đi số tiền là:

1780000 - 1424000 = 356000 (đồng)

Đáp số: 356000 đồng


Đúng 0
comment (0)

là 89000 đồng


Đúng 0
comment (0)

Tổng thu nhập hàng tháng của cả nhà là :

2000000 . 4 = 8000000 (đồng)

Nếu thêm một con nữa, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là

8000000 : 5 = 1600000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập hàng tháng của mọi cá nhân bị sút đi

2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)

đ/s : ...

Bạn đang xem: Một gia đình gồm bố mẹ và hai con


Đúng 0
bình luận (0)

Một mái ấm gia đình gồm 4 fan (bố, mẹ và hai con). Trung bình thu nhập mỗi tháng là 1780000 đồng một người. Trường hợp tổng thu nhập của gia đình không biến đổi và mái ấm gia đình có thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu?

GIẢI GIÚP MK NHA ~~~ MK K CHO


Lớp 5 Toán
9
0
Gửi bỏ

tổng bình quân thu nhập của mái ấm gia đình đó là 

1780000 x 4 = 7120000 ( đồng )

nếu có thêm một người vẫn là 5 fan tổng bình quân thu nhập ko thay đổi vậy từng người 

sẽ thu nhập là 

7120000 : 5 = 1424000( đồng )

bình quân thu nhập mỗi cá nhân giảm đi là 

1780000- 1424000 = 356000 ( đồng)

đap số 356000 ( đồng)


Đúng 0

comment (0)

Nếu thêm một fan con nữa thì gia đình đó có:

4+1=5(người)

Bình quân thu nhâp hàng tháng là:

1780000:5=356000(đồng)

Vậy trung bình thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình đó bớt đi:

1780000-356000=1424000(đồng)

Đáp số:1424000 đồng


Đúng 0
bình luận (0)

đáp số của mink là 1.424.000 đồng


Đúng 0
comment (0)

Một gia đình gồm 4 tín đồ (bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân trong gia đình đó là 650000 đồng. Nếu mái ấm gia đình đó bao gồm thêm một bé nữa nhưng tổng thu nhập cá nhân hàng tháng không đổi thì trung bình thu nhập hàng tháng của mọi cá nhân là.... đồng


Lớp 5 Toán
6
0
Gửi hủy

giúp mk lên 40 điểm nha

*


Đúng 0

bình luận (0)

Một gia đình gồm cha mẹ và nhì con, trung bình thu nhập mỗi tháng là 800000 đồng 1 người. Nếu gia đình đó gồm thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân bị giảm xuống bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không nuốm đổi----------------Thu nhap luc dau: 800000.4 = 3200000Neu co them mot nhỏ nua thi3200000/5 = 640000Vay binh quan tiền thu nhap giam di:800000 - 640000 = 160000


Đúng 0

comment (0)

Thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình đó là:

650000 x 4 = 2600000 ( đồng )

Nếu mái ấm gia đình đó có thêm 1 con nữa thì có toàn bộ số fan là:

4 + 1 = 5 ( bạn )

Nếu gia đình đó có thêm 1 con nữa nhưng tổng thu nhập mỗi tháng không biến đổi thì bình quân thu nhập các tháng của mỗi người là:

2600000 : 5 = 520000 ( đồng )

Đ/S: 520000 đồng 


Đúng 0
phản hồi (0)

Một mái ấm gia đình gồm bố,mẹ cùng một con, bình quân thu nhập hằng mon là 2000000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm 1 người con nữa nhưng tổng các khoản thu nhập của gia đình không đổi khác thì bình quân thu nhập các tháng của mỗi người giảm đi ......đồng. 


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ
Đúng 4

phản hồi (0)

Một mái ấm gia đình gồm bố, bà mẹ và hai nhỏ (4 người), bình quân thu nhập các tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu mái ấm gia đình đó tất cả thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị sụt giảm bao nhiêu tiền, hiểu được tổng thu nhập cá nhân của gia đình không cố kỉnh đổi?


Lớp 5 Toán
25
0
Gửi hủy

Tổng thu nhập hàng tháng của anh chị em là 2000000 . 4 = 8000000 (đồng)

Nếu thêm một con nữa, trung bình thu nhập các tháng của mỗi cá nhân là

8000000 : 5 = 1600000 (đồng)

Vậy trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người bị sút đi

2000000 - 1600000 = 400000 (đồng)


Đúng 1

comment (0)

400000 dong


Đúng 0
comment (0)

400000 đồng là đúng đó


Đúng 0
phản hồi (0)

Một gia đình gồm 4 fan (bố, người mẹ và nhị con). Trung bình thu nhập hàng tháng của mái ấm gia đình đó là 650.000 đồng. Nếu mái ấm gia đình đó gồm thêm một bé nữa nhưng tổng thu nhập không đổi thì trung bình thu nhập mỗi tháng của mỗi cá nhân giảm bao nhiêu tiền


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

130 000 đồng.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ Chế Xác Định Giới Tinh Ở Người, Lý Thuyết Cơ Chế Xác Định Giới Tính Sinh 9

chắc chắn rằng luôn đấy


Đúng 0

phản hồi (0)

Một gia đình gồm 4 fan (bố, bà mẹ và nhì con). Bình quân thu nhập của mái ấm gia đình đó là 650 000 đồng. Nếu mái ấm gia đình đó bao gồm thêm một bé nữa nhưng mà tổng thu nhập cá nhân không đổi thì trung bình thu nhập các tháng của mỗi người giảm.... đồng.

Xem thêm: Viết Lại Câu: While I Strongly Disapprove Of Your Behavior, I Will Help You This Time


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

Thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình đó là:

650 000 x 4 = 2 600 000 (đồng)

Nếu tất cả thêm một bé nữa thì trung bình thu nhập của mỗi cá nhân sẽ là:

2 600 000 : (4 + 1) = 520 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân của mọi cá nhân giảm đi:

650 000 - 520 000 = 130 000 (đồng)

Đáp số: 130 000 đồng.


Đúng 0

phản hồi (0)

một mái ấm gia đình gồm bố, bà mẹ và hai bé (4nguoi ) ,bình quân thu nhập mỗi tháng là 2 000 000 đồng một fan . Nếu mái ấm gia đình đó gồm thêm một con nữa thì trung bình thu nhập các tháng của mỗi người bị sụt giảm bao nhiêu chi phí , hiểu được tổng thu nhập của gia đình không biến hóa ?


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi hủy

Tổng thu thập hằng tháng của cả nhà là:

2000000.4=8000000(đồng)

Nếu thêm một con nữa thì trung bình thù thập của các bạn là:

8000000:5=1600000(đồng)

Vậy bình quân thu thập hàng tháng của mỗi cá nhân bị giảm đi:

2000000-1600000=400000(đồng)

Đáp số: 400000 đồng 


Đúng 0

bình luận (0)

giải:

tổng thu nhập các tháng của gđ là:

2 000 000 x 4 =8 000 000 ( đồng)nếu giám đốc có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi cá nhân là :

8 000 000 : 5 = 1 600 000 ( đồng)

bình quân thu nhập các tháng của mỗi cá nhân bị giảm xuống là:

2 000 000 - 1 600 000 = 400 000 ( đồng)

Đáp số: 400 000 đồng 

 


Đúng 0

phản hồi (0)

Số fan trong gia đình:

(4+1=5)(người)

Tổng thu nhập mỗi tháng của gia đình (4 người) là:

(2000000 imes4=8000000) (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của 1 người khi mái ấm gia đình có thêm một bé là:

(8000000div5=1600000) (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của một người bị sút khi gia đình có thêm con:

(2000000-1600000=400000)(đồng)

Đáp số: (400000) đồng


Đúng 0
phản hồi (0)

Một mái ấm gia đình gồm bố,mẹ và hai con(4 người),bình quân thu nhập cá nhân hằng tháng là 2 000 000 đồng một tín đồ .Nếu mái ấm gia đình có thêm một fan nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mọi người bị giảm xuống bao nhiêu chi phí ,biết rằng tổng các khoản thu nhập của mái ấm gia đình không chuyển đổi ?


Lớp 5 Toán
13
0
Gửi hủy

1 bạn thu nhập được 2000000:4=500000đ

Có 5 fan thì 1 tín đồ thu nhập được 2000000:5=400000đ

Vậy bớt là 500000-400000=100000đ


Đúng 0

comment (0)

Tổng thu nhập của cả nhà hàng tháng là:

2000000x4=8000000(đồng)

Số người của cả nhà nếu có thêm một em bé nữa là:

4+1=5(người)

Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nếu có thêm một em bé là:

8000000:5=1600000(đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người hàng tháng giảm là:

2000000-1600000=400000(đồng)

Đáp số:400000 đồng


Đúng 0
phản hồi (0)

là 400000 bản thân lm rùi


Đúng 0
bình luận (0)

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền giờ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn