MỘT ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ

     

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo đến 750 người ăn uống trong 40 ngày nhưng vày có một vài người mang đến thêm cần anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người ăn 1 ngày là một trong suất. 

Vậy tất cả số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số fan lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số bạn đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top giải thuật tìm hiểu.

1. Phép nhân số từ nhiên

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân so với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu đặc điểm phân phối ở đấy là nếu a nhân với 1 tổng của b cùng c thì ta lấy a nhân với b cùng lấy a nhân với c rồi cùng lại với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu các thừa số đều bởi chữ, hoặc chỉ tất cả một thừa số bằng số thì ta tất cả thể không viết lốt nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta hay sử dụng những kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả bố số a, b, c và viết gọn gàng là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45
Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị

*Xem thêm: Nước Ta Có Nhiều Tấm Gương Vượt Lên Số Phận Học Tập Thành Công

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

Cho nhị số tự nhiên a cùng b, nếu bao gồm số tự nhiên x làm thế nào để cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x

Trong đó a: là số bị trừ, b là số trừ với c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép phân chia hết cùng phép chia tất cả dư

Chia hai số tự nhiên

Cho nhị số trường đoản cú nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm kiếm được đúng nhì số từ bỏ nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong đó 0 ≤ r
Xem thêm: Ngày 17 Tháng 3 Là Ngày Lễ Gì, Một Số Sự Kiện Trong Ngày 17 Tháng 3:

*

Ta triển khai phép phân chia như sau:

+ 5 phân chia 3 được 1. 1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bằng 2

+ Hạ 8, 28 phân tách 3 được 9. 9 nhân 3 bởi 27. 28 trừ 27 bằng 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia bao gồm dư thì số dư khi nào cũng nhỏ tuổi hơn số chia và số dư to nhất rất có thể có là số bé thêm hơn số phân tách 1 solo vị