Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750

*

một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo đến 750 người nạp năng lượng trong 45 ngày cơ mà sau 4 ngày có một vài người new đến buộc phải anh quản lí tinh ra số gạo chỉ còn đủ ăn trong 25 ngày . Hỏi số bạn đến thêm là bao nhieu?

 


*

Thời gian còn lại sau 4 ngày : 45 - 4 = 41 ngày

Tỷ số giữa 25 ngày và 41 ngày : 41 : 25 = (frac2541)

người ăn và thời hạn ăn cùng một trong những gạo là hai đại lượng phần trăm nghich.

Số người sử dụng hết gạo dự trữ sau 4 ngày là : 750 x (frac4125)= 1230 người

Số người mới đén : 1230 - 750 = 480 người


*

số ngày còn sót lại là

45-4=41

số người ăn trong 25 ngày là

(750*41):25=1230

số người đến thêm là

1230-750=480

k cho khách hàng nha mình buộc phải cái k của người sử dụng nhiều lắm


1 ngày gồm số người nạp năng lượng hết số gạo sẽ là :

750*45=33750.

Sau 4 ngày kia thì một ngày gộp lại số tín đồ đó gồm số fan là

*

 

 

 

 

 

 
Xem thêm: Đạo Hữu Xin Dừng Bước : Full 20 Code Xin Đạo Hữu Dừng Bước Mới Nhất

Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người ăn uống trong 40 ngày, nhưng bởi vì có một vài người mang đến thêm đề nghị anh quản lí lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu?


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo đến 750 người ăn trong 40 ngày . Nhưng bởi có một số trong những người đến thêm bắt buộc anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày . Hỏi số fan đến thêm là bao nhiêu ?


Một đơn vị chức năng bồ đội sẵn sàng gạo đủ mang đến 750 người ăn trong 40 ngày , nhưng vì chưng có một vài người cho thêm phải anh cai quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày . Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu ?


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang lại 750 người ăn trong 50 ngày, dẫu vậy sau 10 ngày đơn vị chức năng đó được bổ sung cập nhật một số người, vì thế anh quản lí tính ra số gạo còn lại chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?


1 đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị gạo đầy đủ gạo mang lại 750 người nạp năng lượng trong 50 ngày , tuy thế sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung thêm một số người , cho nên vì vậy anh quản lí lí tính ra số gạo còn sót lại chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày . Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?


Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo đến 750 người ăn trong 45 ngày, nhưng mà sau 4 ngày có một số người đến thêm. Anh làm chủ tính ra số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Tính số người đến thêm( biết suất nạp năng lượng của mọi cá nhân như nhau)

1 đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo đến 750 người ăn trong 40 ngày, nhưng vày có một số người mang lại thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngáy. Hỏi số tín đồ đến thêm ?

 
Xem thêm: Star - Có 6 Đội Bóng Tham Gia Thi Đấu Vòng Tròn Một Lượt

một đơn vị quân đội sẵn sàng đủ gạo mang lại 750 người nạp năng lượng trong 40 ngày. Nhưng bởi vì có một vài người mang lại thêm nên anh làm chủ tính ra số gạo chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày. Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu


một đơn vị quân đội chuẩn bị đủ gạo mang lại 750 người ăn uống trong 40 ngày. Nhưng bởi có một số trong những người cho thêm cần anh thống trị tính ra số gạo chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày. Hỏi số bạn đến thêm là bao nhiêu