Một Đội Công Nhân Sửa Một Đoạn Đường Trong 3 Ngày

     


*

Bài 3: Một đội công nhân sửa 1 phần đường trong 3 ngày, ngày trước tiên sửa được 40% quãng được, ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được 35% quãng đường, ngày thứ ba sửa được 375m. Hỏi:

a. Ngày thứ bố đội người công nhân đó sửa được bao nhiêu xác suất quãng đường?

b. Quãng được nhưng mà đội người công nhân đó đề xuất sửa dài bao nhiêu ki – lô – mét?

......................................................................................

Bạn đang xem: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................


.......................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Bài 4: Một trường đái học gồm 900 HS, trong số ấy HS nam chiếm phần 46% số học viên toàn trường. Hỏi trương đó bao nhiêu HS nữ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

Bài 5: thời điểm cuối năm 2005, số dân của 1 xã là 7500 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì cuối năm 2006 làng đó tất cả bao nhiêu người.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

Xem thêm: Thế Nào Là Bữa Ăn Hợp Lý ? Bài 21: Tổ Chức Bữa Ăn Hợp Lí Trong Gia Đình

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................


..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Bài 6: Theo kế hoạch sản xuất, 1 tổ đề nghị làm 520 sản phẩm, tới lúc này tổ này đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ thêm vào đó đề xuất làm bao nhiêu thành phầm nữa?

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

Bài 7: Một tổ công nhân ý định ngày có tác dụng 9 sản phẩm thì ngừng khối lượng công việc trong 20 ngày. Hỏi giả dụ hoàn thành các bước đó trong 15 ngày thì từng ngày đội người công nhân đóphải làm từng nào sản phẩm?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................


1 đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày , ngày thư nhất sửa được 40% quãng mặt đường , ngày thứ hai sửa được 35% quãng mặt đường , ngày sản phẩm 3 được 375m . Hỏia. Ngày đồ vật 3 đội công nhân sửa được bao nhiêu xác suất quãng con đường ?

b. Quãng đường nhưng đội công nhân yêu cầu sửa dài bao nhiêu ki-lô-mét ?


*

Đáp án:

$ a $, Ngày vật dụng $ 3 $ đội công nhân sửa được $ 25 $% quãng đường.

$ b $, Quãng đường mà đội công nhân đề xuất sửa dài $ 1,5 $ ki - lô- mét.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tẩy Da Chết Cho Da Mặt Thường Xuyên? 7 Tác Dụng Của Tẩy Da Chết Giúp Bạn Tươi Tắn Hơn

Giải thích các bước giải:

Bài giải :

Đổi : $ 375$ $ m $ $ = $ $ 0,375 $ $ km $.

a, Coi tất cả quãng đường là $ 100 $% thì ngày trang bị ba đội công nhân sửa được số phần trăm quãng đường là :