Bài 8

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 8.

Bạn đang xem: Bài 8

một tổ công nhân có 40 bạn được giao đắp một phần đường trong 15 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì có trăng tròn CN bị điều đi chỗ khác. Hỏi đội công nhân đó đắp ngừng đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? (mức có tác dụng của mỗi người như nhau)


*

*

Một ngày 40 người đắp được số phần công việc là: 1:15=1/15(công việc)

Sau 3 ngày thì 40 người làm được số phần công việc là: 1/15x3=1/5(công việc)

40 fan gấp đôi mươi người: 40:20=2(lần)

1 ngày trăng tròn người làm được số phần các bước là: 1/15:2=1/30 (công việc)

số quá trình còn lại sau 3 ngày là: 1-1/5=4/5(công việc)

Đội CN đó đắp xong đoạn đường được giao trong: 24+3=27(ngày)


giải

sau khi làm được 3 ngày thì 40 bạn đó rất cần phải làm thêm số ngày nữa để làm xong đoạn đường la :

15 -3 = 12 ( ngày )

1 bạn làm số vấn đề của 40 tín đồ làm trong 12 ngày còn lai thì trong các ngày là :

12 * 40 = 480 ( ngày )

số fan còn lại sau khi chuyển là :

40 -20 = đôi mươi ( người )

đội CN đôi mươi người kia đắp buộc phải đắp thêm phần đường được giao trong các ngày là :

480 : trăng tròn = 24 ( ngày )

đội cn đó đắp kết thúc đoạn đường được giao trong những ngày là :

24 +3 = 27 ( ngày )

đ/s : 

* lời giải của mik khá lố *


MỘT ĐỘI CÔNG NHÂN LÀM ĐƯỜNG CÓ 60 NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẮP MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG trong 18 NGÀY. Sau thời điểm LÀM ĐƯỢC 3 NGÀY THÌ CÓ 15 NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐI NƠI KHÁC. HỎI ĐỘI CÔNG NHÂN ĐÓ ĐẮP ngừng ĐOẠN ĐƯỜNG ĐƯỢC GIAO trong BAO NHIÊU NGÀY ? BIẾT NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA MÕI NGƯỜI vào MỘT NGÀY LÀ NHƯ NHAU .


Một team công nhân làm cho đường tất cả 60 người rất cần phải đắp một đoạn đường trong 18 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì gồm 15 fan được điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp chấm dứt đoạn mặt đường được giao trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất thao tác của mỗi cá nhân trong một này là như nhau.

Kb với mk nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Một nhóm công nhân tất cả 40 người được giao đắp một phần đường trong 15 ngày . Sau khi thao tác làm việc được 3 ngày thì trăng tròn công nhân của đơn vị chức năng được điều đi làm việc ở nơi khác. Hỏi đội người công nhân đó trả thành các bước được giao trong từng nào ngày ? hiểu được năng suất thao tác của mọi tín đồ trong một ngày là hệt nhau .

Xem thêm: Sơ Đồ Quấn Dây Motor 3 Pha 24 Rãnh, Cách Quấn Máy Điện 3 Pha Đơn Giản Dễ Nhìn


cho tớ hỏi

Một đọi công nhân làm cho đường tất cả 60 bạn cần đắp vào 18 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì gồm 15 tín đồ ddowcj điều đi địa điểm khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp dứt đoạn con đường được giao trong từng nào ngày? Biết năng xuất làm việc của mọi cá nhân là như nhau.

 


Một đội công nhân làm cho đường bao gồm 50 bạn được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khoản thời gian làm được 6 ngày thì có 20 người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó trả thành các bước được giao trong từng nào ngày? hiểu được năng suất làm việc của mỗi người trong một ngày là như nhau.


một nhóm công nhân làm cho đường bao gồm 50 người được giao đắp một phần đường trong 24 ngày . Sau khi làm được 6 ngày thì có 20 người được điều đi vị trí khác . Hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình trong bao nhiêu ngày ? Biết năng suất thao tác làm việc của mọi cá nhân trong một ngày như nhau 


Một team công nhân gồm 40 bạn được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày. Sau khoản thời gian làm được 3 ngày thì đôi mươi công nhân của đơn vị chức năng được điều đi làm việc ở nơi khác. Hỏi đội công nhân đó trả thành quá trình trong từng nào ngày? biết rằng năng suất làm việc của mọi fan trong một ngày là như nhau.

Xem thêm: Should Students Wear School Uniforms Essay Example, Should Students Wear School Uniforms Essay


một công nhân làm cho đường có 50 người được giao đắp một đoạn đường trong 24 ngày .sau khi có tác dụng được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi nơi khác hỏi đội người công nhân đó hoàn thành công việc được giao trong bao nhiêu ngày ? biết năng suất làm việc của mỗi người trong một ngày là như nhau


Một team công nhân làm đường tất cả 50 bạn được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khoản thời gian làm được 6 ngày thì có 20 người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó trả thành quá trình được giao trong bao nhiêu ngày?Biết năng suất từng người từng ngày là như nhau.