MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM Q=-4.10^-8

     

Một điện tích điểm (Q = + 4.10^ - 8C) đặt trên một điểm (O) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm (M), biện pháp (O) một khoảng (2 cm) do (Q) gây nên là


Cường độ điện trường trên M vày Q tạo ra là (E = dfracvarepsilon r^2 = 9.10^5(V/m);;;)


*
*
*
*
*
*
*
*

Xác định độ mạnh điện trường tại điểm M trong không khí bí quyết điện tích lũy q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm.

Bạn đang xem: Một điện tích điểm q=-4.10^-8


Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một năng lượng điện trường tất cả cường độ E = 3.104 V/m trên điểm M bí quyết điện tích một khoảng 30 cm. Tính độ to điện tích Q ?


Một năng lượng điện điểm q = 10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu chức năng của một lực F = 3.10-3 N. độ mạnh điện trường vì điện tích điểm Q tạo ra tại M có độ phệ là bao nhiêu?


Cường độ điện trường tạo bởi vì một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 105 V/m. Tại vị trí biện pháp điện tích này bởi bao nhiêu thì cường độ điện trường bởi 4.105 V/m?


Cường độ năng lượng điện trường bởi vì điện tích +Q gây ra tại điểm A cách nó một khoảng chừng r gồm độ mập là E. Trường hợp thay bằng điện tích -2Q với giảm khoảng cách đến A còn một phần thì cường độ điện trường trên A bao gồm độ to là


Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt ở điểm A trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi (varepsilon = 2). Véc tơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrow E ) bởi vì điện tích Q gây ra tại điểm B cùng với AB = 6 centimet có


Cho (q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C), để ở $A$ và $B$ trong không khí biết $AB = 2 cm$. Khẳng định vectơ (vec E) tại điểm $H$ - là trung điểm của $AB$.


Cho $q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C$, để ở A cùng B trong ko khí biết $AB m = m 2 m cm$. Khẳng định vectơ $vec E$tại điểm $M$, biết $MA m = m 1 m cm, m MB m = m 3 m cm$.


Cho q.1 = 4.10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, để tại A với B trong ko khí biết AB = 2 cm. Xác minh vectơ (vec E) trên điểm N, biết rằng NAB là 1 trong những tam giác đều.


Hai năng lượng điện tích q.1 = 8. 10-8 C, quận 2 = -8. 10-8 C để tại A và B trong không khí biết AB = 4 cm. Search vectơ cường độ điện trường tại C trê tuyến phố trung trực của AB và giải pháp AB 2 cm?


Tại tía đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm và BC = 50cm. Đặt những điện tích q.1 = quận 2 = q3 = 10-9 C. Xác định độ bự cường độ điện trường tại điểm H- là chân đường cao kẻ trường đoản cú A.


Bốn điểm A, B, C, D trong ko khí tạo nên thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Những điện tích q1, q2, quận 3 đặt theo thứ tự tại A, B, C. Gọi (overrightarrow E_2 ) là véctơ độ mạnh điện trường vày điện tích q.2 gây ra tại D. (overrightarrow E_13 )là cường độ điện ngôi trường tổng hòa hợp do những điện tích quận 1 và q3 gây ra tại D. Khẳng định giá trị của quận 1 và quận 3 biết q.2 = -12,5.10-8C và (overrightarrow E_13 = overrightarrow E_2 )


Cho hai năng lượng điện tích q.1 = 1nC, quận 2 = -8nC đặt tại hai điểm A, B giải pháp nhau 30cm trong chân không. Search điểm C biện pháp A cùng B bao nhiều làm thế nào để cho tại đó(overrightarrow E_2 = 2overrightarrow E_1 )


Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 4.10-6C; q2 = 36.10-6C đặt ở hai điểm nắm đinh A và B trong dầu có hằng số năng lượng điện môi ε = 2. AB = 16cm. Xác định vị trí của điểm M nhưng mà tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bằng không?


Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, trên A và C đặt những điện tích quận 1 = q.3 = q > 0. Cần đặt ở B điện tích bởi bao nhiêu để cường độ điện trường sống D bởi 0.

Xem thêm: Tôi Thấy Mình Đã Lớn Khôn - Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Hay Nhất (Dàn Ý


Một trái cầu bé dại mang năng lượng điện được cân đối trong năng lượng điện trường do chức năng của trọng tải và lực năng lượng điện trường. Đột ngột bớt độ béo điện ngôi trường đi còn một nửa tuy thế vẫn giữ nguyên phương với chiều của mặt đường sức điện. Thời gian để trái cầu di chuyển được 5cm trong điện trường. Rước g = 10m/s2


Cho nhì tấm kim loại song song, nằm ngang, nhiễm điện trái dấu. Không gian gian giữa hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường thân hai tấm sắt kẽm kim loại là điện trường gần như hướng từ bên trên xuống và gồm độ mập 20000V/m. Một quả cầu bởi sắt có nửa đường kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng ở khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Điện tích q có mức giá trị bằng bao nhiểu? Biết cân nặng riêng của fe là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. Rước g = 10m/s2.


Một bé lắc 1-1 gồm một quả cầu tích điện dương khối lượng (sqrt 3 g) buộc vào sợi dây mảnh phương pháp điện. Nhỏ lắc treo trong điện trường đều sở hữu phương nằm hướng ngang với độ mạnh điện ngôi trường 10000 V/m. Trên nơi có g = 9,8m/s2. Lúc vật ở vị trí cân bằng, sợi dây lệch một góc α = 300 đối với phương trực tiếp đứng. Độ khủng của năng lượng điện của quả cầu là?


Đặt tại $6$ đỉnh của lục giác đều các điện tích $q$, $-2q$, $3q$, $4q$, $-5q$ cùng $q"$. Khẳng định $q"$ theo $q$ để độ mạnh điện trường tại trung tâm O của lục giác bởi $0$ biết $q > 0$.


*

Cường độ điện trường của một năng lượng điện tích dựa vào vào khoảng cách r được miêu tả như trang bị thị bên. Biết (r_2 = dfracr_1 + r_32)và những điểm cùng nằm trên một mặt đường sức. Quý giá của x bằng


*

Hai năng lượng điện điểm (q_1 = - 9mu C, m q_2 = 4mu C) để lần lượt tại A,B hoàn toàn có thể tìm thấy vị trí của điểm M nhưng tại đó năng lượng điện trường tổng hợp bởi không trên


Đặt 4 năng lượng điện âm gồm cùng độ mập (q) tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh (a.) xác minh cường độ tổng thích hợp tại giao điểm nhị đường chéo cánh của hình vuông.


Tại nhì điểm A và B giải pháp nhau (10cm) trong không khí bao gồm đặt hai điện tích (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C.) xác định cường độ năng lượng điện trường bởi vì hai năng lượng điện tích đặc điểm đó gây ra tại C biết (AC = BC = 8cm.)


Cho hai năng lượng điện điểm (q_1 = 6.10^ - 7C;q_2 = - 8.10^ - 7C) để ở hai điểm A với B trong không khí giải pháp nhau (5cm.) xác định véc tơ độ mạnh điện ngôi trường tổng phù hợp tại M do (q_1) cùng (q_2) gây nên tại M biết (MA = 3cm, MB = 8cm.)


Một quả cầu kim loại bé dại có trọng lượng 1g được tích điện q = 10-5C treo vào đầu một sợi dây mảnh cùng đặt trong điện trường số đông E. Lúc quả ước đứng thăng bằng thì dây treo phù hợp với phương trực tiếp một góc 600, đem g = 10m/s2. Kiếm tìm E.

 


Cho hình vuông ABCD, tại A và C đặt những điện tích (q_1 = q_3 = q = 2,5.10^ - 8C.) Hỏi phải để tại B một năng lượng điện tích từng nào để cường độ điện trường trên D bởi (0.)


Bốn điểm A, B, C, D trong không khí sinh sản thành hình chữ nhật ABCD cạnh (AD = a = 3cm;AB = b = 4cm). Các điện tích (q_1,;,q_2,;,q_3)được đặt lần lượt trên A, B, C. Biết (q_2 = - 12,5.10^ - 8C) cùng cường độ năng lượng điện trường tổng đúng theo tại D bằng (0.) Tính (q_1;q_2)?


Một quả cầu trọng lượng (m = 4,5.10^ - 3kg) treo vào trong 1 sợi dây rất dài (2m.) trái cầu phía trong điện trường tất cả (overrightarrow E ) nằm ngang, hướng sang trái như hình vẽ. Biết (d = 1m,E = 2000V/m). Lấy (g = 10 m m/s^2).

Xem thêm: Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn

Tính độ phệ của trương lực dây.


Tại một điểm trong không khí tất cả hai độ mạnh điện trường gồm phương vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là E1 = 6.104 V/m; E2 = 8.104 V/m. Độ béo của năng lượng điện trường tổng là:


Một trái cầu nhỏ dại m = 0,25g, với điện tích q = 5.10-9 C treo trên sợi dây mảnh trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu phương ở ngang, độ mạnh điện trường E = 106V/m mang lại g = 10m/s2. Độ mập lực năng lượng điện trường tác dụng lên quả ước là