MỘT CỬA HÀNG NGÀY ĐẦU BÁN ĐƯỢC 120M VẢI

     
*Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải

Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày đồ vật hai bán được bằng 1/2 số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị đã bán tốt bao nhiêu mét vải? 

 


*

Ngày thứ hai cửa hàng phân phối được:

120 : 2 = 60 ( m )

Ngày trang bị ba shop bán được:

120 * 2 = 240 ( m )

Trung bình hằng ngày của hàng phân phối được:

( 240 + 60 + 120 ) : 3 = 140 ( m )

ĐS: 140 m 


*

Lời giải:

Số mét vải bán tốt trong ngày lắp thêm hai là:

120 : 2 = 60 m

Số mét vải bán tốt trong ngày thứ tía là:

120 x 2 = 240 m

Trung bình từng ngày cửa hàng đã bán được số mét vải là:

( 120 + 60 + 240) :3 = 140 m

Đáp số: 140 m vải


Một siêu thị ngày đầu bán được 120m vải, ngày trang bị hai bán được bằng 1/2 số mét vải vóc bán trong thời gian ngày đầu, ngày thứ tía bán được gấp rất nhiều lần ngày đầu. Hỏi trung bình từng ngày siêu thị đã bán tốt bao nhiêu mét vải?
Xem thêm: Trên Bản Đồ Tỉ Lệ 1 5000 Chiều Dài Sân Trường Đo Được 3Cm, Trên Bản Đồ Tỉ Lệ 1 5000, Chiều Dài Đo Được 3Cm

Một shop ngày đầu bán tốt 120m vải, ngày lắp thêm hai bán tốt bằng một nửa số mét vải bán tốt trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp rất nhiều lần ngày đầu. Hỏi vừa đủ mỗi siêu thị đã bán tốt bao nhiêu mét vải?


Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày vật dụng hai bán tốt bằng số mét vải bán trong thời gian ngày đầu, ngày thứ bố bán được gấp rất nhiều lần ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đã bán tốt bao nhiêu mét vải


một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thiết bị hai bán được bằng một nửa số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp rất nhiều lần ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?


Câu 8: Một siêu thị ngày đầu bán được 120m vải, ngày đồ vật hai bán tốt bằng số mét vải bán trong thời gian ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp rất nhiều lần ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán tốt bao nhiêu mét vải?


Một siêu thị ngày đầu buôn bán đươcl 120m vải vóc , ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt bằng 1/ 2 số mét vải vóc bán trong ngày đầu , ngày thứ ba bán gấp hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đã bán được bao nhiêu mét vải vóc ?

 


Một shop ngày đầu bán được 120m vải, ngày trang bị hai bán tốt bằng một nửa số mét vải bán trong thời gian ngày đầu , ngày thứ tía bán được gấp hai ngày đầu . Hỏi trung bình từng ngày shop bán được từng nào mét vải vóc ? 
Xem thêm: Tập Làm Bài Thơ 8 Chữ Về Môi Trường Hay Nhất Do Bạn Đọc Gửi Tặng

Một shop ngày đầu bán tốt 120m vải, ngày thiết bị hai bán tốt bằng

*
số mét vải bán tốt trong ngày đầu, ngày thứ bố bán đươc gấp hai ngày đầu. Hỏi vừa đủ mỗi siêu thị đã bán được bao nhiêu mét vải?


Một shop ngày đầu bán tốt 120m vải, ngày sản phẩm hai bán tốt bằng 1/2 số mét vải trong ngày đầu, ngày thiết bị ba bán tốt 150m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đã bán được bao nhiêu mét vải