Trường học toán pitago

     
*Bạn đang xem: Trường học toán pitago

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1/4 số gạo, ngày thứ hai bán được 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?


*

*

Lộn làm lại nhé :

Tổng phân số 2 ngày bánđc là :

1/3 + 1/4 = 7/12

30 tạứng với :

12 - 7 = 5 ( phần )

Lúcđầu có :

30 : 5 x 12 = 72 ( tạ )

đáp số : 72 tạ


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1/4 tạ gạo. Ngày thứ hai bán được 1/3 tạ thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


một cửa hàng bán ngày đầu tiên được 1/4 số gạo ,ngày thứ hai bán được 1.3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


một cửa hàng bán ngày đầu tiên được 1/4 số gạo. ngày thứ hai bán được 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. lúc đầu cửahàng có bao nhiêu tạ gạo


số phần tương đươngvới 30 tạ gạo là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Số gạo còn lại sau lần đầu bán là :

30 : 2 x 3 = 45 ( tạ )

45 tạ gạo ứng với số phần là:

4 - 1 = 3 ( phần )

Lúc đầu cửa hàng có :

45 : 3 x 4 = 60 ( tạ )

ĐS: 60 tạ gạo


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1/4 kg gạo. Ngày thứ hai bán được 1/3 kg thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo
Xem thêm: Đông Con Hơn Nhiều Của - Giải Thích Quan Niệm “” Nghĩa Là Gì Ngắn Gọn

30 tạ gạo ứng với :

3 - 1 = 2 ( phần )

Số gạo còn lại sau lần đầu bán là :

30 : 2 x 3 = 45 ( tạ )

45 tạ gạo ứng với :

4 - 1 = 3 ( phần )

Lúc đầu cửa hàng có :

45 : 3 x 4 = 60 ( tạ )

Đ/s : 60 tạ gạo


một cửa hàng ngày đầu tiên bán 1/4 số gạo , ngày thứ hai bạn được 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo . hỏi lúc đầu của hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo


30 tạ gạo ứng với :

3-1=2(phần)

Số gạo còn lại sau lần đầu bán là :

30:2x3=45(tạ)

45 tạ gạo ứng với :

4-1=3(phần)

Lúc đầu cửa hàng có :

45:3x4=60(tạ)

Đáp số: 60 tạ gạo


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1/4 số gạo ngày thứ hai bán được 1/2 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo.Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?


Vẽ sơ đồ ra rồi bạn sẽ thấy và tìm được 1/4 số gạo là 30.

Số gạo là : 30x4=120 (tạ)

Thử lại: 120:4=30( tạ)

120:2=60 (tạ)


một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1/4 số gạo , ngày thứ hai bạn được 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo . hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


một cửa hàng bán ngày đầu được 1/4số gạobán ngày thứ hai được 1/3số gạo sau hai ngày bán còn lại 30tạ gạo hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


30 ta gao ung voi

1-1/4-1/3=5/12(so gao)

luc dau cua hang co so gao la

30/(5/12)=72(ta)

d/s :72 ta gao


Một cửa hàng bán ngày đầu được 1/3 số gạo. Ngày thứ hai bán được 3/4 số gạo còn lại thì còn sót 15 tạ. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo ?


Số gạo còn lại sau khi bán ngày đầu là:\(15:\left(1-\dfrac{3}{4}\right)=60\left(tạ\right)\)

Số gạo lúc đầu cửa hàng có là:

\(60:\left(1-\dfrac{1}{3}\right)=90\left(tạ\right)\)


Ngày thứ hai cửa hàng bán được số phần số gạo là:1/3.3/4=1/4/(số gạo)Cửa hàng còn lại số phần số gạo là:1−1/3−1/4=5/12(số gạo)Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo...

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số phần số gạo là:

13×34=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1/3.3/4=1/4/(số gạo)

Cửa hàng còn lại số phần số gạo là:

1−13−14=512" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1−1/3−1/4=5/12(số gạo)

Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là:

15÷512=36" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">15:5/12=36(tạ)
Xem thêm: Viên Uống Tố Nữ Nhất Nhất - (Chính Hãng) (Hộp 3 Vỉ X 10

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên