Một Cửa Hàng Bán Được

     

một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m.Hỏi trong nhì tuần đó ,trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được từng nào mét vải.Biết là cửa hàng mở cửa toàn bộ các ngày vào tuần
Bạn đang xem: Một cửa hàng bán được

*

Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Các Hiện Tượng Nhiễm Điện Trong Thực Tế, Vật Nhiễn Điện Là Gì

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần shop bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Phân Tích 16 Câu Cuối Bài Trao Duyên Của Nguyễn Du, Phân Tích 16 Câu Cuối Bài Trao Duyên Hay Nhất

Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà lại chơi| Tin tức| phương tiện sử dụng| chế độ bảo mật| Góp ý - liên hệ
*