Một Con Thuyền Đi Với Vận Tốc 7 2Km/Giờ

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ công Quốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một con thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, tốc độ của làn nước là 1,6km/giờ.

Bạn đang xem: Một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

a) nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đang đi được bao nhiêu km?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ đồng hồ ?


*

*

a) tốc độ xuôi dòng là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 giờ đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) gia tốc đi ngược cái : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian để đi được 30,8km là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

đúng mình nhé


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

1 con thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a) nếu như thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu km?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng con đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ đồng hồ ?


a) vận tốc của thuyền lúc đi xuôi mẫu là:

7,2+1,6=8,8 (km/h)

Vậy nếu như thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5h đang đi được:

8,8x3,5=30,8(km)

b) Vận tốccủa thuyền lúc đi ngược chiếc là:

7,2-1,6=5,6(km/h)

Vậy nếu thuyền đi ngược dòng thì nên cần số thời hạn để đi được quãng con đường như khi xuôi loại trong 3,5h là:

30,8:5,6=5,5(h)


Vận tốc thuyền đi xuôi cái là:

7,2+1,6=8,8(km/giờ)

Quãng đường thuyền đi xuôi mẫu là:

8,8 * 3,5= 30,8(km)

Vận tốc thuyền đi ngược loại là :

7,2-1,6=5,6(km/giờ)

Quãng mặt đường thuyền đi ngược loại là:

5,6*3,5=19,6(km)

D/s:...........

*:nhân


1 chiến thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước lặng,vận tốc của dòngnước là 1,6km/giờ.

a>nếu thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 tiếng thì vẫn đi được bao nhiêu km?

b>nếu chiếc đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như khi xuôi mẫu trong 3,5 tiếng ?


a) gia tốc xuôi chiếc là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 giờ đồng hồ đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) tốc độ đi ngược cái là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian để đi được 30,8km là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ đồng hồ 30 phút.

đúng mình loại nhé


Một con thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước lặng, tốc độ của làn nước là 1,6km/giờ.

a) giả dụ thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ đang đi được bao nhiêu ki-lô-mét

b) ví như thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng con đường như khi xuôi chiếc trong 3,5 tiếng ?


a)Vận tốc chiến thuyền khi xuôi cái : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)Thuyền đi xuôi loại trong 3,5 giờ đang đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)b)Vận tốc con thuyền khi ngược mẫu : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)Thuyền đi ngược dòng yêu cầu số thời hạn để đi quãng con đường xuôi mẫu 3,5 tiếng :30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đáp số : a) … ; b)...

a)Vận tốc con thuyền khi xuôi dòng : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)

Thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ vẫn đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b)Vận tốc con thuyền khi ngược cái : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)

Thuyền đi ngược dòng phải số thời hạn để đi quãng đường xuôi mẫu 3,5 tiếng :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đáp số : a) … ; b) …


Vận tốc xuôi dòng là : 7,2 +1,6 = 8,8 ( km/giờ )Nếu thuyền đi xuôi chiếc trong 3,5 tiếng thì đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 ( km )Vận tốc ngược mẫu là : 7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )Nếu thuền đi ngược loại thì đi 30,8 km thì nên số thời hạn là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ ) = 5 giờ 1/2 tiếng Đáp số : a) 30,8 km b) 5 giờ đồng hồ 30...

Xem thêm: Trong Cơ Thể Tế Bào Nào Có Lưới Nội Chất Hạt Phát Triển Mạnh Nhất


Vận tốc xuôi chiếc là :

7,2 +1,6 = 8,8 ( km/giờ )

Nếu thuyền đi xuôi cái trong 3,5 giờ thì đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 ( km )

Vận tốc ngược dòng là :

7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )

Nếu thuền đi ngược chiếc thì đi 30,8 km thì cần số thời gian là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ ) = 5 giờ 30 phút

Đáp số : a) 30,8 km

b) 5 giờ đồng hồ 30 phút


Một phi thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a ; trường hợp thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ vẫn đi được bao nhiêu ki-lô-mét

b ; nếu thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường

như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ


Vận tốc thuyền đi xuôi dòng là:

7.2+1.6=8.8(km/h)

Vận tốc thuyền đi ngược cái là:

7.2-1.6=5.6(km/h)

Quãng mặt đường thuyền đi xuôi loại trong 3.5 tiếng là:

8.8*3.5=30.8(km)

Thời gian để đi được quảng mặt đường khi xuôi dòng trong 3.5 tiếng là:

30.8/3.5= 5.5=5 tiếng 30 phút

nha bn.tk cho mình nhé bn


Một chiến thuyền diu với tốc độ 7,2 km/giờ lúc nước lặng , tốc độ của dòng nước là 1,6km/giờ .

a) trường hợp thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đang đi được từng nào km ?

b) giả dụ thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như khi xuôi chiếc trong3,5 giờ ?


Vận tốc của thuyền khi đi xuôi loại là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)Trong 3,5 giờ đồng hồ thuyền đi xuôi loại được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)Vận tốc của thuyền khi đi ngược chiếc là : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược dòng được quãng mặt đường như đi xuôi mẫu trong 3,5 giờ là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đổi : 5,5 giờ đồng hồ = 5 giờ 30 phút Đáp số : a, 30,8...

Vận tốc của thuyền khi đi xuôi chiếc là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 tiếng thuyền đi xuôi cái được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

Vận tốc của thuyền khi đi ngược chiếc là :

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược loại được quãng mặt đường như đi xuôi chiếc trong 3,5 giờ đồng hồ là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi : 5,5 tiếng = 5 giờ đồng hồ 30 phút

Đáp số : a, 30,8 km

b, 5 giờ đồng hồ 30 phút


Một chiến thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ lúc nước yên ,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a)Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như khi xuôi dòng 3,5 giờ?


vận tốcthuyền đi xuôi dòng trong 3,5 tiếng là:

,(7,2+1,6)*3,5=30,8 (km)

thời gianthuyền đi ngược dòng trên quãng sông nhiều năm 30,8 ki-lô-mét là:

30,8:(7,2-1,6)=25,2(giờ)


Vận tốc thuyền đi xuôi cái trong 3,5 tiếng là :

7.2+1.6=8.8 (km/h)

quãng con đường thuyền đi được vào 3.5 giờ đồng hồ là :

8.8x.3.5= 30.8 (km)

vận tốc thuyền đi ngược dòng trên quãng sông 30.8 km là :

7.2-1.6=5.6 (km/h)

thời gian thuyền đi bên trên quãng sông đó là:

30.8:5.6= 5.5 h = 5 h 30


Một phi thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a/Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?

b/Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời gian dể đi được quãng con đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ?


a/ vận tốc của thuyền khi xuôi cái là: 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)Độ lâu năm quãng con đường thuyền đi xuôi loại trong 3,5 giờ là: 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)b/ tốc độ của thuyền khi ngược cái là: 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược cái quãng đường dài 30,8 km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đổi: 5,5 giờ = 5 giờ trong vòng 30 phút Đáp số: a/ 30,8 km ...

a/ gia tốc của thuyền lúc xuôi loại là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Độ nhiều năm quãng mặt đường thuyền đi xuôi chiếc trong 3,5 tiếng là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b/ vận tốc của thuyền khi ngược chiếc là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược loại quãng đường dài 30,8 km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi: 5,5 tiếng = 5 giờ 30 phút

Đáp số: a/ 30,8 km

b/ 5 tiếng 30 phút


Một phi thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ thì lúc nước lặng, tốc độ của dòng nước là 1,6km/giờ.

a)Nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ đang đi bao nhiêu ki-lô-mét ?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng mặt đường như khi xuôi mẫu trong 3,5 giờ đồng hồ ?


Vận tốc của thuyền khi xuôi chiếc là : 7,5 + 2,5 =10 ( km/giờ)Thời gian thuyền đi xuôi loại từ A đến B là: 15 : 10 =1,5 ( giờ)b) tốc độ của thuyền lúc ngược mẫu là : 7,5 - 2,5 = 5 ( km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược chiếc từ B mang đến A là : 15 : 5 = 3 ( giờ) Đáp số : a) 1,5 giờ đồng hồ b) 3...

Xem thêm: Quả Trứng Đồ Chơi Bán Ở Đâu ? Trứng Khủng Long Đồ Chơi Có Kẹo Cho Bé


Vận tốc của thuyền khi xuôi chiếc là : 7,5 + 2,5 =10 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi xuôi loại từ A cho B là: 15 : 10 =1,5 ( giờ)

b) vận tốc của thuyền lúc ngược mẫu là : 7,5 - 2,5 = 5 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược cái từ B cho A là : 15 : 5 = 3 ( giờ)

Đáp số : a) 1,5 giờ

b) 3 giờ


Một thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng gia tốc của làn nước là 1,6 km/giờ.

a) nếu như thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ sẽ đi được từng nào km?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như khi xuôi cái trong 3,5 giờ đồng hồ ?


a) Quãng đường cơ mà thuyền kia đi xuôi loại trong 3,5 tiếng là:

(7,2+1,6)x3,5=30,8(km)

b) Thời gianmà thuyền đó đi ngược cái để đi được quãng con đường 30,8km là:

30,8:(7,2-1,6)=5,5(giờ)=5 giờ 30phút

Đáp số :5giờ 30phút


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên