Một Bọt Khí Có Thể Tích Tăng Gấp Rưỡi

     

Khi nổi lên từ đáy hồ thì thể tích của một bong bóng khí tăng vội rưỡi. Tính độ sâu của hồ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg, coi ánh nắng mặt trời ở lòng hồ với mặt nước là như nhau.

Bạn đang xem: Một bọt khí có thể tích tăng gấp rưỡiKhi nổi lên từ đáy hồ thì thể tích của một bong bóng khí tăng gấp rưỡi. Tính độ sâu của hồ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg, coi nhiệt độ ở lòng hồ cùng mặt nước là như nhau.


*

Một bọt bong bóng khí khi nổi lên xuất phát từ một đáy hồ có độ bự gấp 1,2 lần lúc đến mặt nước. Tính độ sâu của đáy hồ biết trọng lượng riêng rẽ của nước là: d = 104 M/m2, áp suất lúc quyển là 105 N/m2.

Một bọt bong bóng khí lúc nổi lên từ 1 đáy hồ có độ mập gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Tính độ sâu của đáy hồ biết trọng lượng riêng của nước là: d = 104 M/m2, áp suất lúc quyển là 105 N/m2.


Một bọt bong bóng khí khi nổi lên xuất phát điểm từ 1 đáy hồ bao gồm độ lớn gấp 1,2 lần lúc đến mặt nước. Tính độ sâu của lòng hồ biết trọng lượng riêng biệt của nước là d=104(N/m3), áp suất khi quyển là 105(N/m...

Một bong bóng khí khi nổi lên từ 1 đáy hồ có độ phệ gấp 1,2 lần khi tới mặt nước. Tính độ sâu của lòng hồ biết trọng lượng riêng biệt của nước là d=104(N/m 3), áp suất khi quyển là 105(N/m2)


Gọi áp suất bong bóng khí tại phương diện nước là P0

Áp suất khí tại lòng hồ là P=P0+d.h 

Ta có

 P0.1,2V=(P0+d.h)V⇒h=0,2.P0d=2(m)


Một bong bóng không khí ở dưới đáy một vũng nước có độ sâu 5 m. Khi sạn bong bóng nổi lên khía cạnh hồ, bạn ta đo được thế tích của chính nó là lmm3. Giả sử rằng ánh nắng mặt trời ở mặt đáy hồ và trên mặt hồ là bằng nhau. Biết áp suất khí quyến P0 = l,013,105N/m2 cùng trọng lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Thể tích của bong bóng khi ở dưới mặt đáy hồ bằng: A. 1,05 mm3. B. 0,2mm2 C. 5 mm3 D. 0,953 mm3

Một bong bóng không khí ở dưới mặt đáy một hồ nước có độ sâu 5 m. Khi bong bóng nổi lên khía cạnh hồ, bạn ta đo được thế tích của chính nó là lmm3. đưa sử rằng ánh nắng mặt trời ở dưới mặt đáy hồ và cùng bề mặt hồ là bằng nhau. Biết áp suất khí quyến P0 = l,013,105N/m2 cùng trọng lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Thể tích của sạn bong bóng khi ở mặt đáy hồ bằng:

A. 1,05 mm3. 

B. 0,2mm2

C. 5 mm3

D. 0,953 mm3


Đáp án D

Gọi P0 V0 là áp suất và thể tích của khủng hoảng bong bóng trên khía cạnh nước. P với V là áp suất và thể tích của bong bóng ở mặt đáy hồ. Theo biểu thức của định cách thức Bôi-lơ-ma-ri-ốt ta có:

*

 

*

*

 

*


Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bởi 75,8 cmHg. Tính áp suất vị nước với khí quyển gây ra ở độ sâu 5 m. Lấy trọng lượng riêng biệt của nước là 10.103 N/m3. Áp suất này bởi bao nhiêu cmHg?


Áp suất bởi nước gây ra ở độ sâu 5m là:

pn = dn.hn = 10.103.5 = 50000 N/m2.

Áp suất do toàn quốc và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m là:

p = pa + pn = 103088 + 50000 = 153088 N/m2.

Xem thêm: Phản Xạ Là Gì? Hãy Lấy Vài Ví Dụ Về Phản Xạ Phản Xạ Là Gì Cho Ví Dụ

Áp suất này tương đương với áp suất của cột thủy ngân cao:

*


Một hồ bơi chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng biệt của nước là 10 000 N/m3.

Khi phái nam lặn xuống hồ và tại phần A bí quyết đáy hồ nước 0,5 m thì Nam chịu đựng áp suất tổng số do nước cùng khí quyển tạo ra là bao nhiêu Pa? Biết áp suất khí quyển tại mặt nước là một atm


Một hồ tập bơi chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng rẽ của nước là 10 000 N/m3.

a. Tính áp suất nước gây nên tại đáy hồ.

b. Khi Nam lặn xuống hồ nước và ở đoạn A bí quyết đáy hồ 0,5 m thì Nam chịu đựng áp suất tổng cộng do nước và khí quyển gây nên là bao nhiêu Pa? Biết áp suất khí quyển tại mặt nước là 1 trong atm.


Một hồ bơi lội chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng rẽ của nước là 10 000 N/m3.

a. Tính áp suất nước gây nên tại lòng hồ.

b. Lúc Nam lặn xuống hồ và ở vị trí A biện pháp đáy hồ 0,5 m thì Nam chịu đựng áp suất tổng cộng do nước cùng khí quyển gây nên là bao nhiêu Pa? Biết áp suất khí quyển tại mặt nước là 1 atm.

giúp câu b ạ 


Một bong bóng khí ở đáy hồ sau 8m nổi lên tới mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng thêm bao nhiêu lần? Lấyg=10m/s2.


Trên khía cạnh nước, áp suất của bong bóng khí bởi đúng áp suất khí quyển (tức là bằngpo=105Pa), thể tích bọt khí làVo. Ở độ sâu 8m thể tích bọt khí là V, áp suất bong bóng khí là:

p=po+pn=105+103.10.8

 =1,8.105Pa.

Xem thêm: Câu 1 Trang 139 Sgk Địa Lí 9, Tại Sao Phải Phát Triển Tổng Hợp Kinh Tế Biển ?

Coi ánh sáng không đổi, ta có:

poVo=pV⇒VoV=ppo=1,8.105105

=1,8

Vậy thể tích bong bóng khí tăng lên 1,8 lần.