Môi trường ôn đới hải dương

     

Hãy nêu các đặc điểm của môi trường ôn đới hải dương theo các đặc điểm sau:- Phân bố.- Khí hậu.- Lượng mưa.- Thực vật.- Sông ngòi.Ai lm nhanh nhất sẽ có 1 phần thưởng nho nhỏ nha! Mong các bn lm bài giúp mk với!

*
*

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!