Mối Quan Hệ Giữa Đồng Hóa Và Dị Hóa

     

- Tỉ lệ giữa đồng hoá với dị hoá trong cơ thể ở các độ tuổi cùng trạng thái không giống nhau biến hóa như cụ nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


* So sánh đồng bộ và dị hóa:

- như là nhau: Đều xẩy ra trong tế bào

- khác nhau:

Đồng hóa

Dị hóa

- Tổng hợp những chất hữu cơ 

- Tích luỹ năng lượng

- Phân giải những chất hữu cơ 

- giải hòa năng lượng

- quan hệ giữa đồng nhất và dị hóa:

+ sản phẩm của đồng hóa là vật liệu của dị hóa cùng ngược lại

+ vì đó, năng lượng được tích luỹ ngơi nghỉ đồng hoá sẽ tiến hành giải phóng trong quy trình dị hoá để hỗ trợ trở lại cho chuyển động tổng đúng theo của đồng hoá. Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau tuy vậy thống tốt nhất với nhau.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

+ Nếu không có đồng hoá thì không tồn tại nguyên liệu mang lại dị hoá cùng ngược lại không tồn tại dị hoá thì không có năng lượng cho hoạt dộng đồng hoá.

Xem thêm: Một Con Lắc Lò Xo Có Độ Cứng K=100N/M, Dao Động Điều Hoà

Tỉ lệ thân đồng hoá với dị hoá ở khung người (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và nhờ vào vào:

- Lứa tuổi: Ở trẻ em, khung người đang lớn, quy trình đồng hoá to hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quy trình dị hoá lại to hơn đồng hoá.

Xem thêm: Tải Nghị Luận Về Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông Và Giải Pháp, Văn Nghĩ Luận Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông

- Vào thời gian lao động, dị hoá to hơn đồng hoá, trái lại lúc sinh sống đồng hoá to gan hơn dị hoá.