MIỆNG GIẾNG NƯỚC LÀ MỘT HÌNH TRÒN

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1 . Một mồm giếng là một hình tròn có nửa đường kính là 1m người ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bao quanh miệng giếng . Tính diện tích của thành giếng đó

2 một thửa ruộng hình thang có độ lâu năm hai đáy lần lượt là 100m cùng 80m . độ cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng


*

một thửa ruộng hình thang có đáy phệ 100m, đáy bé nhỏ 80m, chiều cao bằng 1/3 tổng nhì đáy. Ở giữa ruộng, tín đồ ta đào một chiếc giếng hình trụ có nửa đường kính miệng là 0,7m, bao phủ miệng giếng gồm xây thành giếng rộng lớn 0,3m. Tính diện tích còn lại của thửa ruộng


*

Chiều cao của thửa ruộng là: (100+80):3=60(m)

Bán kính cả mẫu giếng là: 0,7+0,3=1(m)

Diện tích thửa ruộng là: (100+80)x60:2=540(m2)

Diện tích cả dòng giếng là: 1 x 2 x 3,14 = 6,28(m2)

Diện tích còn lại của thửa ruộng là: 540 - 6,28=533,72(m2)

Đáp số: 533,72 m2


mồm giếng là một hình tròn có nửa đường kính 0,7m. Tín đồ ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bảo phủ miệng giếng. Tính diện tích s của thành giếng đó.

Bán kính hình trụ lớn là : 0,7 + 0,3 = 1 ( m )Diện tích hình trụ lớn là : 1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( m2 )Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là :  0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386( m2)Diện tích thành giếng là : 3,14 - 1,5386 = 1,6014( m2 ) Đáp số : 1,6014 m2


Miệng giếng nước là một hình tròn có nửa đường kính là 0,9m. Tín đồ ta xây thành giếng rộng 0,3m phủ bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Bạn đang xem: Miệng giếng nước là một hình tròn


Bán kính của cả miệng cùng thành giếng là:

0,9+0,3=1,2(m)

Diện tích thành giếng là:

(1,2x1,2x3,14)-(0,9x0,9x3,14)=1,9782(m2)


bán kính của tất cả miệng giếng với thành giếng là 0,9+0,3=1,2(m)

Diện tích là:

(1.2^2cdot3.14-0.9^2cdot3.14=1.9782left(m^2 ight))


Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Tín đồ ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bao bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

*


- mong mỏi tính diện tích thành giếng ta rước diện tich hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn trụ nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được vì đã biết bán kính của nó.

- ao ước tính diện tích hình tròn trụ lớn ta nên biết bán kính hình tròn lớn.

- ý muốn tính bán kính hình trụ lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng chiều rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)


Đúng 0

comment (0)

1,6014 nhé


Đúng 0
phản hồi (0)

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Fan ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m phủ quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nói Về Chi Tiết Cái Bóng Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương

*


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi bỏ

- ước ao tính diện tích s thành giếng ta đem diện tich hình trụ lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được vì chưng đã biết bán kính của nó.

- muốn tính diện tích hình trụ lớn ta cần phải biết bán kính hình trụ lớn.

- ao ước tính cung cấp kính hình trụ lớn ta lấy nửa đường kính miệng giếng cộng chiều rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn trụ lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( m 2 )

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m 2 )

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 ( m 2 )

Đáp số: 1,6014 ( m 2 )


Đúng 0

bình luận (0)

1,6014 nhé


Đúng 0
bình luận (0)

MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ ĐÁY LỚN 100 M,ĐÁY BÉ 80M,CHIỀU CAO BẮNG 1/3 TỔNG nhì ĐÁY . Ở GIỮA RUỘNG , NGƯỜI TA ĐÀO MỘT CÁI GIẾNG HÌNH TRÒN CÓ BÁN KÍNH MIỆNG GIẾNG LÀ 0.7 , bao bọc MIỆNG GIẾNG CÓ THÀNH GIẾNG RỘNG 0.3 . TÍNH DIỆN TÍCH CÒN LẠI CỦA THỬA RUỘNG .


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

6thbtfgsbxcyhn tdryhny


Đúng 0

comment (0)

Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0.7m. Người ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m phủ quanh miệng giếng .Tính diện tích s của thành giếng đó.

Xem thêm: Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ T, I, W, Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Của Chữ T, I, W


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m . Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng . Tính diện tích s của thành giếng đó .


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Tín đồ ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó


Lớp 5 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn