MG + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Lớp 1

*
*

Mg phản bội ứng với H2SO4 đặc nóng hay nguội cũng đều:

(Mg + 2H_2SO_4 hoặc MgSO_4 + SO_2 + 2H_2O)

*

Đối với các thí nghiệm sau:

(1) cho Mg vào dd H2SO4 (loãng).

(2) đến Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng).

Bạn đang xem: Mg + h2so4 đặc nóng

Quan sát: Mg + rắn h2so4

(3) đến FeSO4 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(4) cho Al (OH) 3 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(5) mang lại BaCl2 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(6) mang đến Al (OH) 3 vào dd H2SO4 (loãng)

Trong những thí nghiệm trên, số làm phản ứng bao gồm H2SO4 nhập vai trò chất oxi hoá là

MỘT. 2

B. 4.

so với 3.

D. 5.

Xét sơ đồ gia dụng phản ứng thân Mg với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O

Tổng những hệ số cân đối (nguyên, cực tiểu) của những chất trong phản bội ứng trên là

MỘT. 15

B. thứ mười hai

so cùng với 14

D. 13

Cho các chất sau: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, mãng cầu 2 teo 3, số chất vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp H 2 SO 4 loãng vừa với dung dịch H 2 SO 4 đặc, lạnh là được đưa ra.

Xem thêm: Review Máy Hút Chân Không Vacuum Sealer Dụng Loại Túi Nào, Máy Hút Chân Không Vacuum Sealer Z

A.3.

B 4.

C.5.

D.6.

Bài tập 1: mang đến 4,8g Mg chức năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng dư hình thành 2,133g chất X (sản phẩm khử duy nhất). SearchX

Bài tập 2: mang đến 13g Zn tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng hình thành 1,7g hóa học X (sản phẩm khử duy nhất). Search X

Bài tập 3: Hoà tung 7,2g Mg trong hỗn hợp H2SO4 đặc, dư chiếm được 5,88g các thành phần hỗn hợp 2 chất X, Y gồm tổng số mol là 0,12. Tìm hai chất

Bài tập 4: Hoà rã 10,08g Mg trong dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,8l các thành phần hỗn hợp 2 khí không màu tất cả d / H2 = 14,4. Tra cứu 2 khí

Bài 5; mang lại 16g Cu chỉ việc 0,125l dung dịch khí H2SO4 4M thu được một khí tốt nhất X. Search X

Toán lớp 10 2 0 giữ hộ Hủy

anh trai, anh trai hóa học

và đúng là 0 Nhận xét (0)

Ừ, môn hóa là 10, dẫu vậy mãi ko giải được

Đúng Nhận xét (0)

Cho những chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3, tổng số hóa học vừa phản bội ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, vừa tính năng được với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng là:

A. 3.

B 4.

C.5.

D.6.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Bằng B1 Và B2 Khác Nhau Chỗ Nào ? Sự Khác Biệt Giữa Giấy Phép Lái Xe Hạng B1 Và B2

hóa học lớp 10 trước tiên 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B.

Các chất CuO, Mg, KOH, Na2CO3

chính xác là 0 Nhận xét (0)

Cho các chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng số chất phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh là

MỘT. 4

B. 5

so cùng với 6

D. bảy

chất hóa học lớp 10 trước tiên 0 giữ hộ Hủy

Câu vấn đáp làso với 6 (Cu, CuO, Mg, KOH, C, Na2CO3)

đúng là 0 Nhận xét (0)

Cho những chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng thể chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, rét là: