MẸ HƠN CON 24 TUỔI

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Mẹ hơn con 24 tuổi . Tính tuổi hiện giờ của mỗi cá nhân , hiểu được 3 năm nữa tuổi con bởi 1/4 tuổi mẹ


*

Hiệu số phần đều nhau là 

4 - 1 = 3 ( phần ) 

Giá trị một trong những phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi nhỏ là 

8 x 1 - 3 = 5 ( tuổi ) 

Tuổi chị em là 

5 + 24 = 29 ( tuổi ) 


Mẹ hơn con 24 tuổi . Tính tuổi hiện giờ của mọi người , biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

 


Vì hiệu số tuổi 2 người mẹ con ko thay đổi

Khi đó, ta gồm sơ đồ:Tuổi chị em I------I------I------I------I

Tuổi bé I------I 

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi con hiện thời là:

24 : 3 - 3 = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 5 + 24 = 29 (tuổi)

Đáp số:..................

Bạn đang xem: Mẹ hơn con 24 tuổi


Vì mỗi năm mỗi cá nhân đều tăng lên 1 tuổi đề xuất sau 3 năm nữa người mẹ vẫn hơn nhỏ 24 tuổi

Khi đó, ta gồm sơ đồ:Tuổi mẹ I------I------I------I------I

Tuổi con I------I 24 tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Giá trị một trong những phần hay tuổi bé sau 3 năm là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

8 - 3 = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 5 + 24 = 29 (tuổi)

Đáp số: Con: 5 tuổi

Mẹ: 29 tuổi


Bài giải :

Mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi .

Sau 3 năm nữa tuổi chị em vẫn hơn tuổi con là 24 tuổi . 

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi nhỏ 3 năm sau là :

24 : 2 = 12 ( tuổi )

Tuổi con bây chừ là :

12 - 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện giờ là :

9 + 24 = 33 ( tuổi )

Đáp số : nhỏ : 9 tuổi .

Xem thêm: Câu Chúc Sinh Nhật Người Lớn Tuổi Hay Nhất, Những Lời Chúc Sinh Nhật Người Lớn Tuổi Hay Nhất

bà bầu : 33 tuổi .


hiện nay chị em hơn bé 24 tuổi tính tuổi của mỗi cá nhân biết rằng 3 năm nữa tuổi bà bầu bằng 5/2 tuổi của con


* Đề thiếu thốn *

Mỗi năm mọi cá nhân tăng 1 tuổi => số tuổi người mẹ hơn nhỏ không đổi.

Xem thêm: Cách Đánh Số Thứ Tự Trang Trong Excel 2007 2003 2016 2013, 4 Cách Đánh Số Trang Trong Excel

Tuổi mẹ hiện giờ là:

24:(5-2)x5-3=37(tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

37-24=13(tuổi)

Đ/s:.............

#Ye Chi-Lien


Hiệu số phần đều bằng nhau là 

5 - 2 = 3 ( phần ) 

Giá trị một trong những phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi con là 

8 x 2 - 3 = 13 ( tuổi ) 

Tuổi bà mẹ là 

13 + 24 = 37 ( tuổi ) 


Hiệu số phần cân nhau là 

4 - 1 = 3 ( phần ) 

Giá trị một phần là 

24 : 3 = 8 

Tuổi nhỏ là 

8 x 1 - 3 = 5 ( tuổi ) 

Tuổi bà mẹ là 

5 + 24 = 29 ( tuổi ) 


Bài 1. Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi và 3 năm nữa tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bây chừ của từng người?

Bài 2. 3 thời gian trước mẹ hơn bé 30 tuổi. Biết hiện thời tuổi con bởi 1/3 tuổi người mẹ . Tính tuổi 2 người( hep gấp)


Mẹ hơn nhỏ 24 tuổi . Tính tuổi hiện thời của 2 bạn biết rằng 3 năm nữa thì tuổi con bởi 1/4 tuổi mẹ

 


ba năm nữa tổng thể tuổi của hai bà mẹ con là: 24+(3x2)=30

ba năm nữa tuổi của bé là : 30:(1+4)=6

tuổi của con bây giờ là: 6-3=3

tuổi của mẹ hiện nay là: 24-3=21


ta gồm sơ trang bị 2 người mẹ con cha năm nữa :

tuổi nhỏ : | |

tuổi người mẹ : | | | | |

 theo sơ đồ gia dụng , hiệu số phần cân nhau là : 4 - 1 = 3 (phần)

tuổi của con cha năm nữa là : 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

tuổi con hiện nay là : 8 - 3 = 5 (tuổi)

tuổi của mẹ hiện nay là : 5 + 24 = 29 (tuổi)


bạn ngọc duyên lấy đâu ra phương pháp 24+(3.2)=30nhi

hiệu số tuổi bà mẹ và nhỏ không đổi

tuổi của bà mẹ sau 3năm là 24:3*5=30tuổi. Hiện giờ tuổi chị em là 30-3=27 tuổi tất cả là 27-24=3 tuổi

​t


Sơ đồ dùng 3 năm nữa của tuổi chị em và bé :

Mẹ : !____!____!____!____!____!

Con : !____!____! ( 36 tuổi )

Tuổi chị em 3 năm nữa :

36 : ( 5 - 2 ) x 5 = 60 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ :

60 - 3 = 57 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay :

57 - 36 = 21 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi mẹ hiện thời : 57 tuổi

Tuổi con bây chừ : 21 tuổi 

< giả dụ em không chắc chắn với giải đáp của chị thì demo lại nha )


Hiện nay tuổi người mẹ cộng với tuổi con bằng 52 tuổi .Biết rằng tuổi người mẹ sau 3 năm nữa vẫn hơn tuổi con bây giờ là 29 tuổi.Tính tuổi của mọi người hiện nay 


Hiệu số tuổi của hai người mẹ con hiện thời là:

29-3=26(tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là:(52+26):2=39 (tuổi)

tuổi con hiện giờ là:39-26=13(tuổi)

Đ/s:


trung bình cộng của 2 bà bầu con hiện giờ là 24 tuổi . Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay