Máy Bay Có Đông Cơ Ra Đời Vào Năm Nào

     
*

Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Máy bay có động cơ ra đời năm abcd , trong đó :

a là số có đúng 1 ước ; 

b là hợp số lẻ nhỏ nhất ; 

c ko phải là số nguyên tố , ko phải là hợp số và c khác 1 ; 

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất


*

máy bay động cơ ra đời năm nào?

máy bay động cơ ra đời năm abcd trang đó 

a là số có đúng 1 ước 

b là hợp số lẻ nhỏ nhất

c ko phải là nguyên tố,ko phải là hợp số và c khác 1

d là nguyên tố số lẻ nhỏ nhất


*

a là số có 1 ước nên a = 1b là số lẻ nhỏ nhất nên b = 1c không phải nguyên tố, c cũng không phải là hợp số và c khác 1 nên c = 0d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên d = 3Vậy máy bay động cơ ra đời năm 1103


Máy bay có động cơ ra đời năm nào?Máy bay có động cơ ra đời nămabcd, trong đó: a là số có đúng một ước;b là hợp số lẻ nhỏ nhất;c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c ≠ 1 ; d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời nămabcd, trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c ≠ 1 ;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất


Máy bay có động cơ ra đời năm nào? Máy bay có động cơ ra đời năm , trong đó: a là số có đúng một ước; b là hợp số lẻ nhỏ nhất; c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1; d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm 

*
, trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bạn đang xem: Máy bay có đông cơ ra đời vào năm nào

*

 


Số có đúng một ước là số 1 nên a = 1.

Hợp số lẻ nhỏ nhất là số 9 (Các số lẻ nhỏ hơn 9 khác 1: 3, 5, 7 đều là số nguyên tố) nên b = 9.

Số tự nhiên không phải số nguyên tố cũng không phải hợp số là 0 và 1.

Mà c ≠ 1 nên c = 0.

Xem thêm: Ví Dụ Về Thành Ngữ - Phân Biệt Giữa Thành Ngữ Và Tục Ngữ

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là số 3 nên d = 3.

Vậy máy bay có động cơ ra đời năm 1903.


Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Máy bay có động cơ ra đời năm abcd, trong đó :

a là số có đúng một ước ;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất ;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1 ;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.


a là số có 1 ước nên a=1

b là số lẻ nhỏ nhất nên b=1

c không phải hợp số c cũng không phải là hơp số và c khác 1 nên c=0

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên d=3

vậy,máy bay ra đời năm 1103


A là 1 vì 1 chỉ có đúng một ước là chính nó 

B là 6 vì 6 là hợp số lẻ nhỏ nhất chia hết cho 1 chính nó và 2 ; 3

C là 0 vì 0 không là số nguyên tố hay hợp số 

D là 3 vì 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhỏ nhất 


Máy bay có động cơ ra đời vào năm abcd,trong đó 

a là số có đúng một ước

b là hợp số lẻ nhỏ nhất

c không phải là số nguyên tố,không phải là hợp số và c khác 1

d là số nguyên tố lẽ nhỏ nhất

Hỏi máy bay có động cơ ra đời vào năm nào?

 


Vì a có đúng một ước nên a = 1; b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9; c không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp sô và c ≠ 1 nên c = 0;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; đó là số 3.

Xem thêm: Sự Thụ Tinh Diễn Ra Như Thế Nào Là Thụ Tinh, 21 Sự Thật Về Quá Trình Thụ Tinh Mà Bạn Nên Biết

Vậy abcd = 1903.

 


số mà chỉ có 1 ước là số 1 nên a=1

hợp số lẻ nhỏ nhất là 9 nên b=9

ko phải snt ko phải hợp số là số 0 nên c=0

snt lẻ nhỏ nhất là 3 nên d=3

vậy abcd =1903 . máy bay cơ động ra đời năm 1903

tick cho mk nhé!!!

 


Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Máy bay có động cơ ra đời năm 

abcd , trong đó :

a là số có đúng 1 ước ;

b là hợp số nhỏ lẻ nhất ;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c ≠ 1 ;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất


Máy bay có động cơ ra đời nămabcd¯, trong đó: a là số có đúng một ước b là hợp số lẻ nhỏ nhất c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số vàc≠1d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất


Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm abcd,trong đó:

a là số có đúng một ước, b là số lẻ nhỏ nhất, c không phải là số nguyên tố,khổng phải là hợp số c\(\ne\)1, d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất


a là số có đúng một ước là:1

b là số lẻ nhỏ nhất:1

c không phải là số nguyên,không phải là hợp số c \(\ne\)1 là: 0

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất: 3

đúng hk p


a là số có 1 ước nên a=1

b là số lẻ nhỏ nhất nên b=1

c không phải hợp số c cũng không phải là hơp số và c khác 1 nên c=0

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên d=3

vậy,máy bay ra đời năm 1103


Bạn ghi sai đề rồi

B là hợp số lẻ nhỏ nhất mà bn ghi là B là số lẻ nhỏ nhất

Nên đáp án đúng là 1903

Nếu đúng thì cho mình nha cảm ơn nhiu
Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy có động cơ ra đời năm abcd, trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c \(\ne\)1

d là số nguyên tố nhỏ nhất