Máy bay có động cơ ra đời năm nào?máy bay có động cơ ra đời năm abcd,trong đó:a là số có đúng một ước, b là số lẻ nhỏ nh

     
*

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy cất cánh có động cơ ra đời năm abcd, vào đó:

a là số có đúng một ước; b là hợp số lẻ nhỏ nhất; c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c ko bằng 1; d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bạn đang xem: Máy bay có động cơ ra đời năm nào?máy bay có động cơ ra đời năm abcd,trong đó:a là số có đúng một ước, b là số lẻ nhỏ nh


*

*

máy bay ra đời năm nào ?

máy bay trực thăng ra đời năm abcd

biết rằng : a không là số nguyên tố , cũng không là hợp số ;

b là số dư trong phép phân tách 105 teo 12;

c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất ;

d là số trung bình cộng của b và c


+Trong+ba+số+nguyên+tố+cần+tìm+có+1+số+hạng+là+số+2.Tổng+hai+số+còn+lại+là+106+-+2+=+104. Gọi+2+số+ngu...">
Ba số nguyên tố có tổng là 106 buộc phải trong ba số này phải có 1 số chẵn => Trong bố số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.Tổng nhì số còn lại là 106 - 2 = 104. Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b). Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài). Vậy số nguyên tố lớn nhất...
Đọc tiếp

Ba số nguyên tố có tổng là 106 yêu cầu trong cha số này phải có 1 số chẵn => Trong bố số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhì số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là 101.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
+Trong+ba+số+nguyên+tố+cần+tìm+có+1+số+hạng+là+số+2.Tổng+hai+số+còn+lại+là+106+-+2+=+104. Gọi+2...">
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 buộc phải trong cha số này phải có 1 số chẵn => Trong cha số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.Tổng nhị số còn lại là 106 - 2 = 104. Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b). Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài). Vậy số nguyên tố lớ...
Đọc tiếp

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 cần trong cha số này phải có 1 số chẵn => Trong ba số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhị số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu thương cầu đề bài là 101.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, phân tách hết cho 9 là.......4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ rộng số ban đầu 1994 đối kháng vị. Số đó là........
Đọc tiếp

1.Có.......số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300.

2.số nguyên tố lớn nhất có dạng *31 là......

Xem thêm: Người Ta Sơn Toàn Bộ Mặt Ngoài Và Trong Của Một Cái Thùng Hình Hộp Chữ Nhật Có Chiều Dài 75 Cm

3.số tự nhiên nhỏ nhất tỏa bởi các chữ số ba, phân chia hết đến 9 là.......

4.cho một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số tận cùng này thì được số mới nhỏ rộng số ban đầu 1994 đơn vị. Số đó là........


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;....Các số là mong của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54Vậy tất cả 6 số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54Câu 2: 180 = 22 x 32 x5Số cầu 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.Các ước nguyên tố của 180 là: 2;3;5 gồm 3 ước.Số mong không nhân tố của 180 là: 18 - 3 = 15 ước.Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 yêu cầu trong ba số này phải có...
Đọc tiếp

Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;....

Các số là cầu của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy bao gồm 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Câu 2: 180 = 22 x 32 x5

Số ước 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các cầu nguyên tố của 180 là: 2;3;5 bao gồm 3 ước.

Số ước không yếu tắc của 180 là: 18 - 3 = 15 ước.

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106 cần trong tía số này phải có 1 số chẵn => Trong bố số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.

Tổng nhì số còn lại là 106 - 2 = 104. 

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Cám Trong Truyện Cổ Tích Tấm Cám, Cảm Nhận Về Nhân Vật Cám

 Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 - 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu cầu đề bài). 

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là 101.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 ,tổng của các số đó là số chẵn tốt số lẻ


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Nếu p. Là số nguyên tố lớn rộng 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Nếu phường là số nguyên tố lớn hơn 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 5 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 có phải là số nguyên tố không?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
11
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)