Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 2 reading có đáp án

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that bestfits each of the numbered blanks from 1 khổng lồ 5.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 2 reading có đáp án

Last year, I (1)______ khổng lồ Nepal for three months to lớn work in hospital. I think it’s important (2)______ as much of a country as you can, but it is difficult khổng lồ travel around Nepal. The hospital let me have a few days’ holiday, so I decided to lớn go into the jungle và I asked a Nepalese guide, Kamal Rai, khổng lồ go with me.We started preparing for the trip at six in (3)______ morning, and left camp with two elephants carrying our equipment. It was hot but Kamal made me (4)______ shoes & trousers khổng lồ protect me from snakes. In the jungle there was a lot of wildlife, but we were trying lớn find big cats, especially tigers. We climbed onto the elephants’ backs to get better view, but it is unusual to lớn find tigers in the afternoon (5)______ they sleep in the heat of the day.


*

Đáp án D

Đáp án D.DH: Last year (Năm ngoái) => Động từ chia thì thừa khứ đơn: go =>went. Dịch: Năm ngoán, tôi vẫn tới Nepal 3 tháng để triển khai việc trên một bệnh viện.


Đáp án B

Đáp án B.Cấu trúc: It tobe adj khổng lồ V- như thế nào để gia công gì. Dịch: Tôi nghĩ điều đó là quan trọng để phát hiện càng nhiều đất nước càng tốt.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Đà Nẵng, Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Ở Đà Nẵng


Đáp án D

Đáp án D. In the morning: vào buổi sáng. Dịch: shop chúng tôi đã bước đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình vào thời gian 6h sáng.


Đáp án A

Đáp án A.(to) make sbd V: khiến cho ai đó có tác dụng gi. Dịch: Trời hết sức nóng tuy vậy Karmal bắt tôi đi giày và mặc quần dài để bảo đảm an toàn tôi khỏi bè lũ rắn.

Xem thêm: Những Món An Đẹp Mắt Dễ Làm Dành Cho Các Mẹ, Món Ăn Đẹp Mắt Dễ Làm


Đáp án A

Đáp án AA. Because: bởi vì vì- Liên trường đoản cú chỉ nguyên nhân. B. Although: mặc dù – Liên tự chỉ sự đối lập, tương phản. C. So: bởi đó- Liên trường đoản cú chỉ kết quả. D. But: nhưng lại – Liên từ chỉ sự đối lập, tương phản. Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn giải đáp A. Dịch: shop chúng tôi leo lên sống lưng voi để có được tầm nhìn giỏi hơn, dẫu vậy thật không thông thường khi tra cứu những bé hổ vào buổi chiều cũng chính vì chúng đi ngủ dưới cái nóng vào ban ngày.


*


Liên hệ

gamize.vn