LÀN THU THỦY NÉT XUÂN SƠN HOA GHEN THUA THẮM LIỄU HỜN KÉM XANH

     

Hiệu quả:Chỉ vẻ đẹp mắt hoàn hảo, tuyệt mĩ của Thúy Kiều để cho tạo hóa cũng phải ghen ghét, đố kị: nghiêng nước nghiêng thành , giai nhân tuyệt thế,...

BẠN THAM KHẢO NHA!!!


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này vắt nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
Dạ kHoa ghen liễu hờn `->` Đẹp tới mức chế tác hoá ghét ghen `->` Số phận cuộc sống đầy sóng gió trông sợi E nghĩ về v thôi ạ Ko yêu cầu thì e xl ạ