Lai phân tích là gì

     

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Lai phân tích là gì

C.kiểm tra gene nằm trên NST thường hoặc trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu ren của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tốt dị hợp

Giải thích:

- Lai đối chiếu là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng trội với các cá thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng tuyệt không.

- Nếu đời nhỏ đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai ko thuần chủng

*

Cùng đứng đầu lời giải kiếm tìm hiểu chi tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai so với là gì?

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gene với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội có kiểu ren đồng hợp (AA).

Xem thêm: Địa Chỉ, Số Xe Kim Hoàng Trà Vinh, Xe Khách Kim Hoàng

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu ren dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường khi nói tới kiểu ren của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen liên quan tớ những tính trạng đang được ân cần như: kiểu ren AA quy định hoa tím, kiểu gene aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp gene gồm 2 ren tương ứng không giống nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 vày 2 kiểu gen AA cùng Aa cùng biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan tiền trội - lặn


-Tương quan tiền trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật cùng người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, gồm lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, lâu năm là lặn.

-Để xác định được tương quan liêu trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 gồm tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan trội – lặn:

+ vào chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng ước ao muốn và tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gene để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan tiền trội – lặn.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Dân Cư Châu Đại Dương Môn Địa Lý 7 Năm 2021

+ Để kị sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không hoàn toàn:

Trội không trọn vẹn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố với mẹ còn F2 gồm tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1