Ký hiệu bản đồ là gì

     

Ba một số loại kí hiệu hay được áp dụng để diễn đạt các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

Bạn đang xem: Ký hiệu bản đồ là gì


1. Cam kết hiệu bản đồ.

- ba loại kí hiệu hay được sử dụng để diễn đạt các đối tượng người dùng địa lí trên bạn dạng đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Một Số Bạn Trong Lớp Cần Phải Học Tập Chăm Chỉ Hơn

- một số dạng kí hiệu được áp dụng để thể hiện đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

*
 

 - ý muốn đọc và sử dụng phiên bản đồ, chúng ta cần gọi bảng chú thích để hiểu ý nghĩa của hầu như kí hiệu đó.

Xem thêm: Học Thầy Không Tày Học Bạn Và Không Thầy Đố Mày Làm Nên, Please Wait

 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp gamize.vn


Cảm ơn các bạn đã thực hiện gamize.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.