Phương trình hoá học đã cân bằng

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phương trình hoá học đã cân bằng


+Na2SO4+++K2SO4+++MnSO4+++H2O2.CrCl3+++Cl2+++KOH+---->+K2CrO4+++KCl+++H2O3.Fe3O4+++HNO3+----> Fe(NO3)3+++NO...">

Các chúng ta ơi giúp mình với mình đang nên gấp

Cân bởi phương trình

1.Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 ----> Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

2.CrCl3 + Cl2 + KOH ----> K2CrO4 + KCl + H2O

3.Fe3O4 + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O

 

 


*

5Na2SO3 +2 KMnO4 +3H2SO4 ---->5 Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

2CrCl3 + 3Cl2 + 16KOH ----> 2K2CrO4 + 2KCl + 8H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 ----> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2OCác chúng ta làm theo phương thức thăng bởi electron giùm bản thân nha . Cảm ơn các bạn trước nha


Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây bằng cách thức thăng bởi electron:

vd: K+1Mn+7O4-2 + HCL-1 -----> Mn+2Cl2-1 + Cl20 + H2O + KCl

Mn+7 --+5e--> Mn+2 x2

2Cl-1--2e--->Cl20 x5

Fe + HNO3 -----> Fe(NO3)2 + NO + H2O

FeO + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 +H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

KMnO4 + KI + H2SO4 -----> KCl + CO2 + SO2

FeS2 + H2SO4-------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Al + HNO3 ----> AL(NO3)3 + N2 + H2O


Thiết lập phương trình làm phản ứng lão hóa - khử theo phương pháp thăng bởi electron?

Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong những phản ứng.

1: NH3 + Cl2 -> N2 +HCl

2: NH3 +O2 -> NO + H2O

3: Al + Fe3O4 -> Al2O3 + Fe

4: MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O

5: HCl + KMnO4 -> MnCl2 + KCl + Cl2 + H20

6: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

7: Zn + HNO3 -> Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H20

8: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N20 + H20

9: Al + H2SO4(đặc) ->Al2(SO4)3 + SO2 + H20

10: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 -> MnO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 +H20

11: Cl2 + KOH -> KClO3 + KCl + H20

12: fe + HNO3 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20

13: FeS + H2SO4(đặc, nóng) ->Fe2(SO4) + SO2 + H20


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản bội ứng lão hóa - khử
1
0
+Fe(NO3)2+++NO+++H2O+FeO+++H2SO4+------>+FE2(SO4)3+++SO2+++H2O+Fe3O4+++H2SO4+------>+FE2(SO4)3+++SO2++H2O+KMnO4+++FeSO4+++H2SO4+---...">

Cân bằng những phản ứng lão hóa - khử sau đây:

Fe + HNO3 -----> Fe(NO3)2 + NO + H2O

FeO + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2 +H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ----> FE2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O


Lớp 10 hóa học Chương 4. Phản bội ứng lão hóa - khử
1
0
+MgSO4+++H2S+++H2O+2)+Al+++HNO3+——>+Al(NO3)3+++NH4NO3+++H2O+3)+Al+++HNO3——>+Al(NO3)3+++N2...">

lập phương trình hoá học của những phản ứng oxi hoá khử theo phương thức thằng bằng electron

1) Mg + H2SO4 ——> MgSO4 + H2S + H2O

2) Al + HNO3 ——> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

3) Al + HNO3——> Al(NO3)3 + N2O + H2O

4) KMnO4 + HCl ——> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

5) K2Cr2O7 + HCl ——> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Bội phản ứng oxy hóa - khử
1
0

Cân bằng các phản ứng sau (ghi rõ hóa học khử với hóa học oxi hóa)

1.KI + O3 + H2O → KOH + I2 + O2

2.FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP 
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ, Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ Giúp Bạn Thành Công

Lớp 10 hóa học Chương 4. Bội nghịch ứng lão hóa - khử
1
0
+Fe(NO3)3+++NxOy+++H202)+Fe(OH)x+++HNO3---->+Fe(NO3)3+++NO++H2O3)+Fe++HNO3+------>+Fe(NO3)3+++NxOy+++H2O4)+MxOy++...">

các bạn cân đối hộ mình 4 phương trình oxi hóa khử này với ạ

1) Fe3O4 + HNO3 --------> Fe(NO3)3 + NxOy + H20

2) Fe(OH)x + HNO3----> Fe(NO3)3 + NO +H2O

3) sắt +HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

4) MxOy + H2O---------> MOH + 02

lưu ý là sinh hoạt câu 1 2 3 x:y là các hệ số nha những bạn


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản nghịch ứng oxy hóa - khử
1
0
+AL(NO3)3+++NxOy++H2O+5.+M+++H2SO4-------->+M2(SO4)n+++SO2+++H2O+6.+M+++HNO3+-------->+M(NO3)n+++NxOy+++H2O+7.+Zn+++HNO3+------->+Zn(+NO3)2+++NO+++N2O+++H2O+.+Biết...">

Cân bởi pt

4. AL + HNO3 -------> AL(NO3)3 + NxOy +H2O

5. M + H2SO4--------> M2(SO4)n + SO2 + H2O

6. M + HNO3 --------> M(NO3)n + NxOy + H2O

7. Zn + HNO3 -------> Zn( NO3)2 + NO + N2O + H2O . Biết tỉ lệ thành phần ( NO : N2O= 1:2)

8. AL + HNO3 -------;> AL( NO3)3 + N2 + N2O + H2O . Biết tỉ lệ thành phần ( N2 : N2O =2:1)

9. FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 ---> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.


Lớp 10 hóa học Chương 4. Bội phản ứng oxy hóa - khử
2
0

Cân bởi giúp bản thân bằng phương pháp thăng bằng electron

K2Cr2O7 + HCL ➝ KCl + Cl2 +CrCl3 + H2O


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Làm phản ứng lão hóa - khử
1
0

Hòa tan trọn vẹn m gam Fe bởi dung dịch HNO3 dư chiếm được Fe(NO3)3, H2O với 0,06 mol NO2 và 0,03 mol NO (không có thành phầm khử khác). Tính m.

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Bội nghịch ứng lão hóa - khử
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Tivi Casper Bằng Điện Thoại Với Tivi Casper

Khoá học trên OLM (olm.vn)