Kmno4+h2so4+h2o2 hiện tượng

     

Chủ đề

Phản ứng nhiệt phân Phản ứng phân huỷ Phản ứng trao đổi 0 Lớp 11 Phản ứng oxi-hoá khử Lớp 10 Lớp 9 Phản ứng thế Phản ứng hoá hợp Phản ứng nhiệt nhôm Lớp 8 Phương trình hóa học vô cơ Phương trình thi Đại Học Phản ứng điện phân Lớp 12 Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) Phán ứng tách Phản ứng trung hoà Phản ứng toả nhiệt Phản ứng Halogen hoá Phản ứng clo hoá Phản ứng thuận nghịch Phương trình hóa học hữu cơ Phản ứng đime hóa Phản ứng cộng Phản ứng Cracking Phản ứng Este hóa Phản ứng tráng gương Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử


Bạn đang xem: Kmno4+h2so4+h2o2 hiện tượng

34 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2O2">5H2O2 + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2SO4">3H2SO4 + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/KMnO4">2KMnO4 18 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/H2O">8H2O + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/MnSO4">2MnSO4 + 32 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/O2">5O2 + 1 (g/mol)" href="/chat-hoa-hoc/K2SO4">K2SO4
lỏng dung dịch dung dịch lỏng rắn khí rắn
không màu không màu tím không màu trắng không màu trăng

Hiện tượng:

Dung dịch thuốc tím Kalipemanganat (KMnO4) nhạt dần và sủi bọt khí do khí Oxy (O2) sinh ra.


Xem thêm: Al(Oh)3 + Naoh + Al(Oh)3 → Naalo2 + 2H2O, Al(Oh)3 + Naoh → Naalo2 + H2O

Thông tin chất H2O2

Phương trình điều chế H2O2

Thông tin chất H2SO4

Phương trình điều chế H2SO4

Thông tin chất KMnO4

Phương trình điều chế KMnO4

Thông tin chất H2O

Phương trình điều chế H2O

Thông tin chất MnSO4

Phương trình điều chế MnSO4

Thông tin chất O2

Phương trình điều chế O2

Thông tin chất K2SO4

Phương trình điều chế K2SO4


*Xem thêm: Xem Sao Hạn Cho Người Tuổi Ngọ Sao Gì Năm 2021, Tuổi Ngọ Năm 2021 Sao Gì Chiếu

Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & kiểm tra Câu hỏi Review sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã giảm giá Giải Hóa học Bài Tập