Khối lượng riêng của gạo

     
*Bạn đang xem: Khối lượng riêng của gạo

khối lượng riêng rẽ của gạo khoảng 1200kg/m3.gạo có khối lượng là 3kg sẽ có thể tích là ?dm3

( nhập kết quả dưới dạng văn bản số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )


*

Biết cân nặng riêng của các là 1500kg/m3.Vậy 3 khối cát có khối lượng bằng ... Tấn

(Nhập hiệu quả dưới dạng văn bản số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất)

Giải thích ví dụ giúp bản thân nha


*

D=1500kg/m3

V=3 khối = 3m3

m=? tấn

Giaỉ:

Khối lượng của 3 khối cát, áp dụng công thức:

(D=fracmV\=>m=D.V=1500.3=4500left(kg ight))

Mà: 4500kg=4,5 tấn

Đáp số: 4,5 tấn


Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Tính V=?

Giải :

Thể tích của gạo là :

(m=D.V;Rightarrow V=fracmD=frac31200=0,0025left(m^3 ight))

 


Thể tích của gạo là :

D = (fracmV) -> V = (fracmD=frac31200=0,0025) (m3).

Vậy......


Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Giải :

Thể tích của gạo là :

(m=D.V;Rightarrow V=fracmD=frac31200=0,0025left(m^3 ight))


Pha 75g muối bột vào 1,5 lít nước . Biết cân nặng riêng của nước là 1000kg/m3,thể tích của các thành phần hỗn hợp tăng ko xứng đáng kể. Cân nặng riêng của nước muối hạt là .....g/cm3.Điền công dụng dưới dạng số thập phân 1-1 giản. AI LÀM dứt NHANH NHẤT MÌNH TICK CHO

*
Xem thêm: Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng, (≥), Bé Hơn Hoặc Bằng(≤), Cộng Trừ(±) Excel

1 boa gạo gồm khối lnợng 55kg

a)Tính trọng lượng của bao gạo

b) Biết bao gạo có trọng lượng riêng là 1200kg/m3.Tính thể tích bao gạo đã đến trên?


a) - Trọng lượng bao gạo là :

(P=10m=10.55=550(N))

b) - Thể tích bao gạo là :

(V=dfracmD=dfrac551200=dfrac11240(m^3))


một lít dầu gồm trọng lượng 8N . Bao gồm 3kg dầu thì đang đong được ........l.(nhập tác dụng dưới dạng văn bản số thập phân đơn giản nhất) trang bị lí 6


Khốối lượng của một lít dầu là :

(m=fracP10=frac810=0,8left(kg ight))

Tóm tắt :

1l : 0,8kg

.....l : 3kg

3kg dầu vẫn đong được là :

3.1:0,8=3,75(l)

Chúc các bạn học giỏi !!!


Mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi nàyKhối lượng của 1 lít dầu là :P = 10m => m = p. : 10 = 8 : 10 = 0,8 (kg)Tóm tắt đề :1 lít => m = 0,8 kg? lít => m = 3 kg3 kilogam dầu ta đã đong được :V = 3 : 0,8 = 3,75 (lít)Vậy gồm 3 kg dầu thì ta đong được 3,75 lít dầuChúc bạn học ngày càng xuất sắc !Đừng quên lựa chọn câu trả lời của chính bản thân mình nha !

Mình sẽ giúp đỡ bạn trả lời câu hỏi này

Khối lượng của 1 lít dầu là :

P = 10m => m = p. : 10 = 8 : 10 = 0,8 (kg)

Tóm tắt đề :

1 lít => m = 0,8 kg

? lít => m = 3 kg

3 kilogam dầu ta vẫn đong được :

V = 3 : 0,8 = 3,75 (lít)

Vậy có 3 kg dầu thì ta đong được 3,75 lít dầu

Chúc bạn làm việc ngày càng tốt !

Đừng quên chọn câu trả lời của chính bản thân mình nha !


Một vật có trọng lượng riêng biệt là 78000N/m3 . Thể tích của trang bị là 250 cm3 . Trọng lượng của thứ là ........N ( nhập kq cùng với chữ số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất ) 

 


Hai thanh chì rất có thể tích là 13 cm3 và 21 cm3 . Nhị thanh có trọng lượng hơn nhát nhau 99,2g . Trọng lượng của thanh nhỏ dại là ....gam ( Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn độc nhất vô nhị )
Xem thêm: Nghị Luận Về Lối Sống Thực Dụng Của Giới Trẻ Hiện Nay, Lối Sống Thực Dụng Của Giới Trẻ Hiện Nay

Hai thanh chì rất có thể tích là 13 cm3 và 21 cm3 . Hai thanh có khối lượng hơn yếu nhau 99,2g . Cân nặng của thanh nhỏ tuổi là 161,2 gam