Khối Lượng Bình Brom Tăng Là Gì

     

Em ko yêu cầu hỏi bình thường chung như vậy. Vì so với mỗi một bài toán thì lại khác.Bạn đang xem: khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn láo lếu hợp gồm 2 khí là metan và etilen trải qua bình đựng dung dịch nước brom. Sau phản ứng thấy cân nặng bình brom tăng thêm m gam và bao gồm V lít khí bay ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong bài toán này, m gam brom tăng thêm là bởi đâu???

Chính là do khí etilen bội nghịch ứng cùng với brom, nên đã bị giữ lại sinh sống trong bình brom. Khí metan ko phản ứng thì vẫn thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2, cùng 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 4,5. Vậy trọng lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một không nhiều Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì gồm 0,04 mol hhZ bay ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, cân nặng bình sau bội nghịch ứng tăng 56 gam. Vậy phương pháp phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Cho 0,2 mol hỗn hợp X bao gồm etan,propan cùng propen qua dd brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan với propen theo lần lượt là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - đôi mươi - 50 = 30%

Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả etan, propan cùng propen qua dung dịch brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen theo thứ tự là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

Xem thêm: Đặt Tên Con Gái Họ Phan - Đặt Tên Cho Con Gái Họ Phan 2021 Hay Dễ Thương

50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

tất cả a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 1/2

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng thêm a gam, a là cân nặng của

A. Hỗn hợp brom

B. Trọng lượng brom

C. Axetilen

D. Brom cùng khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) tất cả hổn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung rét thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung rét thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D.

Xem thêm: Top 8 Đoạn Văn Tiếng Anh Viết 1 Đoạn Văn Về Trường Học Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí tất cả CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy trọng lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về trọng lượng của từng hiddro cacbon có trong các thành phần hỗn hợp ?