Khi Gặp Biển Nào Xe Đạp Không Được Đi Vào

     
Biển 1.Biển 2.

Bạn đang xem: Khi gặp biển nào xe đạp không được đi vào

Cả hai biển.

Giải thích: biển cả 104 Cấm mô tô và hải dương 103a Cấm ô tô không cấm xe gắn thêm máy (không phải mô tô). Nên cả 2 biển đều được cho phép xe gắn thêm máy đi vào.

Câu 102: biển nào thông báo cấm xe tế bào tô nhị bánh đi vào?

*

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển khơi 1 Cấm xe xe gắn máy 2 bánh, hải dương 2 cấm xe ô tô, biển cả 3 là cấm xe pháo tải

Nên đáp và đúng là Biển 1

Câu 103: Khi gặp mặt biển nào thì xe tế bào tô nhị bánh được đi vào?

Không biển lớn nào.Biển 1 và 2.Biển 2 và 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển 1 là cấm xe pháo máy, còn đại dương 2 và 3 là cấm xe hơi và xe thiết lập chứ ko cấm xe máy nên xe sản phẩm công nghệ được phép đi vào.

Câu 104: hải dương nào cấm xoay đầu xe?

*

Biển 1.Biển 2.Không biến nào.Cả nhì biển.

Giải thích: p 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; đại dương 2: P.124a Cấm cù xe ko cấm rẽ trái.

Câu 105: biển cả nào cấm xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: p 123a Cấm rẽ trái ko cấm quay đầu xe; biển cả 2: P.124a Cấm xoay xe không cấm rẽ trái.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 106: Khi gặp biển làm sao xe được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không trở thành nào.

Giải thích: p 123a Cấm rẽ trái không cấm quay đầu xe; biển cả 2: P.124a Cấm con quay xe không cấm rẽ trái.

Nên biển lớn 2 là lời giải đúng.

Câu 107: biển nào cấm những phương một thể giao thông đường đi bộ rẽ phải?

Biển 1 và 2.Biển 1 với 3.Biển 2 cùng 3.Cả tía biển.

Giải thích: p. 123b Cấm rẽ phải ; biển cả 2: P.124d Cấm rẽ đề xuất và cấm tảo xe; biển cả 3: 124f cấm xe hơi rẽ phải và con quay xe.

Nên biển khơi 3 chỉ cấm ô tô, còn biển lớn 1 và biển cả 2 cấm cục bộ phương một thể rẽ phải.

Câu 108: đại dương nào cấm các phương luôn tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Biển 1 và 2.Biển 1 cùng 3.Biển 2 với 3.Cả cha biển.

Giải thích: 124a cấm rẽ trái; biển khơi 2: 124c cấm rẽ trái và quay xe; biển lớn 3: 124e cấm xe hơi rẽ trái với quay xe.

Nên hải dương 3 chỉ cấm xe pháo ô tô, còn hải dương 1 và hải dương 2 cấm toàn cục phương tiện rẽ trái

Câu 109: hải dương nào chất nhận được xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biển nào.

Giải thích: Theo QCVN41:2019 thì biển lớn 2: I.410 quanh vùng quay xe chỉ dẫn khu vưc được phép quay đầu xe. Biển lớn này thuộc đội biển hướng dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái. Do đó, đáp án và đúng là câu 2.

Câu 110: biển cả nào xe con quay đầu không trở nên cấm?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: biển lớn 1: P.123a cấm rẽ trái không cấm xoay đầu xe; biển 2: I.410 khu vực quay xe pháo . Nên cả hai biển có thể chấp nhận được quay phía đầu xe là lời giải đúng.

Câu 111: hải dương nào xe được phép quay đầu nhưng ko được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: biển 1: 123a cấm rẽ trái dẫu vậy không cấm quay đầu xe.

Biển 2: R.301e để trước ngã cha ngã bốn chỉ được rẽ trái sinh sống phạm vi bửa ba, té tư phía sau khía cạnh biển phải không thể quay đầu xe.

Câu 112: biển lớn nào là biển Cấm đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả bố biển.

Giải thích: biển cả 1: P.101 Đường cấm; biển khơi 2: P.102 cấm đi ngược chiều; biển khơi 3: P.301a Cấm đỗ xe. đề nghị biển 2 là cấm đi ngược chiều.

Câu 113: biển lớn nào tiếp sau đây các phương tiện không được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 1 và 2.

Giải thích: đại dương 1: P.101 Đường cấm; hải dương 2: P.102 Cấm đi ngược chiều cấm đi vào theo chiều đặt biển; đại dương 3: P.301a Cấm đỗ xe.

Nên biển cả 1 và đại dương 2 là cấm những phương tiện không được phép đi vào.

Câu 114: Khi gặp gỡ biển như thế nào xe ưu tiên theo chế độ định vẫn buộc phải dùng lại?

Biển 1.Biển 2.Cả tía biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe cộ ưu tiên;

Biển 2: R.122 dừng lại áp dụng với cả xe ưu tiên;

Biển 3: P.102 Cấm đi ngược hướng không áp dụng với xe cộ ưu tiên;

Nên đại dương 2 là lời giải đúng, áp dụng đối với tất cả xe ưu tiên.

Câu 115: biển cả nào cấm toàn bộ các đời xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe cộ ưu tiên theo hiện tượng định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe pháo ưu tiên;

Biển 2: R.122 dừng lại áp dụng đối với cả xe ưu tiên;

Nên biển 1 là đáp án đúng.

Câu 116: gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 và biển cả 2.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe pháo lam, biển cả 2 là Cấm xe xích lô máy chứ không cấm xe pháo xích lô yêu cầu cả biển cả 1 và biển 2 xe xích lô hầu hết được phép đi vào.

Câu 117: chạm chán biển làm sao xe lam, xe pháo xích lô vật dụng được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe pháo lam, biển khơi 2 là Cấm xe pháo xích lô máy, biển lớn 3 là cấm xe xích lô chứ không cần cấm xe pháo lam và xe xích lô máy đề nghị ta chọn giải đáp là biển 3

Câu 118: biển báo này có ý nghĩa sâu sắc như cụ nào?

Tốc độ tối đa cho phép về đêm hôm cho những phương luôn thể là 70 km/h.Tốc độ buổi tối thiểu được cho phép về đêm hôm cho những phương nhân tiện là 70 km/h.

Giải thích: Biển tốc độ tối đa về đêm đều có nhận diện bằng cơ thể chữ nhật, viền đỏ nền đen, bên dưới ghi khung giờ cấm và bên phía trong biển vẫn ghi số.

Số ghi bên trên biển vận tốc tối đa cho phép lớn tốt nhất về ban đêm tính bởi km/h với không lớn hơn 80 km/h. Bạn tham gia giao thông về đêm hôm không được thừa quá giá trị vận tốc ghi trên biển khơi trừ một vài trường vừa lòng ưu tiên được quy định.

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ điểm đặt biển này, người lái xe xe giành được phép bấm còi không?
Được phép.Không được phép.

Giải thích: biển khơi phụ là đại dương S.501 Phạm vi chức năng của biển xác minh chiều dài vận dụng biển thiết yếu từ nơi đặt biển.

Câu 120: biển lớn nào xe tế bào tô nhì bánh được đi vào?

Biển 1 với 2.Biển 1 với 3.Biển 2 với 3.

Giải thích: Biển đó là P.101 Đường cấm, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. đề nghị Biển 1 và hải dương 3 không áp dụng với xe xe gắn máy là câu vấn đáp đúng.

Câu 121: biển cả nào xe mô tô nhị bánh ko được đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:Biển đó là P.101 Đường cấm, tất cả biển phụ thì vận dụng cấm theo biển cả phụ. Yêu cầu Biển 2 áp dụng với xe mô tô là câu trả lời đúng.

Câu 122: biển khơi báo làm sao báo hiệu ban đầu đoạn con đường vào phạm vi khu vực dân cư, các phương luôn thể tham gia giao thông vận tải phải tuân theo các quy định đi mặt đường được áp dụng ở quần thể đông dân cư?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển 1 là báo hiệu bước đầu đoạn mặt đường vào phạm vi khu cư dân còn biển khơi 2 là báo cho biết hết đoạn đường khu dân cư

Câu 123: chạm mặt biển nào người điều khiển xe buộc phải nhường đường cho tất cả những người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biển 1 cùng 3.

Giải thích: biển 1: W.224 Đường người quốc bộ cắt ngang; đại dương 2: P.112 Cấm bạn đi bộ; biển lớn 3: R.305 Đường dành cho những người đi bộ.

Biển 1 báo ưu tiên cho tất cả những người đi bộ đề xuất phải dường đường.

Câu 124: biển khơi nào dẫn đường dành cho tất cả những người đi bộ, các loại xe ko được lấn sân vào khi gặp mặt biển này?

Biển 1.Biển 1 cùng 3.Biến 3.Cả bố biển.

Giải thích: biển khơi 1: W.224 Đường người đi dạo cắt ngang; biển lớn 2: P.112 Cấm người đi bộ; biển khơi 3: R.305 Đường dành cho tất cả những người đi bộ.

Biển 3 báo mặt đường dành cho những người đi bộ nên phương tiện đi lại khác không được đi vào.

Câu 125: đại dương nào thông báo Đường dành cho xe thô sơ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển khơi 1 Đường dành cho xe thô sơ, biển khơi 2 là Cấm xe pháo đạp, đại dương 3 là Đường bạn đi xe đạp cắt ngang.

Vì vậy bọn họ chọn đáp án là hải dương 1.

Câu 126: đại dương nào báo hiệu sắp tới chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển 1.Biển 1 cùng 2.Biển 2 và 3.Cả cha biến.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển cả 3: W209 Giao nhau bao gồm tín hiệu đèn

Câu 127: biển lớn nào báo hiệu Giao nhau với đường tàu có rào chắn?

Biến 1.Biển 2 và 3.Biến 3.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; biển cả : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển khơi 3: W209 Giao nhau gồm tín hiệu đèn

Câu 128: biển nào đánh tiếng Giao nhau có tín hiệu đèn?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Cả bố biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển cả : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển lớn 3: W209 Giao nhau bao gồm tín hiệu đèn

Câu 129: biển lớn nào báo hiệu nguy hại giao nhau với mặt đường sắt?

Biển 1 và 2.Biển 1 cùng 3.Biển 2 cùng 3.Cả ba biến.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; đại dương 2: W.234 Giao nhau với mặt đường 2 chiều; biển lớn 3: W.242a Nơi đường sắt giao vuông nơi bắt đầu với đường bộ.

Câu 130: biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với con đường bộ không có rào chắn?

Biển 1 với 2.Biển 1 với 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: hải dương 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển 2: W.211a Giao nhau với con đường sắt không tồn tại rào chắn;Biển 3:W.242a Nơi đường tàu giao vuông gốc với đường đi bộ ổ sung cho biển lớn W.211a. Nên cả hai biển 2 cùng 3 đa số đúng.

Câu 131: hải dương nào báo hiệu sắp tới chỗ giao nhau giữa đường đi bộ và đường sắt?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biến 1 cùng 3.

Giải thích: Biển 1 là biển 211a Giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

Biển 2: đại dương 208 Giao nhau với con đường ưu tiên.

Biển 3: biển 211b Giao nhau cùng với tàu điện.

Câu 132: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên tuyến đường này được quyền ưu tiên qua chỗ giao nhau?

Biển 1 và 2.Biển 1 và 3.Biển 2 và 3.Cả tía biển.

Giải thích: hải dương 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 ban đầu đường ưu tiên. đề xuất biến 1 và biển khơi 3 là đáp án đúng.

Câu 133: biển lớn nào báo cáo Giao nhau với đường không ưu tiên?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biến 2 và 3.

Giải thích: biển khơi 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với mặt đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 ban đầu đường ưu tiên.

Nên bọn họ chọn giải đáp là biển 1

Câu 134: biển nào thông báo Giao nhau với mặt đường ưu tiên?

Biển 1 và 3.

Xem thêm: Bài Hát Đêm Đông Sáng Tác Năm Nào, Tân Nhạc Vn

Biển 2.Biến 3.

Giải thích: biển khơi 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 bước đầu đường ưu tiên.

Nên họ chọn câu trả lời là biển 2

Câu 135: biển khơi nào báo hiệu Đường bị thu hẹp?

Biển 1 và 2.Biển 1 với 3.Biến 2 và 3.Cả cha biến.

Giải thích: đại dương 1:W.203a Đường bị hẹp cả hai bên;

Biển 2: W.203b Đường bị thuôn về phía trái

Biển 3: W.201b nơi ngoặt nguy nan vòng bên phải. Cần đáp án chính xác là biển 1 và biển lớn 2.

Câu 136: Khi chạm chán biển nào, người lái xe phải tụt giảm độ, chăm chú xe đi ngược chiều, xe đi nghỉ ngơi phía mặt đường bị hẹp yêu cầu nhường đường đến xe đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 1 cùng 3.Biển 2 cùng 3.Cả ba biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.236 Hết con đường đôi; hải dương 2:W.203b Đường đi bị khiêm tốn về phía trái; biển khơi 2: W.203c Đường bị khiêm tốn về phía phải. Câu này hỏi về câu hỏi đường bị thu hẹp đề nghị câu tả lời đúng là Biển 2 và biển khơi 3.


Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển 1: W.205a Đường giao nhau thuộc cấp; hải dương 2: W.207a Giao nhauvới hàng không ưu tiên; biển khơi 3: W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên.

Câu 138: hải dương nào báo hiệu Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Được ưu tiên qua đường thon thả để chỉ dẫn cho người điều khiển xe biết bản thân được quyền ưu tiên đi trước trên phần đường hẹp.

Biển 2 là Đường song báo trước đang tới đoạn đường gồm chiều đi và chiều về phân biệt bởi giải ngăn cách cứng.

Biển 3 là báo hết đường đôi báo trước sắp xong đoạn đường bao gồm chiều đi với chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Nên đáp án đúng là biển 2.

Câu 139: đại dương nào thông tin Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường 2 chiều báo trước đang tới đoạn mặt đường do thay thế sửa chữa hoặc gồm trở ngại tại một phía đường mà lại phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi cả 2 chiều trên cùng 1 hướng đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo đang tới vị trí giao nhau với mặt đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường song báo trước sắp tới đoạn đường bao gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bằng giải phân làn cứng.

Nên đáp án đúng là Biển 3.

Câu 140: biển lớn nào đánh tiếng Giao nhau với mặt đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Giao nhau với đường 2 chiều để báo đang đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 2 là Đường đôi báo trước đang tới đoạn đường có chiều đi cùng chiều về phân biệt bởi giải phân cách cứng.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để làm báo trước sắp tới nơi giao nhau cùng mức của các tuyến con đường cùng cung cấp trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án và đúng là Biển 1.

Câu 141: biển khơi nào thông báo Đường nhị chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước đang đến nơi giao nhau cùng mức của những tuyến đường cùng cấp trên 1 mặt bằng.

Biển 2 là Đường 2 chiều báo trước sắp tới đoạn đường do sửa chữa thay thế hoặc bao gồm trở ngại ở một phía đường cơ mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2d trên cùng một hướng đường còn lại,

Biển 3 là báo hết mặt đường đôi báo trước sắp dứt đoạn đường bao gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bởi giải chia cách cứng.

Vì vậy đáp án đúng là Biển 2.

Câu 142: hải dương nào báo cáo Giao nhau với đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường 2 chiều báo trước đang đến đoạn mặt đường do thay thế sửa chữa hoặc bao gồm trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2d trên cùng 1 phía đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2d để báo sắp tới vị trí giao nhau với mặt đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường giao nhau thuộc cấp dùng để báo trước đang đến nơi giao nhau thuộc mức của các tuyến con đường cùng cấp cho trên 1 mặt bằng.

Nên đáp án đúng là Biển 2.

Câu 143: biển lớn nào báo hiệu chăm chú chướng xấu hổ vật?

Biển 1.Biển 2 với 3.Cả bố biển.

Giải thích: Biển một là báo hết con đường đôi, biển cả 2 là chăm chú chướng ngại đồ vòng tránh sang nhị bên, biển 3 là chăm chú chướng ngại thứ vòng tránh sang bên trái

Vì vậy mà biển khơi 2 và biển khơi 3 đều thông báo chăm chú chướng hổ hang vật đề xuất đáp án là cả hải dương 2 và biển lớn 3.

Câu 144: gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm rì rì và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện cùng di chuyển bất thần của trẻ nhỏ trên khía cạnh đường?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển 1 là Biển W.224 Đường người đi bộ cắt ngang.

Biển 3: W.225 trẻ nhỏ để thông báo gần đến phần đường hay gồm trẻ em đi qua nhà trẻ, ngôi trường học, câu lạc bộ.

Vì vậy bắt buộc đáp án là biển khơi 2.

Câu 145: đại dương nào chỉ dẫn nơi ban đầu đoạn con đường dành cho tất cả những người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: W.224 Đường người đi dạo cắt ngang;

Biển 2: I.423c Điểm bắt đầu đường đi bộ

Biển3: W.225 con trẻ em

Câu 146: biển lớn báo này có chân thành và ý nghĩa gì?

Báo hiệu đường tất cả ổ gà, lồi lõm.Báo hiệu đường bao gồm gờ tụt giảm phía trước.

Giải thích: biển cả W221b Đường gồm sóng mấp mô nhân tạo.

Câu 147: biển lớn nào (đặt trước vấp ngã ba, xẻ tư) cho phép xe được rẽ sang phía khác?

Biển 1.Biển 2.Không biển lớn nào.

Giải thích: đại dương 1: R.301a hướng đi đề xuất theo chỉ được đi thẳng để trước xẻ ba, ngã tư;

Biển 2: R.301h phía đi đề nghị theo chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải kê sau ngã ba, bửa tư;

Nên đáp án chính xác là không bao gồm biển nào.

Câu 148: biển nào đánh tiếng Hướng đi thẳng đề nghị theo ?
Biển 1.Biển 2.

Giải thích:Biển 1: R.301a phía đi nên theo chỉ được đi thẳng đặt trước té ba, bửa tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không tương quan hướng đi bắt buộc theo.

Nên Biển một là đáp án đúng.

Câu 149: đại dương nào đánh tiếng Đường một chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích:Biển 1: R.301a hướng đi đề nghị theo chỉ được đi thẳng để trước té ba, ngã tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi đề xuất theo.

Nên hải dương 2 là đáp án đúng.

Câu 150: trong những biển tiếp sau đây biển nào là biển lớn Hết vận tốc tối đa mang đến phép?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn sử dụng chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết đều lệnh cấm;

Biển 3: R307 quá hạn sử dụng chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển 1 là biển hết hạn chế vận tốc tối đa. Chú ý câu này hỏi chân thành và ý nghĩa của biển.

Câu 151: hiệu lực thực thi của biển tốc độ tối đa được cho phép hết tính năng khi gặp biển nào bên dưới đây?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 với 2.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn sử dụng chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết đầy đủ lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết thời gian sử dụng chế tốc độ tối thiểu.

Nên đại dương 1 và biển cả 2 là biển khơi Hết hạn chế tốc độ tối đa. Chú ý thắc mắc các biển hết hạn chế, chưa hẳn hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 152: trong số biển dưới đây biển nào là biển Hết tốc độ tối thiểu ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả cha biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết đều lệnh cấm;

Biển 3: R307 quá hạn sử dụng chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển khơi 3 là hải dương Hết hạn chế vận tốc tối thiểu. Câu này hỏi ý nghĩa sâu sắc của biển.

Câu 153: hải dương nào tiếp sau đây báo hiệu không còn cấm vượt?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 2 cùng 3.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết thời gian sử dụng chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết đều lệnh cấm;

Biển 3: DP.133 hết cấm vượt

Nên câu trả lời đúng phải là biển 2 và biển lớn 3.

Câu 154: trong số biển sau đây biển nào là đại dương Hết mọi lệnh cấm?

Biển 1.Biển 2. Biển 3.Cả bố biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn sử dụng chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết phần đa lệnh cấm;

Biển 3: R307 quá hạn chế vận tốc tối thiểu.

Câu 155: biển cả nào chỉ dẫn cho người quốc bộ sử dụng ước vượt qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả nhị biển.Không biển cả nào.

Giải thích: biển lớn 1: I424a cầu vượt qua đường cho tất cả những người đi bộ; đại dương 2: I424c Hầm chui qua đường cho người đi bộ cần đáp án đúng là biển 1.

Câu 156: biển khơi nào hướng dẫn cho người quốc bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.Không biển khơi nào.

Giải thích: biển 1: I424b mong vượt qua đường cho người đi bộ; biển lớn 2: I424d Hầm chui qua đường cho tất cả những người đi bộ đề nghị đáp án và đúng là biển 2.

Câu 157: biển khơi nào báo cáo Nơi đỗ xe dành cho tất cả những người khuyết tật?

Dừng xe cộ tại khu vực có trạm công an giao thông.Tiếp tục lưu lại thông với tốc độ bình thường.Phải giảm vận tốc đến mức an ninh và ko được vượt lúc đi qua khu vực này.

Giải thích: đại dương I.436 Trạm cảnh sát giao thông. Những phương tiện phải giảm vận tốc đến mức bình an và không được vượt lúc đi qua khoanh vùng này.

Câu 159: Biển tiên phong hàng đầu có ý nghĩa gì?

Đi thẳng hoặc rẽ trái trên mong vượt.Đi thẳng hoặc rẽ phải trên mong vượt.Báo hiệu ước vượt liên thông.

Câu 160: gạch kẻ mặt đường nào dưới đây là vạch phân chia những làn xe cùng chiều?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Vạch 1 cùng 2.

Câu 161: gạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe ko được lấn làn, ko được đè lên trên vạch?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Cả 3 vạch.

Câu 162: gạch kẻ đường nào dưới đấy là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Phân phân tách hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.Phân chia những làn xe pháo chạy thuộc chiều nhau.

Câu 164: Khi chạm chán vạch kẻ đường nào những xe được phép đè vạch?
Hình phát quản chế được tuyên kèm với toàn bộ các mô hình phạt chính

Các mô hình phạt của bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt của dụng cụ Hình sự có nhóm các hình phạt bao gồm và nhóm những hình phạt ngã sung. Căn cứ chủ yếu ...


Hoàn cảnh sáng tác bài xích thơ về thăm mẹ

6173 điểm QueNgocHai mày mò về tác giả Đinh nam Khương bài bác thơ về viếng thăm mẹ Tổng vừa lòng câu trả lời (2) băn khoăn :) người sáng tác Đinh phái nam Khương bài thơ Về ...


Mục tiêu đấu tranh của những nước châu Phi sau Chiến tranh nhân loại thứ nhì là

Chiến tranh trái đất thứ nhị (còn được nói đến với các tên thường gọi Đệ nhị cố gắng chiến, thay chiến II xuất xắc Đại chiến nhân loại lần lắp thêm hai) là 1 trong cuộc ...


Nạp tiền điện thoại cảm ứng trả sau là gì

Hiện nay, trên thị trường các đơn vị mạng hỗ trợ dịch vụ sim trả sau với sim trả trước nhằm thỏa mãn nhu cầu từng nhu cầu khác biệt của tín đồ dùng. Trong số ấy nổi ...


Top review xe vios 2019 năm 2022

Toytota Vios là chủng loại xe đạt được không ít thành công về phương diện doanh số kể từ khi có mặt tại thị phần Việt vào năm 2002. ưu thế của Vios nằm ở vị trí giá trị ...


Top 8 cửa hàng bee-next Thị xóm Long Khánh Đồng Nai 2022

Bài viết đánh giá Top 8 shop bee-next Thị xóm Long Khánh Đồng Nai 2022 theo quan tiền điểm cá thể của tác giả siêu thị ...


Chủ tịch tp.hcm qua các thời kỳ

Bí thư và những Phó túng bấn thư Thành ủy TP Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025STTHọ cùng tênChức vụ1Đồng chíNguyễn Văn NênỦy viên Bộ thiết yếu trị, túng bấn thư Thành ủy TPHCM2 ...


Phân tích hình tượng con sông đà lớp văn cô thu

Đề bài: phân tích hình tượng dòng sông Đà trong “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. 1. Mở bài bác – trình làng tác giả Nguyễn Tuân: là người sáng tác yêu ...


Cách mod thẻ trường đoản cú thang máy

Dịch vụ có tác dụng thẻ tự thang máy, bến bãi xe. Xào nấu từ chiếc thẻ trường đoản cú gốc của bạn để xào nấu nhân bản nhiều thẻ từ giống như giống nhau để có thể sử ...

Xem thêm: Chuyển Thẻ Từ Sang Thẻ Chip Vietinbank Online Nhận Thẻ Tại Nhà


Đề cưng cửng môn technology lớp 8 học kì 1

1. Kiến thức cần ghi nhớ 1.1. Phiên bản vẽ những khối hình học tập 1) bạn dạng vẽ kỹ thuật bao gồm vai trò ra sao trong thêm vào và đời sống ? 2) vì chưng sao bọn họ cần đề nghị ...


Phân tích các điểm lưu ý của cai quản trị unique dịch vụ du lịch1 ngày trước. BởiAttributableAesthetics
Hỏi ĐápMẹo HayLà gìCáchCông NghệNghĩa của từHọc TốtToplistĐịa Điểm HayTop ListHọcBài TậpReviewMáyBao nhiêuCrytoKhỏe ĐẹpTopGiá Ngôn ngữSản phẩm tốtXây ĐựngIphoneTiếng anhỞ đâuNhàLaptopMáy tínhSo SánhTại saoDịch Màn hìnhHướng dẫnListMón NgonThế nàoSo sánhSách bởi saoLà aiBao lâuBài tậpKhoa HọcSamsungĐại họcPhương trìnhNghĩa là gìThuốcĐánh giáCó nên