Khi Crackinh Hoàn Toàn Một Thể Tích Ankan X Thu Được Ba Thể Tích Hỗn Hợp Y

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Khi cracking trọn vẹn một ankan X thu được các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ với áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 29. Phương pháp phân tử của X là:

A. C6H14.

Bạn đang xem: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Có ai có cách làm/cách giải dễ nắm bắt hơn không giúp em với ạ, tại lời giải trên gg vừa cạnh tranh hiểu vừa như thể nhau ấy ạ =((


Khi crackinh trọn vẹn một ankan X thu được các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bằng 29. Bí quyết phân tử của X là:

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12 


Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được tía thể tích tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bằng 12. Cách làm phân tử của X là:

A.

Xem thêm: Cách Tính Nồng Độ Mol Của Các Ion Trong Dung Dịch A Trong Các Trường Hợp Sau

C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12


Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X, thu được tía thể tích các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi 12. Công thức phân tử của X là :

A. C5H12

B. C6H14

C. C4H10

D. C3H8.


Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được cha thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bằng 12. Phương pháp phân tử của X là:

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D.

Xem thêm: Advantages And Disadvantages Of Living In A Big City Free Essay Example

C5H12


Khi crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được bố thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Cách làm phân tử của X là :

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12


Khi crackinh trọn vẹn có một thể tích ankan X thu được cha thể tích tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y đối với H 2 bằng 12. Phương pháp phân tử của X là

A. C 6 H 14

B. C 3 H 8

C. C 4 H 10

D. C 5 H 12


Khi crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được tía thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ số của Y đối với H2 bởi 12. Công thức phân tử của X là