Kể Về Một Bữa Tiệc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

     

Mỗi cơ hội sinh nhật thì mọi fan thường tổ chức triển khai theo những cách riêng mình, có một số trong những thì tụ tập bằng hữu ăn uống đơn giản, một số thì có thể tổ chức như 1 bữa tiệc để mời bạn bè người thân, còn một số trong những khác hoàn toàn có thể tổ chức nhỏ hoặc không tổ chức triển khai trong ngày sinh của mình. Vậy ngày sinh nhật của ạn diễn ra thế như thế nào hãy cùng viết 1 đoạn văn viết về sinh nhật của bản thân mình bằng tiếng anhý nghĩa nhé.

Bạn đang xem: Kể về một bữa tiệc sinh nhật bằng tiếng anh

Bạn đã xem: Viết về 1 buổi tiệc sinh nhật bằng tiếng anh


*

Cách bài viết tiếng Anh nói về sinh nhật.

1. Chuẩn bị dàn ý

Mục đích thiết yếu của dàn ý là để phác thảo các ý tưởng của người tiêu dùng về chủ đề sinh nhật trên giấy mà không ép buộc chúng ta phải theo một riêng lẻ tự khăng khăng nào. Đây là giai đoạn quan trọng đặc biệt giúp bài viết của các bạn mạch lạc với hay nhất.

2. Viết câu chủ thể của bài

Câu chủ đề này truyền đạt với những người đọc rằng bài viết này đúng đắn sẽ viết về sự việc gì và các bạn sẽ nhấn rất mạnh tay vào điểm nào?

3. Viết phần mở màn (introduction paragraph)

Bài viết giờ đồng hồ anh của doanh nghiệp chỉ chấm dứt khi có rất đầy đủ cả phần mở đầu (introduction paragraph) cùng phần kết luận (conclusion paragraph). Phần trình làng nhằm duyên dáng sự chăm chú của tín đồ đọc và cho họ thấy được trọng tâm của nội dung bài viết đó là nói về sinh nhật.

4. Viết phần thân của bài luận (body paragraphs)

Khi vẫn lập được dàn ý của nội dung bài viết thì các bạn phải triển khai những ý chính ra, mô tả khung cảnh và hoạt động trong buổi tiệc. Có thể cho ví dụ minh chứng để nội dung bài viết sinh động hơn.

5. Kết luận (conclusion paragraph)

Trong phần này, chúng ta có thể tổng hòa hợp số điểm chủ yếu của bài viết tiếng Anh hoặc hỗ trợ một cái nhìn tổng quan lại về chủ đề của bài bác viết. Hãy thể hiện xúc cảm của bản thân về buổi tiệc đó.

Xem thêm: So Sánh Vận Chuyển Chủ Động Và Vận Chuyển Thụ Động, Vận Chuyển Chủ Động Và Thụ Động

Bài viết chủng loại tiếng Anh về buổi tiệc sinh nhật.

Bài viết 1:


*

Dear John,

I"m very happy when I received your letter. I"m writing this letter khổng lồ tell you about the các buổi party I went last week. That was my best friend birthday party.

Huong is my close friend. She turned 25 recently and her parents held a birthday các buổi party for her. I was one of those invited. The các buổi tiệc nhỏ began at about three in the afternoon. There were about twenty guests gathered in her house. We were all dressed in our best clothes. Everyone, especially Huong was very happy. We gave our presents khổng lồ her & she happily opened them. It must really be exciting lớn receive all those presents. After that her mother served us soft drinks & delicious titbits. We then played some games lượt thích "Musical Chairs" & "Treasure Hunt". The winners were given prizes. At about four-thirty her father brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white ice cream. 25 colorful candles sat in the middle of the cake. We all sang "Happy Birthday" to Huong after which she blew out the candles and cut the cake. Everyone clapped out hands eagerly. We helped ourselves lớn slices of the delicious cake. Then we continued our games.

Finally at about six in the evening the party came lớn an end. We were all tired but happy. I helped Huong and her parent clean up the mess we made. After that I walked home with a very good feeling .That"s all for now. Hope khổng lồ see you soon.

See you,

Bài viết 2:


*

Today, I am 16 years old, so I hold a birthday các buổi tiệc nhỏ at my house. The tiệc nhỏ began at 7h p.m & finished at 9h30 p.m on October 15th. I invited a lot of close friends ad intimate friends take part in the party. There is a two layer birthday cake with fifteen candles on the table. After people quý phái “Happy Birthday” song, I blew out the candles & cut the cake. Everybody ate cake, went khổng lồ KTV and played mini games together. Finally, my friends returned their home, although they all tired, they felt so happy. Regarding me, I cleaned và washed up the party, then I went to sleep.

Xem thêm: Thế Nào Là Nhà Ở Sạch Sẽ Ngăn Nắp ? Bài 10: Giữ Gìn Nhà Ở Sạch Sẽ, Ngăn Nắp

Bài viết 3:


*

Birthday is an occasion of reunion and happiness. This is an occordant opportunity to represent love affair khổng lồ the one we love. My younger sister"s birthday came off on last Sunday, the day on which she turned fifteen. She invited a large number of guests including relatives and friends. My whole family were all busy making preparations for the feast. The tiệc ngọt took place outside for all the guests to enjoy fresh air in the evening. The surrounding is covered with plenty of colorful balloons and flashing lights. From 6 p.m the guests began khổng lồ arrive one by one because the tiệc ngọt was khổng lồ start at 7 p.m. Our family warmly welcomed them at the gate of the house. At exact seven, all people present gathered around the table to sing the chorus"Happy birthday to you" and clap hands. After that my younger sister began to lớn blow out all the candles on the cake. It was a great chocolate birthday cake tastefully decorated with colorful candies and cream. All the guests were served with various candies, biscuits, fruits, cakes, beverages,... The tiệc ngọt was full of rejoicement and pleasure with laughters all the time. She received so many meaningful birthday presents that she bursted into tears. After finishing the party, the guests said goodbye to us và returned home. Our family began lớn clean up and soon got khổng lồ sleep. It was a hardship day but full of cheerfulness and meaning.