Star

     

9.I"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgd rather you didn"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgt make me annoyed by such silly questions.

Bạn đang xem: Star

10. The prisoner is thought lớn have been recaptured while drinking in the pub.

X. Complete the second sentence so that it has a similiar meaning to lớn the first one. Use the words or phrases given

1. Our team has never had such a good player.

2. Mrs Scot takes pride in her cooking.

3. If I were you, I would take more exercise.

4.Bread is easy to make.

5.The last time I did any gardening was three months ago.

6.Hoa wishes she had watched that film last night.

Xem thêm: Phân Tích Hình Ảnh Người Phụ Nữ Việt Nam Qua Bài Thơ Thương Vợ

7.In spite of Jill"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgs pain leg, she finished the race.

8.There was not enough time to lớn go back home by bike.

9.I don"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgt enjoy doing the same things every day.

10.It is difficult for handicapped people to siêu thị in supermarkets.


Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này chũm nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 8 - TẠI ĐÂY

Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

5. It is not a habit of mine lớn sleep in the afternoon.I am.noII?6. I didn"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgt see her again for ten years.1. A. Choa2) Len Five years.others.7. Driving on the left feels strange to me.A phI am not used.2. A. Fo8. I can"https://gamize.vn/it-is-not-a-habit-of-mine-to-sleep-in-the-afternoon/imager_2_12459_700.jpgt understand him because he speaks so quickly.3.A.If ...

Sự kiện


Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu ước Hủy


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, nai lưng Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Bài Thuyết Minh Núi Bà Đen Tây Ninh ❤️️ 15 Bài Văn Hay Nhất, Bài Thuyết Minh Về Núi Bà Đen Tây Ninh


Giấy phép tùy chỉnh cấu hình mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.