READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER

     

+ “it is apparent that it is much more difficult to leam a second language in adulthood than a fírst language in childhood.” (đoạn 1)

+ “Holding every other factor constant, a key factor stands out: sheer age.” (đoạn 2)Dịch: ví dụ rằng sẽ khó hơn để học ngôn ngữ thứ nhì khi nghỉ ngơi tuổi trưởng thành so với ngôn ngữ đầu tiên khi thơ ấu.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer

Không tính đến những yếu tố khác, một yếu tố chính khá nổi bật lên đó trọn vẹn là vì tuổi tác.


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Students also have the opportunity khổng lồ choose from a wide range of .................. Courses in the university.


A. compulsory


B. limited


C. optional


D. required


Câu 2:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

He was the only .................. That was offered the job.


A. apply


B. application


C. applying


D. applicant


Câu 3:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

A .................. Is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.


A. vocation


B. certificate


C. grade


D. subject


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The hag was heavy, so we could not take it with us.


A. If the bag were not heavy, we would take it with us.


B.

Xem thêm: Một Đơn Vị Chuẩn Bị Gạo Cho 750 Người Ăn Trong 40 Ngày

Unless the bag had not been heavy, we would have taken it with us.


C. If had the bag not been heavy, we would have taken it with us.


D. Had the bag not been heavy, we would have taken it with us.


Câu 5:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

I would lượt thích to invite you to lớn participate in the .................. Ceremony.


A. graduation


B. graduate


C. graduated


D. graduating


Câu 6:


Higher education is very importance (A) to national economies (B), và it is also a source source of trained và educated (C) personnel for the whole country (D).


A.importance


B.economies


C.educated


D.the whole country


Câu 7:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The A-level (short for Advanced Level) is a General Certificate of Education mix of exams in the UK.


A. indicated


B. met


C. spent


D. taken


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại gamize.vn


*

liên kết
tin tức gamize.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


gamize.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuba Là Hòn Đảo Anh Hùng, Vì Sao Nói Cuba Là Hòn Đảo Anh Hùng


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
gamize.vn