1

     

1.If I had any money I"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgd buy you a drink,"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg she said to lớn me.

Bạn đang xem: 1

She told me if she had any money she"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgd buy me a drink

2.”If I catch the plane I’ll be home by five,” he said

He said if he caught the plane he would be home by five

3.”You should stay in bed if you feel unwell”. My mother said

My mother said that if I felt unwell, I should stay in bed

4.”What would you vày if you were having a problem with grammar,Jane?’ Anne asked

Anne asked Jane what she would bởi vì if she was having a problem with grammar

5.”If I’d had my moble yesterday, I could have contacted you,” Matthew said.

Matthew said if he had had his moble yesterday, he could have contacted me.

⇒ với câu đk loại 1, chúng ta áp dụng quy tắc chung của câu gián tiếp làlùi thì:

* bây giờ → quá khứ

* sau này → sau này trong vượt khứ

* quá khứ → vượt khứ hoàn thành

HỌC TỐT#JADEEE


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này cầm cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời114

Cảm ơn

120


*

1. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgIf I had any money I"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgd buy you a drink, "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg she said to lớn me.

⇒ She told me if she had had some money, she would have bought me a drink.

Xem thêm: Mạch Khuếch Đại Dùng Oa Mắc Kiểu Khuếch Đại Đảo Có Những Đặc Điểm Gì

2. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgIf I catch the plane I"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgll be five"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg he said

⇒ He said if ​he caught the plane he would be trang chủ by five.

3. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgYou should stay in bed if you feel unwell. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgMy mother said

⇒ My mother said that if I felt unwell, I should stay in bed.

4. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg what would you bởi if you were having a problem with grammar, Jane? "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg Anne asked

⇒Anne asked Jane what she would have done I she had been having a problem with grammar.

5. "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgIf I"https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpgd had my di động yesterday, I could have continued you, "https://gamize.vn/if-i-had-any-money-i-d-buy-you-a-drink-she-said-to-me/imager_2_10135_700.jpg matthew said

⇒ Matthew said if he had had his điện thoại the day before, he could have contacted me

Cấu trúc chung:

-S+told+O (tân ngữ)+that+S+V

-S+said+that+S+V

-S+asked+S+what/who/where/...+S+V

học tập tốt~ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧


Hanas^^


Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này nạm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 11 - TẠI ĐÂY

Bạn mong muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu mong Hủy


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, nai lưng Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Những Biện Pháp Bảo Vệ Rừng (20 Biện Pháp), Câu 1 Trang 79 Sgk Công Nghệ 7


Giấy phép thiết lập cấu hình mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.