"I MUST HAVE MADE A MISTAKE IN THE CALCULATIONS

     

Tiếng Anh xuất xắc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ tại Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, trong số những bộ tộc German đang di cư mang đến Anh (chính từ "Angle" lại xuất phát điểm từ bán đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cung cấp trung học tập phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp buộc phải học tập là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nhất. Nghe những đến định hướng sau này rồi học đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng các em hãy tự tin cùng tìm dần điều mà bạn muốn là trong tương lai nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã sút giá