Hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống pháp trước đó

     
Home/ Môn học/Lịch sử/Câu 1 : phía đi của người có gì bắt đầu so với phần nhiều nhà yêu thương nước chống Pháp trước đó? Câu 2 : Trình bày điểm lưu ý nổi nhảy của trào lưu yêu nước vào n

Câu 1 : hướng đi của người dân có gì bắt đầu so với số đông nhà yêu thương nước chống Pháp trước đó? Câu 2 : Trình bày điểm lưu ý nổi bật của trào lưu yêu nước trong n


Câu 1 : phía đi của người có gì mới so với đều nhà yêu nước phòng Pháp trước đó?Câu 2 : Trình bày điểm lưu ý nổi bật của trào lưu yêu nước giữa những năm 1914 -1918.

Bạn đang xem: Hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống pháp trước đó


*

Câu 1 :

– các nhà yều nước chống Pháp là những sĩ phu phong kiến. Hy vọng muốn của mình là hóa giải dân tộc, tùy chỉnh lại chính sách phong kiến, hoặc là những sĩ phu tân học trẻ tuổi đi theo tuyến đường dân chủ tư sản, thiết lập chế độ quân nhà lập hiến, chế độ cộng hòa.

– Nguyễn vớ Thành đi sang châu âu để mày mò vì sao nước Pháp kẻ thống trị nước bản thân và thực ra của những từ “Tự do- bình đẳng – bác ái”, xác minh con mặt đường cứu nước đúng mực cho dân tộc

Câu 2 :

– Lực lượng gia nhập gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người việt nam trong quân nhóm Pháp.

– phương pháp đấu tranh đa phần là khởi nghĩa vũ trang.

Xem thêm: C5H12O Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo, Công Thức Cấu Tạo Của C 5 H 12 O Và Gọi Tên

– Địa bàn: Diễn ra riêng biệt từ Bắc mang đến Nam.

– Kết quả: Đều theo lần lượt bị thất bại.

CHÚC BN HOK TỐT ^-^


*

phuongthuy
0
Reply

Câu 1:

– những nhà yêu thương nước phòng Pháp trước kia dựa vào sức lực của các nước châu Á (Nhật Bản) để bọn áp Pháp ⇒ cấu hình thiết lập lại cơ chế phong kiến hoặc di chuyển theo tuyến đường dân chủ bốn sản.

Xem thêm: Lấy Ví Dụ Về Nhận Thức Cảm Tính, Ví Dụ Về Nhận Thức Cảm Tính

– Nguyễn tất Thành ra nước ngoài để tìm con phố cứu nước, gạn lọc nơi bao gồm tư tưởng“Tự bởi – bình đẳng – bác ái”Câu 2:

– Đặc điểm vượt trội của phong loài kiến yêu nước giữa những năm 1914 – 1918:

+ Lực lượng thâm nhập gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân

+ Đều là khởi nghĩa vũ trang

+ Là các cuộc khởi nghĩa tránh rạc, không tồn tại người đứng đầu

⇒ Thất bại


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Faith
*

About Faith
Đặt Câu Hỏi