Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c6h10o4

     

Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X có cách làm phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức bao gồm số nguyên tử cacbon vào phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X
Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c6h10o4

- Áp dụng TH3 kết hợp giả thiết về sản phẩm thủy phân khẳng định dạng este

- phụ thuộc công thức phân tử tìm kiếm este thỏa mãn


- Phân tử X bao gồm 4 oxi => X thuộc este 2 chức

Thủy phân X nhận được 2 ancol đơn chức => X bao gồm dạng (Rleftlangle egingathered extCOO - extR_ ext1 hfill \ extCOO - R_2 hfill \ endgathered ight.)

- X có CTPT C6H10O4 => số nguyên tử C của R + R1 + R2 = 4

Mặt không giống số nguyên tử C của R1 = 2R2

=> R + 3R1 = 4

=> R = R1 = 1

=> (X:CH_2leftlangle egingathered extCOO - extC extH_ ext3 hfill \ extCOO - C_2H_5 hfill \ endgathered ight.hay,CH_3OCO - CH_2 - COOC_2H_5)


Đáp án đề nghị chọn là: a


...

Bài tập có liên quan


Bài tập thủy phân este đa chức Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân este có dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được


Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được:


Este nào tiếp sau đây thủy phân chiếm được 2 muối với 1 ancol?


Thủy phân este X thu được một muối cùng 1 ancol, X không thể là:


Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X có bí quyết phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol solo chức bao gồm số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp hai nhau. Cách làm của X


Chất cơ học X có công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư, thu được một muối cùng một ancol. Công thức cấu tạo của X có thể là


Hợp hóa học hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng tất cả phân tử khối là 146. X không chức năng với Na. Rước 14,6 gam X công dụng với 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối với 1 rượu. CTCT X có thể là:


X là este của glixerol với axit cơ học Y. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X rồi dung nạp tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư thu được 60g kết tủa. X có công thức kết cấu là:


Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Lúc thủy phân trọn vẹn m gam X bằng dung dịch KOH đem dư, sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được m1 gam một ancol Y (Y không có chức năng phản ứng cùng với Cu(OH)2) với 18,20 gam tất cả hổn hợp muối của hai axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy trọn vẹn m1gam Y bằng oxi dư, chiếm được 13,2 gam CO2 cùng 7,20 gam H2O. Quý hiếm của m là


Este X được tạo ra thành từ etylen glicol cùng hai axit cacboxylic đơn chức. Vào phân tử este có số nguyên tử cacbon nhiều hơn nữa số nguyên tử oxi là 1. Khi đến m gam X chức năng với dung dịch NaOH dư thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Cực hiếm của m là:


Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ cất một các loại nhóm chức công dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết vì chưng 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: 【1️⃣】 Sự Kiện Sinh Nhật 5 Tuổi Liên Quân 5 Tuổi, Chuỗi Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Liên Quân 5 Tuổi

Đun nóng 0,1 mol X với số lượng vừa đủ dd NaOH nhận được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B cùng 9,2g ancol 1-1 chức C. Biết 9,2g C hoàn toàn có thể tích bằng 6,4g oxi. Khẳng định CTCT của X:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, lúc thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este nhị chức X bao gồm công thức phân tử C6H10O4 được chế tạo từ axit và ancol đều có mạch cacbon ko phân nhánh. Số công thức kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu là?


Hợp chất hữu cơ X có công thức C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ trọng mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit cacboxylic no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, nhận được andehit T khi tham gia phản ứng tráng bạc, tạo thành Ag theo tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 4. Biết Y không tồn tại đồng phân làm sao khác. Tuyên bố nào dưới đây đúng:


Este hai chức, mạch hở X tất cả công thức phân tử C6H8O4. X được sản xuất thành trường đoản cú axit cacboxylic Y với hai ancol Z với T. Khi đun ancol Z với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo nên anken. Nhận xét nào dưới đây đúng?


Ba chất hữu cơ A, B, D bao gồm cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không công dụng với Na. Biết rằng khi tác dụng với dd NaOH thì A tạo ra thành 1 muối cùng 2 ancol sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, B tạo thành 2 muối và 1 ancol, D tạo thành 1 muối với 1 ancol. Nhận định nào sau đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) phản ứng với axit hữu cơ solo chức B, chỉ thu được chất hữu cơ X có cân nặng bằng 1,18 lần cân nặng của glixerol ban đầu; công suất phản ứng là 73,35%. Tất cả bao nhiêu công thức cấu tạo cân xứng với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit đơn chức mạch hở nhận được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X bắt buộc 6,72 lít H2 (đktc) nhận được 39 gam một thành phầm Y. Ví như đun m gam X với dung dịch cất 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn khan có khối lượng là


Hợp hóa học hữu cơ X mạch hở gồm công thức phân tử C4H6O4. Hiểu được khi đun X với hỗn hợp bazơ tạo thành 2 muối với 1 ancol no solo chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được cân nặng chất rắn khan là:


X là este mạch hở bởi vì axit no A cùng ancol no B tạo nên ra. Khi mang lại 0,2 mol X phản ứng cùng với NaOH nhận được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B đề nghị dùng 2,5 mol O2. Công thức kết cấu của X là:


Cho 0,01 mol một este X bội nghịch ứng đầy đủ với 100 ml dd NaOH 0,2 M, thành phầm tạo thành chỉ bao gồm một ancol Y với một muối hạt Z cùng với số mol bằng số mol của X. Phương diện khác, lúc xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau khoản thời gian phản ứng dứt đem cô cạn hỗn hợp được 1,665 gam muối hạt khan. CT của este X là:


Thủy phân trọn vẹn 4,84g este E bởi 1 lượng vùa dùng dung dịch NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm 2 muối (đều có trọng lượng phân tử > 68). Đốt cháy trọn vẹn lượng muối trên phải dùng 6,496 lít O2 (đktc) , chiếm được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lít CO2 (đktc) với 1,8g H2O. Nhân tố phần trăm khối lượng của muối hạt có cân nặng phân tử nhỏ tuổi hơn vào X là :


Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo bởi vì glixerol và những axit cacboxylic đơn chức, mạch hở) bắt buộc vừa đầy đủ 1,792 lít H2 (đktc). Đun rét m gam X với hỗn hợp NaOH (lấy dư 25% so với lượng đề xuất thiết), sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y, chiếm được 18,44 gam chất rắn khan. Biết trong phân tử X tất cả chứa 7 links ∏. Giá trị của m là


Este X bao gồm công thức phân tử C8H12O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bởi dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột của nhị axit hữu cơ mạch hở X1, X2 đều đơn chức cùng một ancol X3. Biết X3 tác dụng với Cu(OH)2 chế tác dung dịch blue color lam; X1 có phản ứng tráng tệ bạc và X2 không no, phân tử chỉ cất một liên kết đôi (C=C), gồm mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là


Hỗn đúng theo A bao gồm hai chất hữu cơ X(đơn chức) với Y( đựng 3 đội chức thuộc loại) đểu công dụng với hỗn hợp NaOH. Để tính năng với m gam A cần vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 33,6 gam muối của một axit hữu cơ cùng 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên chiếm được 3,36 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tổng số nguyên tử vào một phân tử X gần nhất cùng với số làm sao sau đây


Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà chống hóa trọn vẹn X bằng dung dịch NaOH, thu được tía chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y chức năng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh da trời lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH cùng CaO, thu được CH4. Tuyên bố nào dưới đây sai ?


Đun 39,2 gam tất cả hổn hợp M gồm hai este mạch hở X, Y (đều tạo vì axit cacboxylic và ancol; X, Y hơn kém nhau một nguyên tử cacbon) với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được một ancol Z tốt nhất và tất cả hổn hợp T gồm các muối. Đốt cháy toàn thể T đề nghị 0,66 mol O2, chiếm được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam hỗn hợp tất cả CO2 và nước. Phần trăm trọng lượng của muối có cân nặng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hợp hóa học hữu mạch hở bao gồm công thức phân tử C5H8O4 và cất hai chức este; X2, X3 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và cân nặng mol của X5 nhỏ tuổi hơn khối lượng mol của X3. Tuyên bố nào sau đây sai?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Top 4 Cách Làm Ông Già Tuyết Bằng Giấy, Hướng Dẫn Làm Ông Già Tuyết

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.