Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

     Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam tất cả hổn hợp 2 este là HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH, đun nóng. Cân nặng NaOH yêu cầu dùng là


Hỗn vừa lòng X tất cả metyl fomat, metyl axetat cùng đimetyl oxalat (trong kia nguyên tố oxi chiếm 52% về khối lượng). đến m gam X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 45,2 gam muối. Cực hiếm của m là:


Cho 17,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm metyl fomat với etyl axetat chức năng vừa đủ với 250 ml hỗn hợp dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng


Cho 18,8 gam hỗn hợp tất cả CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn 12,50 gam tất cả hổn hợp este 1-1 chức thu được 13,70 gam tất cả hổn hợp hai muối bột của 2 axit là đồng đẳng tiếp nối và 4,80 gam một ancol. Phương pháp của nhị este kia là:


Hỗn hòa hợp M bao gồm 2 este đối chọi chức X, Y hơn hèn nhau 1 đội –CH2–. Cho 6,7 gam tất cả hổn hợp M công dụng vừa đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M thu được 7,5 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối. Search công thức kết cấu chính xác của X, Y?


Xà phòng hóa 39,6 gam hỗn hợp este bao gồm HCOOC3H7 với CH3COOC2H5 bởi lượng NaOH vừa đủ. Những muối sinh sản thành được sấy khô mang lại khan và cân nặng được 34,8 gam. đưa thiết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Số mol HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 theo lần lượt là
Xem thêm: Tóc Màu Than Chì Phai Ra Màu Gì ?? Có Nên Nhuộm Than Chì Phải Ra Màu Gì

Hỗn đúng theo G tất cả hai este (đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo). Thủy phân hoàn toàn 3,44 gam G trong 28 gam dung dịch KOH 8% (vừa đủ), thu được nhị ancol và hai muối của nhị axit cacboxylic. Công thức cấu tạo của hai este trong G là


Hỗn đúng theo X tất cả este Y (C5H10O2) với este Z (C4H6O4) hồ hết mạch hở, trong phân tử chỉ đựng một nhiều loại nhóm chức. đến 0,3 mol X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được một ancol nhất T với m gam muối. Dẫn toàn cục T qua bình đựng na dư, thấy trọng lượng bình tăng 13,95 gam. Cực hiếm của m là:


Hỗn vừa lòng X tất cả hai este (đơn chức, mạch cacbon ko phân nhánh, là đồng phân cấu tạo). Thủy phân trọn vẹn 2,64 gam X vào 30 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ), chiếm được 2,32 gam nhì muối của hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp. Tên gọi của nhị este vào X là


Xà phòng hoá hoàn toàn 26,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 este là etyl axetat với metyl propionat bằng lượng đủ V (ml) hỗn hợp NaOH 0,5M. Cực hiếm V là


Hỗn hợp X tất cả hai este 1-1 chức, mạch hở. Thủy phân trọn vẹn 15,2 gam X bằng dung dịch KOH vừa đủ; cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng, thu được chất rắn khan Y (gồm hai muối của nhì axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp) và 9,04 gam hỗn hợp Z có hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cho 0,04 mol Y công dụng hoàn toàn với AgNO3 dư (trong hỗn hợp NH3, to), nhận được 2,16 gam Ag. Nhì ancol vào Z là


Cho m gam láo hợp có CH3COOCH3 với C2H5COOH tác dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Quý giá của m bằng
Xem thêm: Tác Dụng Phụ Của Collagen Youtheory Có Tốt Không? Đánh Giá Chi Tiết

Xà chống hoá trọn vẹn 0,2 mol lếu hợp tất cả etyl axetat và vinyl axetat bởi 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam láo hợp tất cả etyl fomat với metyl axetat bằng dung dịch KOH 1,8M (đun nóng). Thể tích (ml) dung dịch KOH tối thiểu bắt buộc dùng là