HỖN HỢP X GỒM CUO VÀ FE2O3

     

Cho trăng tròn gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm CuO cùng Fe2O3 công dụng vừa đầy đủ với 0,2 lít dung dịch HCl tất cả nồng độ 3,5M. Thành phần xác suất theo trọng lượng của CuO với Fe2O3 trong các thành phần hỗn hợp X thứu tự là :
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm cuo và fe2o3

Gọi a là số mol của CuO cùng b là số mol của Fe2O3 có trong trăng tròn gam

Đổi số mol HCl: nHCl = CM. V = ?

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

a mol → 2a mol 

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

b mol → 6b mol 

Ta có hệ PT: 

mhh = mCuO + mFe2O3 = 80a + 160b = 20 

nHCl = 2a + 6b = 0,7 

Giải hệ trên ta được 

a = ? mol ; b = ? mol 

=> %CuO = ? % Fe­2O3 = 100% - %CuO = ?


Gọi a là số mol của CuO cùng b là số mol của Fe2O3 có trong trăng tròn gam

hh 200 ml dd HCl 3,5 M => nHCl = 0,2 . 3,5 = 0,7 mol 

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

a mol → 2a mol 

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

b mol → 6b mol 

Ta gồm hệ PT: 

mhh = mCuO + mFe2O3 = 80a + 160b = 20 

nHCl = 2a + 6b = 0,7 

Giải hệ trên ta được 

a = 0,05 mol b = 0,1 mol => mCuO = 0,05 . 80 = 4g

=> %CuO = 20% => %Fe2O3 = 80%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ chức năng với nước ở nhiệt độ thường là


Khí cacbon monooxit (CO) tất cả lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Cần sử dụng dung dịch nào dưới đây để tách được hầu hết tạp chất thoát ra khỏi CO?


Cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước nhận được 200 gam dung dịch bazơ với mật độ 8,55%. Cách làm của oxit bên trên là


Hòa tan hoàn toàn 10 gam MgO đề xuất dùng hoàn toản 400 ml hỗn hợp HCl aM thu được dung dịch X. Quý giá của a là


Hòa chảy 4,88 gam hỗn hợp A tất cả MgO với FeO vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,45M loãng thì phản nghịch ứng vừa đủ, thu được dung dịch B. Phần trăm khối lượng của MgO vào A là


Hòa tan hoàn toàn 53,6 gam tất cả hổn hợp A có (FeO, CuO) nên dùng toàn diện 500 ml hỗn hợp H2SO4 1,4M (D = 1,2g/ml) thu được hỗn hợp X. đưa thiết thể tích của dung dịch sau bội nghịch ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ tỷ lệ của muối hạt FeSO4 trong hỗn hợp X là
Xem thêm: Tử Vi Hôm Nay, Xem Ngày Tốt Xấu Ngày 24/11 /2021 Của 12 Con Giáp: Sửu Đáng Kính

Sục 3,36 lít khí SO3 (đktc) vào 400 ml nước thu được hỗn hợp A. Biết (D_H_2O=~1,,g/ml). Nồng độ phần trăm của hóa học tan trong hỗn hợp A là


Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH tạo thành muối trung hòa. độ đậm đặc mol của dung dịch NaOH đã dùng là


Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hóa trị IV tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH nhận được 400 gam dung dịch muối có nồng độ 18,9%. Công thức của oxit là


Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam tất cả hổn hợp chất rắn gồm Fe2O3, MgO, CuO, ZnO thì nên cần dùng đầy đủ 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch hỗn hợp X gồm các muối. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn một oxit kim loại có hóa trị II bởi dung dịch H2SO4 gồm nồng độ 14,00% toàn vẹn thì nhận được một dung dịch muối bao gồm nồng độ 16,22%. Oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II trên là


Một oxit của photpho gồm thành phần xác suất của p. Bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bởi 142đvC. Phương pháp hoá học của oxit là:


Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng V(lít) khí co ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Bằng Thước Đo Độ, Cách Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.