Hỗn Hợp M Gồm Một Anken Và Hai Amin

     

Hỗn thích hợp M gồm một anken và hai amin no, solo chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M bắt buộc dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anken và hai amin

- call CTPT của anken là CnH2n, CTPT vừa phải của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3)

- Sơ đồ gia dụng phản ứng bao quát :(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

- Lập hệ theo phương trình phản nghịch ứng


Gọi CTPT của anken là CnH2n

CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3N)

PTHH :

(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

a → (dfrac3na2) → an

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

b → (dfrac(6ar m + 3)b2) → (bar m)

(left{ eginarrayln_CO_2 = 0,1 = an + b ar m\0,2025 = dfrac3an2 + dfrac(6ar m + 3)b4endarray ight. Rightarrow b = 0,07,, Rightarrow ,,an + 0,07ar m = 0,1,, Rightarrow ,,ar m 5N và C2H7N


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đơn chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A phải V lít O2 (đktc) chiếm được N2 với 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Quý giá V là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bằng lượng không khí hoàn toản thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). Trả thiết bầu không khí chỉ bao gồm N2 cùng O2 trong những số đó oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí. X gồm công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn thể sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy tất cả 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X gồm CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối kháng chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng hai amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Phương pháp phân tử của 2 amin là :


Có hai amin bậc một tất cả A (đồng đẳng của anilin) với B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A có mặt khí CO2, hơi H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu tạo của A, B theo thứ tự là :


Hỗn thích hợp X gồm bố amin đối chọi chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X chiếm được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) cùng V lít khí N2 (đktc). Bố amin trên tất cả công thức phân tử theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X bao gồm O2 với O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Các thành phần hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O với N2, những chất khí lúc đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo 2 amin no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng sau đó nhau, chiếm được CO2 với H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin bên trên là:
Xem thêm: Hàng Hóa Và Hai Thuộc Tính Của Hàng Hóa, Hàng Hóa Và 2 Thuộc

Đốt cháy không còn 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X tất cả 2 amin đối kháng chức, bậc một A với B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi sau thời điểm đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no, đơn chức , mạch hở bằng không khí, tiếp đến cho tất cả hổn hợp qua NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 24 gam và thấy bay ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) bao gồm 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Cực hiếm của V là


Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a thay đổi như thay nào ?


Hỗn phù hợp M gồm một anken và hai amin no, solo chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam các thành phần hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản nghịch ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X có trimetylamin và 2 hiđrocacbon là đồng đẳng thường xuyên bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí và hơi Y. đến Y trải qua H2SO4 quánh dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo X gồm 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức và 1 ancol no, mạch hở, đơn chức bởi 151,2 lít không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol với amin là


Hỗn đúng theo X cất 1 amin no mạch hở đối chọi chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X yêu cầu dùng đầy đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được bao gồm chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc nhì của nhị amin kia là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đối kháng chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tính năng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối bột . Giả dụ đốt 13,35 gam tất cả hổn hợp X thì trong thành phầm cháy có VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no đối kháng chức mạch hở tín đồ ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O cùng 1,68 lít khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp M gồm hai amin no, solo chức, mạch hở X và Y (có số mol bằng nhau, MX Y) cần số lượng vừa đủ 13,44 lít O2, nhận được H2O, N2 với 6,72 lít CO2. Hóa học Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no solo chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Thương hiệu của amin là:


Hỗn phù hợp khí E tất cả một amin bậc III no, 1-1 chức, mạch hở với hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp E yêu cầu dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp F gồm CO2, H2O với N2. Dẫn tổng thể F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư mang đến phản ứng hoàn toàn thấy cân nặng bình bazơ nặng nề thêm 20,8 gam. Số cặp công thức kết cấu ankin X, Y thỏa mãn là


Hỗn hòa hợp X đựng etylamin cùng trimetylamin. Các thành phần hỗn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở tất cả số link pi nhở rộng 3. Trộn X với Y theo tỉ trọng mol nX : nY = 1:5 thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z yêu cầu dùng toàn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy có CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin vào X gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) công dụng vừa đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Mặt khác, khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol các thành phần hỗn hợp X thu được hỗn hợp khí cùng hơi. Dẫn cục bộ hỗn phù hợp khí và hơi đó vào dung dịch Ba(OH)2 dư, giá thì chiếm được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E đựng axetilen, propin cùng một amin no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam tất cả hổn hợp E yêu cầu dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được tất cả hổn hợp F tất cả CO2, H2O cùng khí N2, trong đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là 1 trong amin no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn X, nhận được CO2 và H2O gồm tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi cho X tính năng với dung dịch HCl sinh sản muối bao gồm công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của X vừa lòng điều kiện trên là:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Chế Độ Sleep Của Điều Hòa Panasonic, Có Tác Dụng Thế Nào Với Sức Khỏe

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.